Pembrolizumab, behandling med (Kræftbehandling, klinik 4)

Til patienter med kræft i blære eller urinveje, der har spredt sig.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Pembrolizumab

Kræft i blære eller uriveje, som har spredt sig, kan i nogle tilfælde behandles med antistoffet Pembrolizumab. Pembrolizumab styrker immunforsvarets evne til at genkende og bekæmpe kræft.

Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde helt i kortere eller længere tid.

Behandlingen

Du bliver behandlet med Pembrolizumab hver 3. uge. Behandlingen foregår i klinikken og gives i et drop over ca. 30 minutter. Det vil sige, at du kan tage hjem, så snart behandlingen er afsluttet.

Samtale og blodprøver

Hver gang du møder til behandling, kommer du til at tale med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her mulighed for at stille spørgsmål eller drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling. 

Pembrolizumab kan påvirke en række funktioner i din krop, og derfor skal du have taget blodprøver. Resultatet af blodrøverne skal ses, inden du kan modtage behandlingen. Blodprøverne skal derfor tages 2-4 dage før behandlingen.

Undersøgelser

Du skal have foretaget en CT- scanning af kroppen forud for behandlingen og hver 12. uge gennem behandlingsforløbet. 
Behandlingen stoppes

 • hvis scanninger viser, at behandlingen ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen
 • hvis du får uacceptable bivirkninger
 • hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Bivirkninger

Bivirkninger opstår ofte, fordi immunsystemet aktiveres af Pembrolizumab. I nogle tilfælde kan det betyde, at det normale væv angribes, så du får symptomer. Disse symptomer kaldes immunmedierede bivirkninger eller autoimmune bivirkninger.

Bivirkningerne kan opstå under hele dit behandlingsforløb og kan som regel behandles med en pause fra medicinen, eventuelt suppleret med anden medicin som for eksempel binyrebarkhormon. Hvis du får en autoimmun bivirkning, kan den være måneder om at forsvinde. Der kan også opstå bivirkninger, efter at behandlingen er afsluttet.

Risikoen for, at en alvorlig bivirkning kommer igen efter, at du har holdt pause med behandlingen på grund af den alvorlige bivirkning, kender vi ikke med sikkerhed. Det er derfor vigtigt, at vi diskuterer den risiko, inden vi eventuelt genoptager behandlingen.

Autoimmune bivirkninger

Mave-tarm  En hyppig autoimmun bivirkning er diarre. Den ses hos ca. 10 % af patienterne. Alvorlig diarre og tarmbetændelse (colitis) ses sjældent, da det kun er ca. 1%, der får det.

Det er vigtigt, at du fortæller os, hvis du tidligere har haft tarmsygdomme.

Der kan forekomme diarre. Diarreen kan også forekomme i kombination med betændelse i tarmen og smerter. Diarre som er opstået på grund af behandlingen kan variere fra at være let til alvorlig med blødning. Nogle tilfælde af diarre kan starte som et let tilfælde og kan udvikle sig til et svært tilfælde.

Normalt behandles diarre ved, at man holder en pause med Pembrolizumab og ved at diarreen behandles med medicin. En sjælden gang kan Pembrolizumab give forstoppelse.

Husk!

 • Du skal kontakte din behandlende afdeling, hvis du får 
 • diarre
 • forstoppelse
 • blod i afføringen
 • mavesmerter. 

Dette kan kræve supplerende undersøgelser af din tarm og blodprøver, eventuelt under indlæggelse.

Huden  Du kan få forskellige problemer med huden under behandlingen. Det kan for eksempel være udslæt, kløe, rødme, tør hud og øget følsomhed overfor sollys. Det sker sjældent, men Vitiligo kan forekomme. Vitiligo er en tilstand, hvor huden taber pigment og bliver hvid. Tilstanden er harmløs, men vil formentlig være permanent.

Synet  I sjældne tilfælde kan Pembrolizumab give inflammation i øjet. Det kan medføre nedsat syn og blindhed, hvis det ikke behandles. Der kan i sjældne tilfælde forekomme dobbeltsyn på grund af muskelsvaghed. Du skal øjeblikkelig kontakte afdelingen, hvis du mener, der er en ændring af dit syn, eller hvis du får ondt i øjnene.

Hormonsystemet  Pembrolizumab kan påvirke de hormonproducerende organer i kroppen. Det drejer sig om hypofysen, skjoldbruskkirtlen og binyrerne, som enten producerer for meget eller for lidt hormon.

