Paclitaxel (Taxol) og Carboplatin, behandling med (Kræftbehandling, klinik 1)

Til patienter med anaplastisk kræft i skjoldbruskkirtlen.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Behandlingen

Du skal behandles med 2 stoffer ved navn Paclitaxel og Carboplatin. Disse to slags kemoterapi kan bruges som behandling af kræft, som er udgået fra skjoldbruskkirtlen. Vi giver behandling hver 3. uge. Dette kaldes én serie. Vi planlægger oftest at give 6 serier, og vi foretager en scanning efter 3. og 6. serie. Før hver serie skal du have taget blodprøver, så vi kan være sikre på, at knoglemarven kan tåle behandlingen.

Om Paclitaxel/Carboplatin

Begge stoffer er celledræbende midler, der fortrinsvis påvirker celler i vækst.

Paclitaxell/Carboplatin gives i drop i en blodåre over ca. 3-4 timer. Behandlingen er individuel og afpasses dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling.

Mulige bivirkninger

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger: 

Forbigående påvirkning  af knoglemarven kan forekomme og resultere i et fald i antallet af hvide blodlegemer og blodplader, samt i blodmangel. Et fald i de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og betændelse. For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkød og blødning i huden.

Vigtigt

Ved feber over 38,5 grader, blødning, der ikke stopper hurtigt af sig selv eller ved små røde prikker i huden (petekkier) på arme og ben, er det vigtigt at kontakte afdelingen.

Blodmangel  kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød.

Kvalme og opkastning  kan forekomme i forbindelse med behandlingen og de følgende dage. Du får udleveret forebyggende kvalmemedicin til at modvirke disse bivirkninger.

Overfølsomhed  kan i sjældne tilfælde forekomme under selve behandlingen med Taxol. Symptomerne kan være varmefornemmelse, trykken for brystet, lændesmerter og påvirkning af blodtrykket. For at mindske denne risiko giver vi forebyggende medicin aftenen før selve behandlingen med Paclitaxel. Hvis der alligevel skulle opstå en overfølsomhedsreaktion, er symptomerne forbigående og vil kunne behandles.

Influenzasymptomer  Der kan forekomme feber, kulderystelser, muskel- og ledsmerter og almen sygdomsfølelse i dagene efter behandlingen. Disse symptomer kan lindres med Paracetamol.

Hårtab  Behandlingen giver hårtab ca. 2-3 uger efter første behandling og formentlig også tab af anden kropsbehåring. Vi udleverer derfor en parykrekvisition, så du med tilskud kan anskaffe en paryk. Vi anbefaler, at du får den lavet inden det forventede hårtab. Hårtabet er midlertidigt, og håret vokser frem igen i løbet af nogle måneder efter endt behandling. Det kan dog godt få en anden farve og struktur.

Slimhinder i øjne, næse, mund, svælg, skede og tarm  kan blive irriterede med gener som svamp, mundbetændelse, mavesmerter, diarre og forstoppelse. Hvis du oplever disse gener, kan de afhjælpes med medicin. Der kan forekomme en ændret smagssans, så maden kan smage anderledes.

Påvirkning af nervesystemet  kan opleves som føleforstyrrelser i hænder og fødder. Føleforstyrrelserne kan være ubehagelige, og det kan blive nødvendigt at nedsætte dosis af Paclitaxel. Føleforstyrrelserne kan være til stede længe efter, at behandlingen er ophørt, men vil som regel langsomt bedres.

Nyrefunktionen  kan i sjældne tilfælde blive påvirket - ofte i lettere grad. Før start på behandlingen får du foretaget en måling af din nyrefunktion.

Træthed  Det er almindeligt at blive træt, og trætheden kan være udtalt. Giv din krop tid og ro til at sænke tempoet, men sørg dog stadig for at holde dig i gang. Mærk på dig selv, hvad du kan klare, og lyt til din krops signaler.

Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde ses udslæt, åndenød, væskeansamlinger, påvirkning af leverfunktionen, svimmelhed og hovedpine. Tal gerne med sygeplejerskerne, der behandler dig, om bivirkningerne. De kan give dig støtte, råd og vejledning.

Det lyder altid overvældende, når alle de mulige bivirkninger remses op, men det er vigtigt at huske på, at én patient ikke får alle bivirkningerne.

Forholdsregler

Du må gerne foretage dig alt, hvad du har lyst til, hvis du synes, du kan overkomme det. Du må også gerne nyde øl eller vin til maden og spise, hvad du kan lide. Der er ingen begrænsninger i din omgang med andre mennesker, du må således gerne have seksuelt samliv og give knus.

Redaktør