Om Hjerne- og Nervesygdomme Klinik 3

Information om Hjerne- og Nervesygdomme Klinik 3.

I Hjerne- og Nervesygdomme, klinik 3 udreder og behandler vi patienter med kræft i hjernen. I planlægningen af din behandling tager vi udgangspunkt i din aktuelle situation, og vi bestræber os på at støtte og vejlede dig gennem hele dit forløb.

Om os

Vi er et team bestående af én fast læge og én sygeplejerske. Lægen fungerer som PAL (Patient Ansvarlig Læge). Vi hjælper med kontakten til BAL (BehandlingsAnsvarlig Læge). Vi er løbende i kontakt med BAL under dit forløb.

Vi hjælper med medicin og recepter. Vi etablerer kontakt til kommunen og evt. øvrige instanser, der måtte være relevante i relation til genoptræning i efterforløbet. Ved behov for yderligere støtte, kan vi anbefale kontakt til Kræftens Bekæmpelse eller Hjernetumor-Foreningen, som har en bred vifte af tilbud til både patienter og pårørende (herunderogså børn).

Vi ser samarbejdet med pårørende som en essentiel grundsten i patientens forløb hos os. Vi er derfor tilgængelige for både dig og dine pårørende under dit forløb.

Åben indlæggelse

I de fleste tilfælde vil du blive tilbudt åben indlæggelse (ved kræftsygdom grad III/IV). Hvis du har fået epilepsi som følgesygdom, følger vi også din epilepsi i klinik 3.

Mere information

På sengeafsnit for Hjerne- og Nervesygdomme kan du finde et udvalg af pjecer. Du og dine pårørende er altid velkommen til at efterspørge disse.

Redaktør