PET-skanning med 18F-FDG

En PET-skanning giver detaljerede billeder af kroppens celler og væv. Undersøgelsen varer 2-3 timer.

Kort om undersøgelsen

Du skal have lavet en PET-skanning med et radioaktivt sporstof (18F-Fluor-deoxy-glukose). Skanningen fremstiller meget detaljerede billeder af kroppens celler og væv.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer 2-3 timer.

Hvis du melder afbud

Du skal være opmærksom på, at hvis du aflyser undersøgelsen, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde selve behandlingen af dig inden for de maksimale ventetider.

Vigtig forberedelse

Mød fastende

Du skal møde fastende. Det betyder, at du ikke må spise og ryge de sidste 4 timer før din aftale. Du må dog gerne drikke vand.

Tag din medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din medicin, som du plejer.

Forholdsregler, hvis du har diabetes

Hvis du har diabetes, skal du:

  • faste i 4 timer før undersøgelsen
  • holde pause med medicin, der indeholder metformin, de sidste 48 timer inden undersøgelsen
  • tage øvrige tabletter mod diabetes, som du plejer
  • tage din vanlige dosis insulin, før du begynder at faste. Du må ikke tage ekstra insulin, mens du faster
  • fortsætte med din basalinsulin, mens du faster, hvis du bruger insulinpumpe.

Undgå fysisk anstrengelse

Du må ikke anstrenge dig fysisk på dagen for undersøgelsen, da det kan påvirke resultatet.

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Vi giver dig sporstoffet i en blodåre i din arm. Herefter skal du hvile dig i 1 time, mens sporstoffet fordeler sig i kroppen. Inden vi skanner dig, skal du gå på toilettet og tømme blæren. Under skanningen skal du ligge stille på ryggen. Du er alene i rummet, mens du bliver skannet, men vi kan se og tale med dig hele tiden.

Skanningen varer cirka 20 minutter.

Hjemme igen

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om en PET-skanning på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’FDG-PET-skanning’ og ’Nuklearmedicinske undersøgelser og risiko’.

Redaktør