Paclitaxel (Taxol), behandling med (Kræftbehandling, klinik 4)

Til patienter med kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Behandlingen 

Du tilbydes behandling med Taxol. Vi giver behandlingen en gang ugentligt i 3 uger. Det kaldes en serie. Vi vurderer effekten efter hver 3. serie (9 behandlinger) med scanning, eventuel gynækologisk undersøgelse og blodprøver. 

Før hver serie skal du have taget blodprøver, så vi kan være sikre på, at knoglemarven kan tåle behandlingen. 

Om Taxol 

Stoffet er et celledræbende middel (kemoterapi), der fortrinsvis påvirker celler i vækst.

Taxol gives via et drop gennem en blodåre, og behandlingen tager ca. 2 timer. Behandlingen er individuel og afpasses efter virkningen - og efter graden og omfanget af bivirkningerne.

Samtale med læge og sygeplejerske 

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling. 

Mulige bivirkninger 

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at få behandlingen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen. Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger.

Forbigående påvirkning af knoglemarven
kan forekomme og resultere i et fald i antallet af hvide blodlegemer og blodplader og i i blodmangel. Et fald i de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og betændelse. For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkød og i huden. Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød. 

Vigtigt!

Hvis du får 
•     feber (over 38,5)
•     små røde prikker i huden på arme og ben
•     blødning, der ikke stopper hurtigt af sig selv
er det vigtigt at kontakte afdelingen.

Kvalme og opkastning  kan forekomme efter behandlingen og de følgende dage. Du vil få modvirke disse bivirkninger. 

Overfølsomhed  kan i sjældne tilfælde forekomme under behandlingen med Taxol. Symptomerne kan være varmefornemmelse, trykken for brystet, lændesmerter og påvirkning af blodtrykket. For at mindske denne risiko giver vi forebyggende medicin ½-time før selve behandlingen med Taxol. 

Hvis der alligevel skulle opstå en overfølsomhedsreaktion, er symptomerne forbigående og vil kunne behandles. På grund af risikoen for overfølsomhed, bliver du observeret af sygeplejersken under de to første behandlinger. 

Influenzasymptomer  Feber, kulderystelser, muskel- og ledsmerter og almen sygdomsfølelse kan opstå i dagene efter behandling. Disse symptomer kan lindres med Panodil.

Hårtab  Behandlingen giver hårtab ca. 2-3 uger efter første behandling og formentlig også tab af anden kropsbehåring. Vi vil derfor udlevere en parykrekvisition, så du med tilskud kan anskaffe en paryk. Vi anbefaler, at du får den lavet inden det forventede hårtab. 

Hårtabet er midlertidigt, og håret vokser frem igen i løbet af nogle måneder efter endt behandling. Det kan dog få en anden farve og struktur. 

Slimhinder  i øjne, næse, mund, svælg, skede og tarm kan blive irriterede med gener som svamp, mundbetændelse, mavesmerter og diarre. Hvis disse gener opstår, kan de afhjælpes med medicin. Der kan forekomme en ændret smagssans, så maden kan smage anderledes. 

Påvirkning af nervesystemet  kan opleves som føleforstyrrelser i hænder og fødder. Føleforstyrrelserne kan være ubehagelige, og det kan blive aktuelt at nedsætte dosis af Taxol. Føleforstyrrelserne kan være til stede længe efter, at behandlingen er ophørt, men vil som regel langsomt bedres. I nogle tilfælde kan denne bivirkning være permanent. 

Træthed  er almindeligt forekommende og kan være udtalt. Giv din krop tid og ro til at sænke tempoet, men sørg dog stadig for at holde dig i gang. Mærk på dig selv, hvad du kan klare og lyt til din krops signaler.

Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde ses udslæt, åndenød, væskeansamlinger, påvirkning af leverfunktion, svimmelhed og hovedpine. Tal gerne med sygeplejerskerne, der behandler dig om bivirkningerne. De kan give dig støtte, råd og vejledning. Det lyder altid overvældende, når de mulige bivirkninger remses op, men det er vigtigt at huske på, at én patient ikke får alle bivirkningerne. 

Forholdsregler

Du må gerne foretage dig alt, hvad du har lyst til, hvis du synes, du kan overkomme det. Du må også gerne nyde øl eller vin til maden, og spise hvad du kan lide. Der er ingen begrænsninger i din omgang med andre mennesker.

Redaktør