Paclitaxel, behandling med

Til patienter med brystkræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. 

Du har netop afsluttet nogle undersøgelser, der har vist, at behandlingen af din brystkræftsygdom ikke længere er effektiv nok. Vi vil derfor tilbyde dig behandling med kemoterapistoffet Paclitaxel, som har vist sig at virke mod den type kræft, du har.

Behandlingsplan

Du skal behandles i klinikken en gang om ugen. En behandlingsserie er en periode på 3 uger. I de to første serier får du taget blodprøver ugentligt, og du bliver ringet op af en sygeplejerske om eftermiddagen, der giver dig besked på, om dine blodprøver er i orden til behandling dagen efter. 

Før hver serie møder du i klinikken, hvor du taler med en sygeplejerske eller læge. Du får også taget blodprøver. 

Ca. ½ time før behandlingen med Paclitaxel får du forebyggende behandling mod overfølsomhed (blandt andet binyrebarkhormon). 

I sjældne tilfælde kan der ses overfølsomhedsreaktioner i forbindelse, mens du får Paclitaxel. Det kan være trykken for brystet, rødme, kraftig varmefornemmelse i ansigtet og smerter i lænden. Derfor bliver du observeret under de to første behandlinger i ½ time.

Selve behandlingen med Paclitaxel får du via et drop gennem en blodåre i hånden eller armen. Behandlingen varer ca. 2 timer. Efter hver 3. serie (9 behandlinger) bliver du røntgenfotograferet og/eller scannet, så vi kan vurdere, hvordan medicinen virker på kræftsygdommen. 

Hvis sygdommen forværres under behandlingen, hvis der optræder svære bivirkninger, eller hvis du ønsker det, afbryder vi behandlingen.

Mulige bivirkninger 

De mest almindelige bivirkninger kan være påvirkning af knoglemarven, som kan give fald i antallet af hvide blodlegemer, røde blodlegemer og blodplader. Fald i antallet af hvide blodlegemer kan medføre, at du i perioder har lettere ved at få infektioner.

Et fald i antallet af røde blodlegemer (blodprocenten) kan medføre træthed, hovedpine, forpustethed og øresusen. Et fald i antallet af blodplader kan betyde øget blødningstendens.

Vigtigt!

Hvis du får feber, der er over 38,5 grader eller blødning, er det vigtigt umiddelbart at kontakte afdeling. Bivirkningerne vil derefter blive søgt afhjulpet ved hjælp af medicinsk behandling. 

Nerver 

Behandling med Paclitaxel kan give føleforstyrrelser i fingre og tæer.

Muskler og led 

Taxol kan medføre forbigående smerter i muskler og led. 

Mave og tarm 

I det første døgn efter behandlingen kan du opleve almen utilpashed, kvalme, opkastninger og diarre. 

Hår og slimhinder og træthed

Alle, der modtager denne type kemoterapi, får hårtab. Som regel bliver der behov for paryk. Håret vokser ud igen, når behandlingerne stopper. Forbigående irritation af slimhinderne i øjne og mund kan forekomme. Behandlingen kan også betyde, at du bliver mere træt end normalt.

Eventuelle forholdsregler

Når blot du overholder almindelige regler for god hygiejne, kan du omgås familie og venner, som du plejer (se afdelingens patientinformation om kemoterapi). 

Kvinder i den fødedygtige alder, skal bruge sikker svangerskabsforebyggelse under behandlingen og indtil 6 måneder efter afsluttet behandling, da der ellers kan være risiko for fosterskader. 

Sikker svangerskabsforebyggelse for kvinder er spiral (Sundhedsstyrelsens anvisning). Kvinder, der ammer, skal ophøre med dette for at beskytte barnet mod kemoterapien.

Redaktør