De symptomer, som kan være forbundet med disse bivirkninger er træthed, forvirring, vægttab, impotens, hovedpine, dobbeltsyn, hurtig puls, øget svedtendens, vægttab, vægtstigning, hårtab, kuldefornemmelse, forstoppelse, svimmelhed, dybere stemme eller muskelsmerter. Vi holder øje med dine kirtelfunktioner ved hjælp af blodprøver, men du skal fortælle os, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer. De fleste af disse bivirkninger kan behandles med binyrebarkhormon eller andre hormontilskud.

Leverpåvirkning  Der kan opstå en påvirkning af leverens funktion. Påvirkningen kan være af let grad eller svær grad, og leversvigt med dødelig udgang er set hos mindre end 1 % af patienter i behandling med Pembrozulimab. I de fleste tilfælde kan påvirkningen af leveren behandles effektivt med binyrebarkhormon.

Symptomer, som kan være forbundet med leversygdom, er træthed, svaghed, kvalme, opkastning, gullig misfarvning af hud og øjne eller mavesmerter. Hvis du udvikler symptomer, eller blodprøverne tyder på en leverpåvirkning, kan det blive nødvendigt at foretage videre undersøgelser i form af hyppigere blodprøver og vævsprøve fra leveren.

Nyrebetændelse  Der er set nyrebetændelse hos enkelte patienter behandlet med Pembrolizumab. Nyrebetændelse kan medføre pludselig eller gradvist nedsat nyrefunktion.

Lungerne  Påvirkning af lungevævet kan vise sig ved åndenød.

Allergisk reaktion  Pembrolizumab kan i sjældne tilfælde udløse en overfølsomhedsreaktion. Overfølsomhedsreaktionen kan opstå, mens du får behandlingen. Ofte viser reaktionen sig i form af rødme og varmefornemmelse, kulderystelser og feber. Allergisk reaktion kan behandles med antihistamin og med binyrebarkhormon. Herudover kan der også ses immunrelaterede reaktioner fra andre organer som for eksempel led og muskler. Dette kan give smerter og hævelser.

Andre organer  I sjældne tilfælde har patienter i behandling med Pembrolizumab udviklet problemer i mere end et organ på samme tid (lever, nyrer, hjerte, lunger og kredsløb).

Vigtigt! - du skal kontakte os omgående 

Pembrolizumab kan, som vi har beskrevet det tidligere, give en række sjældne men meget alvorlige bivirkninger, der kræver hurtig behandling. Du skal derfor kontakte os omgående, hvis du får

 • nyopstået eller øget åndedrætsbesvær eventuelt ledsaget af forværring af hoste med slim og/eller feber
 • ændret syn, for eksempel dobbeltsyn
 • kraftig hovedpine
 • kraftig diarré (afføring mere end 4-6 gange dagligt)
 • sort, tjæreagtig, klistret afføring, eventuelt med blod eller slim
 • kraftige mavesmerter
 • ændret farve (te farvet) eller ændret mængde af urin
 • feber med temperatur over 38,5
 • øget tendens til næseblod, eller at du lettere får blå mærker.

Risici for kvinder i den fødedygtige alder 
– og risici for mænd

Hvis du er gravid eller ammer, kan du ikke modtage behandlingen. Der kan være ukendte risici for dig eller fostret, hvis du bliver gravid under behandlingen. Laboratorie- og dyreforsøg er udført for at teste eventuelle risici, men resultaterne kan ikke nødvendigvis overføres til mennesker.

Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, skal du anvende en sikker præventionsmetode (p-piller, sterilisering, spiral eller depot- gestagen) op til 12 uger efter sidste dosis af Pembrolizumab. 

Hvis du er mand og modtager denne behandling anbefaler vi, at du anvender kondom, og din kvindelige partner skal derudover anvende en sikker præventionsmetode (p-piller, sterilisering, spiral eller depot- gestagen) op til 12 uger efter den sidste dosis af Pembrolizumab.

Kontaktpersoner ved spørgsmål

Vi vil gerne have, at du stiller spørgsmål om behandlingen, både før, under og efter. Vi opfordrer til, at du beder om forklaring, hvis der er noget, du ikke forstår. 

Hvis du søger akut lægehjælp, kontakter en anden læge eller indlægges på hospital, er det vigtigt, at du informerer om, at du modtager denne behandling, så de kan kontakte os.

Redaktør