Osimertinib - Tagrisso, behandling med

Til patienter med ikke-småcellet lungekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes overskuelig. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Hvordan virker Osimertinib

Osimertinib er et lægemiddel til behandling af lungekræft. Det virker ved at hæmme et enzymsystem (tyrosinkinase), som er mere aktivt i nogle kræftceller end i normale celler. Osimertinib er ikke kemoterapi. Osimertinib findes som tabletter á 40 mg og 80 mg.

Vi tilbyder denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine symptomer. Behandlingen kan ofte bremse sygdommen eller få den til at svinde i en periode.

Behandlingen

Osimertinib tages 1 gang dagligt efter aftale med lægen.

Sådan tager du Osimertinib

 • Tabletterne tages på omtrent samme tidspunkt hver dag.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges, knuses eller deles.
 • Tabletterne kan eventuelt opslæmmes i ca. 50 ml postevand (det må ikke være vand med brus). Skyl efterfølgende glasset med yderligere 50 ml postevand - og drik det for at sikre, at du har fået medicinen.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Tag ikke dobbelt dosis for at kompensere for en glemt dosis.
 • Hvis du kaster tabletten op, skal du ikke tage en ekstra dosis.
 • Du må ikke bruge naturlægemidler, der indeholder Perikon, fordi Perikon kan nedsætte Osimertinibs virkning på kræftsygdommen.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Medicinsk kræftbehandling påvirker ikke kun kræftceller, men også kroppens raske celler. Når det sker, giver det bivirkninger. Bivirkninger opleves forskelligt og varierer fra person til person. Det er derfor ikke muligt på forhånd at sige, om du får én eller flere bivirkninger. Samme behandling kan give sig udslag i meget forskellige grader af bivirkninger hos forskellige personer. Derfor tilpasser vi din behandling undervejs, og du kan på den måde ikke sammenligne din behandling med andre patienters.

Almindelige bivirkninger

Hududslæt  Der kan forekomme hududslæt især i ansigtet og på kroppens forside. Udslættet kan ligne bumser eller eksem. Der kan desuden forekomme tør hud, kløe og overfølsomhed overfor sollys. Får du alvorlige hudbivirkninger behandler vi det med antibiotika.

Diarre  Du kan få appetitløshed, mavesmerter og diarre. Let diarre forekommer ofte. Hvis du får udtalt diarre, det vil sige mere end fire gange dagligt, bør du kontakte Afdeling for Kræftbehandling, inden du fortsætter behandlingen med Osimertinib.

Kvalme og opkastninger  Kvalme og opkastninger forekommer sjældent og kan forebygges med kvalmestillende medicin. Både sygdommen og behandlingen kan betyde, at din appetit bliver mindre, og at din lugte- og smagssans ændrer sig. Behandlingen kan betyde, at maden får en metalsmag. Dit humør kan også påvirke din lyst til at spise.

Irritation af øjets slimhinder  Slimhinderne i øjne, næse og mund kan blive irriterede. Det kan vise sig som rødme og svie. Dine øjne og din næse kan få tendens til at løbe i vand.

Hoste  Der kan forekomme hoste.

Træthed  Træthed er en hyppig bivirkning på ved behandlingen. Det er en træthed, du ikke altid kan sove dig fra, og du kan opleve ikke at have overskud til det, du plejer at kunne.

Sjældne bivirkninger  Der kan ses fald i de forskellige typer af blodceller. Derudover kan leverens og nyrernes funktion blive påvirket.

Alvorlige bivirkninger - VIGTIGT!  Der kan opstå bindevævsændringer i lungerne. Denne bivirkning opstår meget sjældent, men du skal kontakte afdelingen, hvis du får nye lungesymptomer i form af åndenød, hoste og feber, da det kan være tegn på bindevævsforandringer i lungerne på grund af Osimertinib. Denne tilstand behandles med binyrbarkhormon.

Gode råd og forebyggelse af bivirkninger

 • Gå i brusebad, som du plejer, men brug kun mild, uparfumeret sæbe og shampoo.
 • Brug dagligt en god, fed og uparfumeret ansigts- og hudcreme. Brug også specielt fed creme til hænder og fødder.
 • Undgå direkte sol, og husk at bruge solcreme.
 • Hvis dine øjne føles tørre, kan du dryppe dem med viskøse øjendråber (købes på Apoteket).
 • Gener ved tørre slimhinder i skeden kan mindskes med glidecreme (købes på Apoteket).
 • Brug bomuldshandsker og gummihandsker ved vådt arbejde.
 • Revner på hænder og fødder kan udbedres med Compeed plaster (købes på Apoteket).
 • Brug rummeligt fodtøj gerne sandaler, så dine tæer ikke blivet trykket.
 • Ved hudkløe kan antihistaminer som for eksempel Cetirizin, Loratadin og Ebastin eller lignende være til hjælp (købes uden recept på Apoteket).

Samtidig behandling med andre lægemidler kan ændre virkningen af både Osimertinib og de andre lægemidler, du indtager. Det er derfor vigtigt, at du informerer lægen, om alle de lægemidler, du tager. Det gælder også naturlægemidler.

Redaktør