PICC-line

Vejledning til patienter med PICC-line.

Billede af arm med PICC-line kateter.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Hvad er en PICC-line?

En PICC-line (perifert indsat centralt venekateter) er et tyndt polyurethankateter, som ligger i et blodkar på overarmen. Kateterets spids ligger i det store blodkar ved indgangen til hjertet.

Fordele ved en PICC-line

Du kan

  • få medicin, væske, blod og ernæring gennem en PICC-line
  • få taget blodprøver i en PICC-line
  • gå i bad, som du plejer. Forbindningen over PICC-linen er vandtæt. Vær dog forsigtig med badning i havvand, og undgå badning i klorvand
  • have en PICC-line siddende i op til et år.

Anlæggelsen

Det er en læge, der anlægger PICC-linen, og det foregår i Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling.

Før anlæggelsen er det vigtigt, at huden på din overarm er ren. Derfor skal du på dagen, hvor du skal have anlagt en PICC-line, gå i bad og vaske armene grundigt med sæbe. Under selve anlæggelsen ligger du ned. Du har armen ud til siden, mens den hviler på et bord.

Lægen ultralydscanner din overarm for at finde en egnet blodåre og sikre den rette placering af PICC-linen.

Det tager ca. 30 minutter at få lagt en PICCline. Personalet har kitler, huer og mundbind på under anlæggelsen, så indgrebet foregår så rent som muligt. Din arm bliver vasket af med gul sprit og bliver pakket sterilt ind.

Du får lagt lokalbedøvelse, der hvor PICClinen skal lægges ind. Smerten ved anlæggelsen svarer til at få taget en blodprøve.

Herefter er PICC-linen klar til brug.

Reaktioner efter PICC-lineanlæggelse

En gang i mellem kan der opstå en reaktion på, at PICC-linen er lagt ind i blodåren. Du vil i så fald opleve, at overarmen kan være øm. Denne reaktion forekommer oftest i den første uge, efter at PICC-linen er anlagt. Du kan forebygge dette ved at lægge varme eller kulde på og eventuelt sidde med armen oppe. Prøv dig frem. Du må gerne tage smertestillende håndkøbsmedicin.

Vi anbefaler, at du skåner din arm, den første uge efter du har fået en PICC-line. Når armen har vænnet sig til PICClinen, må du bruge din arm, som du plejer. Dog anbefaler vi, at du ikke styrketræner med armen eller overbelaster den.

Blødning ved PICC-line

Der kan komme blødning fra indstiksstedet de første dage efter anlæggelsen. Hvis der er blødning, kan den standses ved at lægge is på armen. Det er nødvendigt at skifte forbindingen, hvis blødningen er større end en 2-krone.

Risiko for infektion

En PICC-line indebærer en risiko for at få en infektion.

Du skal være opmærksom på følgende tegn på infektion:

  • Rødme
  • Varme
  • Hævelse
  • Smerter i armen
  • Betændelse der, hvor PICC-linen går ind i armen
  • Feber

Får du nogle af disse symptomer, skal du altid kontakte din afdeling. Ofte kan PICC-linen blive siddende på trods af en infektion, men det er nødvendigt med antibiotisk behandling.

I sjældne tilfælde kan der komme en lille blodprop ved kateteret. Det behandles med blodfortyndende medicin. Armen vil hæve og blive øm, og kateteret skal fjernes.

Skift af forbinding

Sundhedspersonale eller en pårørende skifter forbindingen en gang om ugen. (Hvis du er indlagt på hospital, bliver forbindingen skiftet hver 7. døgn).

Oplæring til forbindningsskift foregår i afdelingen. Forbindingen skal også skiftes, hvis den bliver våd, snavset eller løsner sig.

Du får udleveret materialer i afdelingen til skift af forbindning og en skriftlig vejledning med billeder.

Hvis kateteret glider ud af armen, må du ikke skubbe det ind igen. Hvis kateteret glider mere end 3 cm ud af armen, skal det lægges om.

Fjernelse af PICC-line

En sygeplejerske eller en sundhedsperson tager kateteret ud, når du ikke længere har brug for det. Det kræver ingen forberedelse.

Redaktør