Paclitaxel (Taxol), Carboplatin og Bevacizumab (Avastin), behandling med

Til patienter med kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Behandlingen 

Du tilbydes behandling med 3 stoffer, Paclitaxel, Carboplatin og Bevacizumab mod din kræftsygdom. 

Paclitaxel og Carboplatin anses i dag for at være standardbehandling i hele verden til behandling af kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde.

Det er for nylig vist, at en tilføjelse af et 3. stof, Bevacizumab til den hidtidige standard kemoterapi (Paclitaxel og Carboplatin) forlænger tiden, til sygdommen eventuelt kommer igen eller forværres. Derfor er behandling med Paclitaxel, Carboplatin og Bevacizumab nu godkendt til patienter med fremskreden kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde.

Vi giver behandling hver 3. uge. Dette kaldes en serie. Vi vurderer effekten af behandlingen efter hver 3. serie med scanning, blodprøver og eventuelt gynækologisk undersøgelse.

Før hver serie skal du have taget blodprøver, så vi kan være sikre på, at knoglemarven kan tåle behandlingen. Du skal desuden have taget et blodtryk. 

Om Paclitaxel og Carboplatin 

Begge stoffer er celledræbende midler (kemoterapi), der fortrinsvis påvirker celler i vækst. 

Om Bevacizumab

Bevacizumab er godkendt til behandling af fremskreden kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde. Bevacizumab er et biologisk lægemiddel. 

En betingelse, for at en kræftsvulst kan vokse og sprede sig til andre dele af kroppen, er, at den får tilført næring, og det kræver dannelse af blodkar til svulsten. Derfor afgiver kræftsvulsten en vækstfaktor kaldet VEGF, som sætter gang i knudens egen blodtilførsel. Der dannes altså en ond cirkel. 

Bevacizumab binder sig til VEGF, så det forhindres i at virke. Dermed blokeres for dannelsen af nye blodkar, samtidig med at de blodkar, som allerede er i svulsten, ændres, så kemoterapien bedre kan komme til at virke. 

Paclitaxel, Carboplatin og Bevacizumab gives i et drop i en blodåre over ca. 3-4 timer. Behandlingen er individuel og afpasses efter virkningen og efter graden og omfanget af bivirkningerne.

Vi vil tilbyde dig op til 12 behandlinger med Paclitaxel og Carboplatin og op til et års behandling med Bevacizumab. Hvis du er blevet opereret inden for de sidste 28 dage ved start af behandling, vil behandlingen med Bevacizumab først blive begyndt ved 2. serie. 

Samtale med læge og sygeplejerske 

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling. 

Mulige bivirkninger 

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger.

Forbigående påvirkning af knoglemarven
kan forekomme og resultere i et fald i antallet af hvide blodlegemer og blodplader - og i blodmangel. Et fald i de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og betændelse. For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkød og huden.

Vigtigt!

Hvis du får

  • feber over 38,5 grader
  • blødning, der ikke stopper hurtigt af sig selv 
  • små røde prikker i huden (petekkier) på arme og ben

er det vigtigt at kontakte afdelingen. 

Blodmangel  kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød. 

Kvalme og opkastning  kan forekomme i forbindelse med behandlingen og de følgende dage. Du får udleveret forebyggende kvalmemedicin til at modvirke disse bivirkninger. 

Overfølsomhed  kan i sjældne tilfælde forekomme under selve behandlingen med Paclitaxel. Symptomerne kan være varmefornemmelse, trykken for brystet, lændesmerter og påvirkning af blodtrykket. 

For at mindske denne risiko giver vi forebyggende medicin ½ - time før selve behandlingen med Paclitaxel. Hvis der alligevel skulle opstå en overfølsomhedsreaktion, er symptomerne forbigående og vil kunne behandles.

Influenzasymptomer  Der kan forekomme feber, kulderystelser, muskel- og ledsmerter og almen sygdomsfølelse i dagene efter behandlingen. Disse symptomer kan lindres med Panodil.

Hårtab  Behandlingen giver hårtab ca. 2-3 uger efter første behandling og formentlig også tab af anden kropsbehåring. Vi udleverer derfor en parykrekvisition, så du med tilskud kan anskaffe en paryk. Vi anbefaler, at du får den lavet inden det forventede hårtab. Hårtabet er midlertidigt, og håret vokser frem igen i løbet af nogle måneder efter endt behandling. Det kan dog godt få en anden farve og struktur.

Slimhinder  i øjne, næse, mund, svælg, skede og tarm kan blive irriterede med gener som svamp, mundbetændelse, mavesmerter, diarre og forstoppelse. Hvis du oplever disse gener, kan de afhjælpes med medicin. Der kan forekomme en ændret smagssans, så maden kan smage anderledes. 

Påvirkning af nervesystemet  kan opleves som føleforstyrrelser i hænder og fødder. Føleforstyrrelserne kan være ubehagelige, og det kan blive aktuelt at nedsætte dosis af Paclitaxel. Føleforstyrrelserne kan være til stede længe efter, at behandlingen er ophørt, men vil som regel langsomt bedres.

Nyrefunktionen  kan sjældent blive påvirket og i givet fald oftest i lettere grad. Før start på behandlingen får du foretaget en måling af nyrefunktionen.

Træthed  er almindeligt forekommende og kan være udtalt. Giv din krop tid og ro til at sænke tempoet, men sørg dog stadig for at holde dig i gang. Mærk på dig selv, hvad du kan klare og lyt til din krops signaler.

Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde ses udslæt, åndenød, væskeansamlinger, påvirkning af leverfunktionen, svimmelhed og hovedpine. Tal gerne med sygeplejerskerne, der behandler dig om bivirkningerne. De kan give dig støtte, råd og vejledning. 

Specielt ved Bevacizumab  I sjældne tilfælde kan Bevacizumab give problemer med sårheling, blødninger, blodpropper eller forhøjet blodtryk. Ved enhver form for blødning skal afdelingen straks kontaktes.

Det lyder altid overvældende, når de mulige bivirkninger remses op, men det er vigtigt at huske, at én patient ikke får alle bivirkningerne. 

Forholdsregler 

Du må gerne foretage dig alt, hvad du har lyst til, hvis du synes, du kan overkomme det. Du må også gerne nyde øl eller vin til maden, og spise hvad du kan lide. Der er ingen begrænsninger i din omgang med andre mennesker.

Hvis du skal opereres, skal der være 4 uger mellem behandlingen med Bevacizumab og operationen. Ved mindre indgreb så som tandudtrækning, anlæggelse af kateter og så videre skal der være en uge mellem behandlingen med Bevacizumab og indgrebet. 

Redaktør