Paclitaxel (Taxol) og Carboplatin, behandling med (livmoder)

Til patienter med kræft i livmoderen.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. 

Behandlingen

Du skal behandles med 2 stoffer ved navn Paclitaxel og Carboplatin. De anses i dag for at være standardbehandling i hele verden til behandling af kræft fra livmoderen.

Vi giver behandling hver 3. uge. Dette kaldes én serie. Vi planlægger oftest at give 6 serier, og i nogle tilfælde foretager vi en scanning efter 3. og 6. serie. Før hver serie skal du have taget blodprøver, så vi kan være sikre på, at knoglemarven kan tåle behandlingen.

Om Paclitaxel/Carboplatin

Begge stoffer er celledræbende midler, der fortrinsvis påvirker celler i vækst. 

Paclitaxell/Carboplatin gives i drop i en blodåre over ca. 3-4 timer. Behandlingen er individuel og afpasses efter virkningen og bivirkningerne.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling. 

Mulige bivirkninger

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan forekomme bivirkninger: 

Forbigående påvirkning af knoglemarven kan forekomme og resultere i et fald i antallet af hvide blodlegemer og blodplader, samt i blodmangel. Et fald i de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og betændelse. For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkød og blødning i huden. Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød. 

Vigtigt 

Ved feber over 
•     38,5 grader eller
•     blødning, der ikke stopper hurtigt af sig selv eller
•     små røde prikker i huden (petekkier) på arme og ben
er det vigtigt at kontakte afdelingen. 

Kvalme og opkastning kan forekomme i forbindelse med behandlingen og de følgende dage. Du får udleveret forebyggende kvalmemedicin til at modvirke det. 

Overfølsomhed kan i sjældne tilfælde forekomme under selve behandlingen med Taxol. Symptomerne kan være varmefornemmelse, trykken for brystet, lændesmerter og påvirkning af blodtrykket. For at mindske denne risiko giver vi forebyggende medicin aftenen før selve behandlingen med Paclitaxel. Hvis der alligevel skulle opstå en overfølsomhedsreaktion, er symptomerne forbigående og kan behandles. 

Influenzasymptomer Der kan forekomme feber, kulderystelser, muskel- og ledsmerter og almen sygdomsfølelse i dagene efter behandlingen. Disse symptomer kan lindres med Paracetamol. 

Hårtab Behandlingen giver hårtab ca. 2-3 uger efter første behandling og formentlig også tab af anden kropsbehåring. Vi udleverer derfor en parykrekvisition, så du med tilskud kan anskaffe en paryk. Vi anbefaler, at du får den lavet inden det forventede hårtab. Hårtabet er midlertidigt, og håret vokser frem igen i løbet af nogle måneder efter endt behandling. Det kan dog godt få en anden farve og struktur. 

Slimhinder i øjne, næse, mund, svælg, skede og tarm kan blive irriterede med gener som svamp, mundbetændelse, mavesmerter, diarre og forstoppelse. Hvis du oplever disse gener, kan de afhjælpes med medicin. Der kan forekomme en ændret smagssans, så maden kan smage anderledes. 

Påvirkning af nervesystemet kan opleves som føleforstyrrelser i hænder og fødder. Føleforstyrrelserne kan være ubehagelige, og det kan blive nødvendigt at nedsætte dosis af Paclitaxel. Føleforstyrrelserne kan være til stede længe efter, at behandlingen er ophørt, men vil som regel langsomt bedres. 

Nyrefunktionen kan i sjældne tilfælde blive påvirket - ofte i lettere grad. Før start på behandlingen får du foretaget en måling af din nyrefunktion.

Træthed Det er almindeligt at blive træt, og trætheden kan være udtalt. Giv din krop tid og ro til at sænke tempoet, men sørg dog stadig for at holde dig i gang. Mærk på dig selv, hvad du kan klare, og lyt til din krops signaler. 

Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde forekomme udslæt, åndenød, væskeansamlinger, påvirkning af leverfunktionen, svimmelhed og hovedpine. Tal meget gerne med sygeplejerskerne, der behandler dig, om bivirkningerne. De kan give dig støtte, råd og vejledning. 

Det kan være overvældende, når mulige bivirkninger remses op, men det er vigtigt at huske på, at én patient ikke får alle bivirkningerne. 

Forholdsregler

Du må gerne foretage dig alt, hvad du har lyst til, hvis du synes, du kan overkomme det. Du må også gerne nyde øl eller vin til maden og spise, hvad du kan lide. 

Redaktør