Patientansvarlig læge

Information om hvad en patientansvarlige (PAL) er.

I Afdeling for Urinvejssygdomme er du tilknyttet en læge, der er ansvarlig for dit behandlingsforløb. Denne læge kaldes din patientansvarlige læge (PAL)

Hvad er en patientansvarlige læge?

For at du skal opleve tryghed og sammenhæng i dit forløb, tilknyttes du en læge, der har hovedansvaret for dit behandlingsforløb, når du bliver behandlet i Afdeling for Urinvejssygdomme på Herlev Hospital.

Hvis du bliver undersøgt og behandlet på flere afdelinger, er det lægerne der, som har ansvaret. Har du spørgsmål til den konkrete undersøgelse eller behandling, er det altid bedst at spørge den læge, der har ordineret undersøgelsen eller behandlingen.

Hvornår kan du forvente at se din patientansvarlige læge?

Afdelingen arbejder i teams, og du vil derfor ikke nødvendigvis se din patientansvarlige læge ved alle besøg. 

I tilfælde af, at din patientansvarlige læge er optaget på grund af andre patienter, konferencer, undervisning, ferie med mere, vil det være en anden læge, du skal tale med. Denne læge er blevet forberedt i samarbejde med de andre speciallæger fra det team, du bliver behandlet i.

Hvis du er indlagt hos os?

Lægerne på sengeafsnittet tager sig af den almindelige stuegang. Ved behov kan du bede om at tale med din patientansvarlige læge. 

Hvordan kommer du i kontakt med din patientansvarlige læge?

Du kan ikke ringe direkte til din patientansvarlige læge, men derimod til sygeplejerske/forløbskoordinator i det team du behandles i. Hun vil hjælpe dig med dine spørgsmål, og hvis det skønnes nødvendigt, kontakte din patientansvarlige læge eller det team, du behandles i. Se det udleverede visitkort.

I hvilke situationer kan du kontakte din patientansvarlige læge?

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer angående den sygdom, du behandles for i Afdeling for Urinvejssygdomme, kan du søge kontakt med din patientansvarlige læge ved at ringe til sygeplejersken/forløbskoordinatoren. Hvis du har akut behov for lægefaglig kontakt, bør du kontakte egen læge eller 1813. 

Ved livstruende situationer skal du altid ringe 112. 

Redaktør