Paclitaxel en gang ugentligt under strålebehandling, behandling med

Til patienter med kræft i hoved-halsområdet.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Du kan bruge denne information til at få et overblik over den behandling, som vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser. 

Behandlingseffekt

Du har netop fået konstateret kræft i hovedhalsområdet, og det er blevet besluttet, at du skal have strålebehandling, som er den mest effektive behandling. Flere internationale undersøgelser har vist, at supplerende behandling med kemoterapi kan bedre behandlingsresultaterne ved stråleterapi. Derfor har vi valgt at indføre denne behandling i Danmark.

Behandlingen

Du får behandling med Paclitaxel én gang om ugen, mens der gives strålebehandling. I alt får du 5 til 6 behandlinger med Paclitaxel. Behandlingerne foregår i klinikken, og inden selve behandlingen får du taget blodprøver. Behandlingen varer ca. 2 timer.

Strålebehandlingen skal gives 3 – 4 timer, efter at du har fået behandling med Paclitaxel.

Bivirkninger ved strålebehandling

Som du har fået at vide, vil strålebehandling kunne give både akutte og sene bivirkninger. 

De akutte bivirkninger  opstår under behandlingen og klinger som regel af inden for et par måneder, efter du har afsluttet behandlingen. 

Slimhinder  Slimhinderne i mund og svælg kan blive ømme og smertende, og det kan medføre spiseproblemer.

De sene bivirkninger  drejer sig om mundtørhed, hævede slimhinder i halsen, hævelse og øget fasthed (arvævsdannelse) på halsen. I sjældne tilfælde kan der opstå skader på tænder og kæbe. 

Bivirkninger ved Paclitaxel

Knoglemarv  Forbigående påvirkning af knoglemarven kan forekomme og resultere i et fald i antallet af hvide blodlegemer og blodplader, samt i blodmangel. Et fald i de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og betændelse. For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkødet og i huden. Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød.

Vigtigt!

Ved 

  • feber (over 38,5) 
  • eller ved blødning, der ikke stopper hurtigt af sig selv 
  • eller ved små røde prikker i huden (petekkier) på arme og ben er det vigtigt at kontakte afdelingen. 

Nerver  Behandling med Paclitaxel kan give føleforstyrrelser i fingre og tæer.

Muskler og led  Paclitaxel kan medføre forbigående smerter i muskler og led. 

Hår  Behandlingen medfører, at du taber håret. Hvis du ønsker det, kan du få tilskud til en paryk eller en kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Slimhinder  Forbigående irritation af slimhinderne i øjne og mund kan forekomme.

Træthed  Behandlingen kan betyde, at du bliver mere træt end normalt.

Let allergisk reaktion  Du kan opleve en let allergisk reaktion, som i reglen viser sig som rødme og varme i ansigtet. Du får forebyggende medicin i droppet inden start på behandlingen og Prenisolon-tabletter om aftenen før behandlingen for at forebygge reaktionen.

Bivirkningerne bliver løbende vurderet. Hvis vi skønner, at bivirkningerne er for omfattende, mindsker vi den beregnede dosis Paclitaxel, eller vi ophører eventuelt helt med at behandle dig med Paclitaxel.

Redaktør