Pembrolizumab, behandling med (Kræftbehandling, klinik 2)

Til patienter med tarmkræft eller endetarmskræft med spredning.

Denne skriftlige information er et supplement til den mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om immunterapi ved kræft i tarmen, som har spredt sig. 

Tilbagefald og/eller fremskreden kræft i tarmen behandles bedst med immunterapi. Hvilken type af immunterapi vi kan tilbyde dig, afhænger af dine ønsker for behandling, kræftens genetiske sammensætning, sygdommens spredning og din samlede helbredstilstand.

Lægens vurdering er, at vi kan tilbyde dig behandling med immunterapi, som hedder Pembrolizumab. Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde helt eller delvist i kortere eller længere tid.

Vi giver immunterapi for at ramme kræftceller forskellige steder i kroppen. Der opstår bivirkninger, fordi kroppens raske celler også reagerer på immunterapi. Der er størst risiko for bivirkninger under behandlingen, og de kan i sjældne tilfælde være livstruende. Der kan også opstå sene bivirkninger. På trods af behandlingen med immunterapi er der fortsat risiko for, at sygdommen udvikler sig.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, og vi håber, at denne information kan hjælpe dig til at få overblik over behandlingen og forløbet med kemoterapi. Vi anbefaler, at dine pårørende også læser informationen.

Kontrol inden behandling

Samtale  I forbindelse med hver behandling taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling. 

Blodprøver  Pembrolizumab kan midlertidigt påvirke en række funktioner i din krop. Derfor skal du have taget blodprøver dagen før hver behandling med Pembrolizumab. Hvis dine blodprøver ikke er i orden, bliver behandlingen udskudt, indtil blodprøverne igen viser, at du kan få behandling. 

Behandlingen

Selve behandlingen foregår i klinikken. Den gives i en blodåre, og det tager ca. 3/4-1 time. Du får behandlingen i serier, hvor én serie strækker sig over 21 dage. 

Vi behandler i perioder, der varer ca. 3 måneder, hvorefter vi vurderer, hvordan det går. Hver periode består af 4 serier efterfulgt af en scanning. Efter hver scanning gør du og eventuelt din familie status over din sygdomstilstand sammen med din patientansvarlige læge. Ved disse møder planlægger I det videre forløb. Hvis du tåler behandlingen godt, og scanningsresultatet viser, at kemoterapien har effekt, tilbyder vi behandling i en periode på yderligere 3 måneder. Dette gentager sig, så længe du kan tåle behandlingen og har effekt af den.

Efter ca. 3 uger møder du i klinikken med henblik på næste serie.

Bivirkninger generelt

Pembrolizumab påvirker ikke kun kræftcellerne, men kan også påvirke kroppens raske celler. Bivirkningerne opstår ofte på grund af immunsystemet, som påvirkes af Pembrolizumab. Pembrolizumab aktiverer dit immunsystem til at bekæmpe kræftcellerne. I nogle tilfælde kan immunsystemets celler også angribe normale celler og normalt væv, ligesom det angriber kræftcellerne. Disse bivirkninger kaldes autoimmune bivirkninger.

Der kan opstå bivirkninger under hele behandlingsforløbet - også efter endt behandling. De kan som regel alle behandles med en pause fra Pembrolizumab, eventuelt suppleret med behandling med Prednisolon, som er et binyrebarkhormon. Hvis du får en autoimmun bivirkning, kan den være måneder om at forsvinde. Det er derfor vigtigt, at du kender symptomerne på de autoimmune bivirkninger.

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling. Det er dog meget vigtigt, at du holder dig i gang trods trætheden.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og kaste op. Disse gener kan vi forebygge og behandle med medicin mod kvalme, som du får udleveret i klinikken. Vær opmærksom på, at du ikke taber dig, og spørg os gerne om kostråd. 

Allergisk reaktion  Pembrolizumab kan i sjældne tilfælde udløse en overfølsomhedsreaktion. Overfølsomheden kan opstå, umiddelbart efter at behandlingen er begyndt. Ofte er reaktionen mild i form af rødme og fornemmelse af varme.

Hud  Du kan under behandlingen få problemer med huden som foreksempel udslæt, kløe, rødme, tør hud og øget følsomhed overfor sollys.

Irritation af slimhinderne i mund, svælg og mavetarmkanal  Irritation af slimhinderne kan vise sig som for eksempel tørhed, små sår, blister, hvide belægninger, svie og ubehag ved indtagelse af især sure og stærke madvarer. Desuden kan der opstå både diarré og forstoppelse. Generne kan behandles med medicin.

Påvirkning af hormonkirtelproduktion  Pembrolizumab kan i enkelte tilfælde påvirke de hormonproducerende organer i kroppen, så de enten producerer for meget eller for lidt hormon. Det kan give en lang række symptomer som for eksempel hurtig puls, øget svedtendens, vægttab, vægtstigning, hårtab, kuldefornemmelse, forstoppelse, svimmelhed, dybere stemme eller muskelsmerter. Vi holder øje med din skjoldbruskkirtelfunktion via blodprøver, men du skal fortælle os, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer.

Vigtigt!

Pembrolizumab kan give en række sjældne, men meget alvorlige bivirkninger, der kræver hurtig behandling. Du skal derfor kontakte os omgående, hvis du får

  • nyopstået eller øget åndedrætsbesvær eventuelt ledsaget af forværring af hoste med slim og/eller feber
  • ændret syn, evt. dobbeltsyn
  • kraftig hovedpine
  • kraftig diarré (afføring mere end 4-6 gange dagligt)
  • sort, tjæreagtig, klistret afføring, evtentuelt med blod eller slim
  • kraftige mavesmerter
  • ændret farve (te farvet) eller ændret mængde af urin
  • feber med temperatur over 38,5
  • øget tendens til næseblod, eller at du lettere får blå mærker

Fortæl om dine bivirkninger, så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får uacceptable bivirkninger bliver din behandling udsat eller afbrudt.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og dine venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Redaktør