Paclitaxel (Taxol) og Carboplatin før evt. operation på Rigshospitalet, behandling med

Til patienter med kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde, der skal have kemoterapi før en eventuel operation på Rigshospitalet.

Information om forløb 

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Du er blevet henvist til kemoterapi her på Herlev Hospital, før du eventuelt skal opereres på Rigshospitalet. Vi ved, det kan være svært at omstille sig fra det ene hospital til det andet, derfor får du denne information, som vil give dig en indsigt i dit forløb. 

Operationer for kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde foregår på Rigshospitalet, men kemoterapien gives her på Herlev Hospital, for de patienter der bor i Herlev Hospitals optageområde.

Når du møder første gang i vores klinik, får du information om den kemoterapi, du bliver tilbudt.Samme dag skriver vi en henvisning til en scanning, som du skal have, efter at du har modtaget 3. serie kemoterapi. Vi giver Rigshospitalet besked om, hvornår du starter på kemoterapien, og hvornår vi regner med, at du får 3. serie. Rigshospitalet sender besked tilbage til os med en foreløbig dato til operationen nogle uger efter 3. serie.

Scanningen foregår ca. 7 dage efter din 3. serie kemoterapi, og billederne sendes ind til Rigshospitalet. Sammen med gynækologerne fra Rigshospitalet ser vi på billederne. Vi drøfter hver enkelt sag grundigt og bliver enige om, hvorvidt den enkelte patient vil have gavn af operation. 

Når det er besluttet, om du skal opereres eller ej, bliver du ringet op af en læge fra Herlev Hospital, som fortæller dig om beslutningen (senest den følgende mandag). Hvis du ikke har hørt fra os i løbet af mandag formiddag, bedes du ringe til kontaktcenteret på Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital - se under kontakt sidst i denne patientinformation.

Hvis du skal opereres, sender Rigshospitalet information om tid og mødested til operation til dig. Hvis du ikke skal opereres, fortsætter du behandlingen med kemoterapi på Herlev Hospital. Som regel får du 6 serier i alt.

Når en eventuel operation er overstået, bliver du indkaldt til fortsat behandling med kemoterapi, og vi fortsætter behandlingen, til du har fået 6 serier i alt. Vi gør status på dit sygdomsforløb efter 6 serier med scanning, blodprøve og eventuel gynækologisk undersøgelse. Derefter går du til opfølgning på Herlev Hospital som regel i 5 år.

Behandlingen 

Vi tilbyder dig behandling med 2 stoffer, Paclitaxel og Carboplatin, som i dag anses for at være standardbehandling i hele verden til behandling af kræft i æggestokke, æggeledere og bughinde.

Vi giver behandling hver 3. uge. Det kaldes en serie. Før hver serie skal du have taget blodprøver, så vi kan være sikre på, at knoglemarven kan tåle behandlingen. 

Om Paclitaxel og Carboplatin 

Begge stoffer er celledræbende midler, der fortrinsvis påvirker celler i vækst. Paclitaxel og Carboplatin gives i et drop over ca. 4-5 timer. 

Samtale med læge og sygeplejerske 

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Her får du mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling. 

Bivirkninger 

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at få behandlingen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. 

Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen. Kemoterapi påvirker ikke kun kræft-cellerne, men også kroppens raske celler. Den påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan dog ikke udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Følgende bivirkninger vil kunne forekomme:

Blodmangel, infektion og blødning  Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktionaf blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning.

  • Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.
  • Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer.
  • Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion eller blødning som for eksempel:

  • feber over 38,5 grader
  • blødning, der ikke stopper hurtigt af sig selv eller 
  • små røde prikker i huden (petekkier) på arme og ben.

Hvis du får feber eller blødning skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne, eventuel under indlæggelse.

Kvalme og opkastning  kan forekomme i dagene efter behandlingen. Du får udleveret forebyggende kvalmemedicin til at modvirke det. 

Overfølsomhed  kan i sjældne tilfælde forekomme under selve behandlingen med Paclitaxel. Symptomerne kan være varmefornemmelse, trykken for brystet, lændesmerter og påvirkning af blodtrykket. For at mindske denne risiko giver vi forebyggende medicin 1/2 time før selve behandlingen med Paclitaxel.

Allergi  Hvis der alligevel skulle opstå en overfølsomhedsreaktion, er symptomerne forbigående og kan behandles. 

Influenzasymptomer  Der kan forekomme feber, kulderystelser, muskel- og ledsmerter og almen sygdomsfølelse i dagene efter behandlingen. Disse symptomer kan lindres med Paracetamol. 

Påvirkning af hørelsen  Let hørenedsættelse eller øresusen kan forekomme.

Hårtab  Behandlingen giver hårtab ca. 2-3 uger efter første behandling og formentlig også tab af anden kropsbehåring. Vi udleverer derfor en parykrekvisition, så du med tilskud kan anskaffe en paryk. Vi anbefaler, at du får den lavet inden det forventede hårtab.

Hårtabet er midlertidigt, og håret vokser frem igen i løbet af nogle måneder efter endt behandling. Det kan dog godt få en anden farve og struktur. 

Slimhinder i øjne, næse, mund, svælg, skede og tarm  kan blive irriterede med gener som for eksempel svamp, mundbetændelse, mavesmerter, diarre og forstoppelse. Hvis du oplever disse gener, kan de behandles med medicin. Det kan også forekomme, at smagssansen ændres, så maden smager anderledes end den plejer. 

Påvirkning af nervesystemet  kan opleves som føleforstyrrelser i hænder og fødder. Føleforstyrrelserne kan være ubehagelige, og det kan blive aktuelt at nedsætte dosis af Paclitaxel. Føleforstyrrelserne kan være til stede, længe efter at behandlingen er ophørt, men vil som regel langsomt bedres.

Nyrefunktionen  kan i sjældne tilfælde blive påvirket og oftest i lettere grad. Vi følger din nyrefunktion ud fra dine blodprøver.

Træthed  Du kan blive meget træt. Giv din krop tid og ro til at sænke tempoet, men sørg stadig for at holde dig i gang. Lyt til din krops signaler,og mærk på dig selv, hvad du kan klare.

Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde forekomme udslæt, åndenød, væskeansamlinger, påvirkning af leverfunktionen, svimmelhed og hovedpine. Tal med sygeplejerskerne om bivirkningerne. De kan give dig støtte, råd og vejledning. 

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på athave en god personlig hygiejne.

Redaktør