P-kateter (krøllekateter), fjernelse af

Da du har fået tid til at få fjernet dit p-kateter, vil vi kort orientere dig om, hvordan det foregår.

Forberedelse til indgrebet

Er du i behandling med blodfortyndende medicin, vil du i indkaldelsesbrevet blive informeret om, hvordan du skal forholde dig til dette. Det er ikke nødvendigt at faste inden indgrebet.

Hvordan foregår indgrebet?

Indgrebet tager ca. 30 minutter og foregår i lokalbedøvelse på operationsgangen. Da kateteret er vokset fast i underhuden, skal det løsnes forsigtigt, inden det kan fjernes. Når kateteret er fjernet, syes snittet sammen med 2-3 sting, og du får en lille forbinding på.

Efter indgrebet

Hold forbindingen tør. Du må ikke gå i bad eller på anden måde gøre forbindingen våd, før der er gået 2-3 dage. Bliver forbindingen alligevel våd, skal du skifte den med det samme. Derudover skal du skifte forbindingen 2 gange om ugen, indtil trådene er fjernet.

Trådene fjernes efter 2 uger

Trådene i operationssåret fjernes efter 2 uger. Trådene fjernes af din egen læge eller af en sygerplejerske på afdelingen.

Efter indgrebet skal du være opmærksom på

  • Feber, hævelse, rødme af huden, smerter eller gennemsivning af forbindingen, da dette kan være tegn på betændelse.
  • Hvis du oplever nogle af følgende symptomer, skal du kontakte afdelingen.
Redaktør