Olaparib, behandling med

Til patienter med kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde, der har spredt sig.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde, som har spredt sig. 

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Vi håber, du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine omvejelser. 

Kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde, der har spredt sig, behandler vi med kemoterapi. Hvis du har haft god effekt af behandling med kemo, så kan efterfølgende behandling med Olaparib forlænge tiden, hvor din sygdom er under kontrol. Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer.

Hvad er Olaparib

Olaparib er et målrettet lægemiddel mod kræft. Olaparib forhindrer kræftcellerne i at reparere fejl i deres arvemateriale, når de forsøger at formere sig. Dermed går kræftcellerne til grunde (BRCA-muterede kræftceller er specielt følsomme for Olaparib).

Behandlingen 

Olaparib udleverer vi som tabletter på 150 mg, og du skal tage 2 tabletter morgen og 2 tabletter aften på samme tidspunkt med ca. 12 timers mellemrum. Det bliver til 600 mg pr. døgn. Din behandling fortsætter normalt uden pauser.

Du skal sluge tabletterne hele og indtage dem med et glas vand til. Du må ikke knuse eller dele tabletterne. 

Du skal undgå mad og drikke, der indeholder grapefrugt, mens du er i behandling med Olaparib, fordi det kan øge risikoen for at få bivirkninger. 

Hvis du glemmer at tage en dosis Olaparib, skal du ikke tage den senere. Tag den næste dosis på det tidspunkt, som du plejer. 

Hvis du tager anden medicin

Det er ikke al medicin, der fungerer godt sammen med Olaparib. Oplys derfor din læge/sygeplejerske om, hvilken anden medicin du tager. Dette gælder også kosttilskud, naturlægemidler og medicin, der ikke er på recept.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Vi laver en status hver 4. uge i dit behandlingsforløb. Her får du udleveret tabletter, taget blodprøver og taler med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får også mulighed for at tale om eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling. 

Behandlingen er individuel. Det vil sige, at vi tilpasser dosis efter graden og omfanget af dine bivirkninger. Antallet af behandlinger tilpasser vi, efter den virkning behandlingen har på din sygdom. For at vurdere udviklingen scanner vi dig ca. hver 3. måned.

Bivirkninger

Olaparib påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan på den anden side ikke udelukke andre bivirkninger end de nævnte.

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. 

Knoglemarven  Forbigående påvirkning af knoglemarven kan forekomme og resultere i et fald i antallet af røde blodlegemer (blodmangel), hvide blodlegemer og blodplader. Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød. Et fald i de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og betændelse. For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkødet og blødning i huden.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du få nedsat appetit, kvalme og eventuelt opkastning. Disse gener kan vi behandle med kvalmestillende medicin, som du får udleveret i afdelingen. Medicin, der kan blive nødvendig, mens du er i behandling med Olaparib, bliver udleveret af os. Vi vejleder dig i, hvordan du skal bruge medicinen.

Slimhinder  Slimhinderne i øjne, næse, mund, svælg, skede og tarm kan blive irriterede og give gener som for eksempel svamp, mundbetændelse, mavesmerter, diarre. Hvis disse gener opstår, kan vi behandle dem med medicin. Du kan få ændret smagssans, så maden smager anderledes.

I sjældne tilfælde

I sjældne tilfælde kan der forekomme åndedrætsbesvær og hoste. Behandlingen kan påvirke lungerne og i yderst sjældne tilfælde give en betændelseslignende tilstand i lungerne, som kan være livstruende.

I meget sjældne tilfælde

Kronisk påvirkning af knoglemarven kan forekomme i meget sjældne tilfælde. Der er beskrevet få tilfælde af akut leukæmi hos patienter, der har fået Olaparib. Det er uklart, om Olaparib var årsagen, eller om det skyldtes andre faktorer.

Fortæl om bivirkningerne 

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Fortæl os også, hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Vigtigt! 

Ved

  • feber (over 38,5 C)
  • blødning, der ikke stopper hurtigt af sig selv
  • små røde prikker i huden (petekkier)
  • tendens til blå mærker

er det vigtigt at kontakte afdelingen, fordi det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Lægen vurderer, om din behandling skal fortsætte, om den skal udsættes, eller om du skal stoppe med behandlingen på grund af bivirkninger. Du kan til enhver tid selv vælge at stoppe med behandlingen.

Forholdsregler

Du må ikke amme, når du er i behandling med Olaparib.

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer, dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Opfølgning

Efter behandlingen går du til opfølgning i vores klinik. Vi tilbyder dig en samtale hver 3.-4. måned og foretager muligvis en gynækologisk undersøgelse, en blodprøve, hvor du undersøges for et æggehvidestof i blodet, kaldet CA-125 (cancerantigen 125) og en CT-scanning.

Redaktør