Ocrevus, behandling med (Ocrelizumab)

Denne patientinformation beskriver kort anvendelsen af Ocrevus ved MS. Ocrevus er en ny behandling, der både er meget effektiv og har få bivirkninger. Behandlingen er let at anvende, da den kun skal gives hvert halve år.

Hvem kan tilbydes behandling?

Ocrevus er en ny behandling mod attakvis multipel sklerose, der kan gives, hvis du har nye attakker eller aktivitet på MR. Behandlingen kan også anvendes til patienter under 45 år med tidlig primær progressiv Multipel Sklerose (MS), defineret ved kort sygdomsvarighed og begrænset handicap, hvis der samtidig ses aktivitet på MR (nye og/eller opladende læsioner). 

Du må max have haft primær progressiv MS i 10 år hvis dit handicapmål EDSS er 3-5 og max 15 år hvis dit handicapmål EDSS er 5-6,5. Patienter, der ikke opfylder disse krav, har ikke gavn af behandlingen og kan ligefrem få et værre forløb, hvis de sættes i Ocrevus-behandling. Ocrevus blev tilgængeligt i 2018.

Hvordan virker Ocrevus? 

Ocrevus er et antistof, der slår såkaldte B-celler og en undergruppe af T-cellerne ihjel. Derved dæmpes sklerose-sygdommen. Det vil sige at forværringen og antallet af attakker reduceres betydeligt. Endvidere hæmmes udviklingen af permanente MS-skader.

Dosering

Behandling med Ocrevus gives først to gange med to ugers mellemrum. Der gives 300 mg i en blodåre over 2-3 timer. Herefter gives en behandling hvert halve år med 600 mg over 3-4 timer. Du bliver observeret under behandlingen og op til 1 time efter infusionen. Infusionsrelaterede bivirkninger kan ses under infusionen og op til et døgn efter infusionen, i sjældne tilfælde flere dage. 

Du må ikke få andre forebyggende behandlinger mod MS samtidig med Ocrevus. Du må gerne få symptomatiske behandlinger, herunder Fampyra. Du må også godt få attakbehandling med Medrol.

Præmedicin før hver infusion

Der gives præmedicin 1 time før infusionen med antihistamin, paracetamol og binyrebarkhormon. Du skal holde pause med blodtrykssænkende medicin 12-24 timer før infusionerne.

Bivirkninger

Der kan komme bivirkninger i forbindelse med selve infusionen, såkaldte infusionsrelaterede bivirkninger. Ved behandlingen ødelægges de såkaldte B-celler i blodet. Det gør, at der frigives stoffer, som kan udløse feber og allergilignende gener. 

Der kan forekomme kvalme, opkastning, feber, kulderystelser, diaré, træthed, hovedpine, ledsmerter, kløe, udslæt samt hævelse i ansigt, mundhule og svælg. Endvidere forekommer åndenød og forbigående blodtryksfald. For at forebygge dette får du derfor udleveret medicin, som dæmper bivirkningerne. 

Bivirkningerne er kraftigst ved første behandling, og aftager gradvist ved de efterfølgende behandlinger. Hvis du har hjerteproblemer, for eksempel hjertekrampe eller hjertesvigt, kan dette forværres under behandlingen. Ved milde infusionsreaktioner under behandlingen nedsættes infusionshastigheden til 50 % i 30 minutter, og der gives eventuelt ekstra antihistamin (Tavegyl 1-2 mg iv). 

Alvorlige bivirkninger

Da behandlingen dæmper immunsystemet, er der øget tendens til at få både milde og mere alvorlige infektioner. Der er i enkelte tilfælde set dødsfald på grund af infektioner, særlig hos patienter, der i forvejen er svækkede eller har tendens til lungeinfektioner. Behandlingen øger også risikoen for infektioner, der kun ses hos patienter med et svækket immunforsvar, og der er i øget risiko for at få helvedesild. Behandlingen kan i sjældne tilfælde påvirke knoglemarven, så dannelsen af andre celler påvirkes (nedsatte lymfocytter og neutrofilocytter). Det kan give risiko for meget alvorlige infektioner eller blødninger. 

Du skal derfor søge læge, hvis du får alvorlige symptomer på en infektion, har en infektion med høj feber i mere end tre dage, eller hvis du får tendens til blødninger i huden (store blå mærker) eller slimhinderne (fx blødning fra tandkødet).

