Opsamling af døgnurin (Nyresygdomme, klinik 1)

Opsamling af døgnurin er en undersøgelse, hvor man bl.a. kan undersøge urinen for indhold af protein samt funktionen af dine nyrer.

Vigtigt, når du samler døgnurin

 • Døgnurin kan opsamles op til tre dage før den afleveres.
 • OBS: Hvis du er kvinde og har menstruation, kan du ikke lave spoturin, fordi blod påvirker resultatet.
 • Du skal samle al din urin i 24 timer.
 • Start og slut med at opsamle din urin på samme klokkeslæt. Starter du fx kl. 7 mandag morgen, skal du slutte kl. 7 tirsdag morgen. 
 • Du kan genbruge dunk og tragt til flere runder af døgnurin ved at at skylle dem med varmt vand.

Hvornår du starter og slutter

 • Start opsamlingen om morgenen efter første vandladning dvs. første vandladning skal ikke med i opsamlingen.
 • Slut opsamlingen næste morgen efter første vandladning dvs. sidste vandladning skal med  i opsamlingen.

Aflæs mængden af urin

 • Aflæs mængden vha. skalaen på siden af dunken eller vej dunken, og noter mængde eller vægt på følgesedlen.
 1. Tag en urinprøve
 2. Vend dunken et par gange.
 3. Sænk prøvetagningsrøret ned i dunken. Røret skal nå ned i urinen.
 4. Pres urinprøveglasset ned over nålen.
 5. Urinen suges automatisk op i prøveglasset, da der er vakuum i glasset.
 6. Skil prøvetagningsglasset og prøvetagningsrøret ad.
 7. Hvis urinmængden er over 2,5 liter: Bland indholdet fra de to dunke i en ren spand og tag prøve fra spanden.
 8. Kasser resten af urinen.

Husk følgeseddel

 • Udfyld følgesedlen og læg det i en pose sammen med urinprøveglasset.

Aflevering

 • Aflevering foregår samme sted som blodprøvetagning.
 • Herlev og Gentofte Hospital, Rigshospitalet – Blegdamsvej og Glostrup, Amager Hospital, Hvidovre Hospital. 
 • For Amager Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet - Glostrup gælder at der skal afleveres to prøveglas. Hos de resterende skal der afleveres ét prøveglas.

Svar på din prøve

 • Du får svar ved næste kontrol 
Billedet viser, fremgangsmåden ved opsamling af urinen.
Redaktør