Forsigtighedsregler

Hvis du på behandlingsdagen har symptomer på en infektion, må behandlingen ikke gives uden en forudgående lægelig vurdering.

Vaccination

Infektioner øger risikoen for nye attakker ved MS. Vaccination kan derfor være en god ide. Inaktiverede vacciner (herunder influenza) er generelt sikre, også ved brug af Ocrevus. Ved behov for særlige vacciner skal disse være givet mindst 6 uger før du starter på Ocrevus. Hvis du ikke har haft skoldkopper bør du vaccineres inden behandlingen. Den gives over 2 omgange med 1 måned imellem. Der skal også tages stilling til, om du har behov for andre vaccinationer, da effekten af vacciner er nedsat under behandling. 

Desuden må visse vacciner, for eksempel levende svækkede vacciner, slet ikke gives, hvis du er i behandling med Ocrevus. 

Graviditet og amning

Du må ikke blive gravid i 12 måneder efter seneste behandling, og skal derfor anvende sikker prævention under og op til 1 år efter Ocrevus-behandling. Du må heller ikke amme under behandling. Der gælder ikke særlige forholdsregler for mænd i behandling med Ocrevus.

Før start af behandling med Ocrevus

Behandlingen svækker immunforsvaret. Det er derfor vigtigt, at du gør lægen opmærksom på, om du har kroniske infektioner eller tendens til alvorlige infektioner. Før behandlingen foretages en MR-skanning (der højst må være 3 måneder gammel), og der tages røntgenbilleder af lungerne.

Der tages også forskellige blodprøver, blandt andet for smitsom leverbetændelse, skoldkoppevirus, HIV og tuberkulose. 

Efterfølgende kontroller

Kontroller hos sygeplejersken foregår i forbindelse med infusionerne. Du skal ses af læge ved opstart og efter 3 og 6 måneder. Herefter hvert halve år. Der vil som regel blive bestilt en MR-skanning 3-6 måneder efter du er startet på behandling og derefter 1 gang årligt, så effekten af behandlingen kan følges. Du skal have taget blodprøver højst 2 uger før hver behandling.

Selv om der ikke er set tilfælde af hjerneinfektionen PML i forbindelse med Ocrevus-behandling, skal du være opmærksom på nye symptomer og fortælle os om dem. Særligt hvis du oplever gradvist indsættende hukommelses- eller koncentrationsproblemer, personlighedsændring, synsnedsættelse, styringsbesvær i arme eller ben, balancebesvær eller lammelser skal du straks kontakte Skleroseklinikken. 

Skift fra anden forebyggende behandling

Interferon-beta og Copaxone kan fortsættes frem til start af Ocrevus. Ocrevus kan opstartes efter udvaskning af Aubagio med Questran eller umiddelbart samtidig med Questran påbegyndes. Ocrevus kan gives i umiddelbar forlængelse af Tecfidera, hvis lymfocytterne er normale (eller over 0,8). Lægen vil overveje, om du skal have puls-Medrol (500 mg dagligt i 3 dage hver måned) i ventetiden. 

Ocrevus kan tidligst gives 4 uger efter sidste Gilenya forudsat at lymfocytterne er normale (eller over 0,8). Lægen vil også her overveje, om du skal have puls-Medrol i ventetiden. 

Efter Tysabri skal der gå 6-8 uger, og hvis du er JC virus positiv (uanset titer) skal der foretages MR-skanning af hjernen og lumbalpunktur med undersøgelse for JC virus. Lægen vil overveje om du skal have puls-Medrol (500 mg dagligt i 3 dage hver måned) i ventetiden. 

Ved overgang fra Mavenclad og Lemtrada bør lymfocyttallet være normalt og der bør også være normale T, B og NK-celler.

Ophør med Ocrevus

Det tager gennemsnitligt 1,5 år for B-lymfocytterne at gendannes efter endt behandling. 2,5 år efter sidste infusion har 90 % af patienterne fået (nær) normale B-lymfocytter. Der bør tages højde for eventuelle overlappende virkninger, hvis der skal startes anden forebyggende behandling mod MS efter Ocrevus er ophørt.

Redaktør