Obinutuzumab - behandling af kronisk lymfatisk leukæmi

Obinutuzumab kan bruges til at behandle kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), og bliver givet i kombination med kemoterapi. Behandlingen kan give en række bivirkninger

Behandling med Obinutuzumab bliver givet i kombination med kemoterapi.

Behandling

Behandling med antistoffet Obinutuzumab bliver givet i kombination med kemoterapi ved kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).

Obinutuzumab og immunterapi

Immunterapi er behandling med antistoffer, som findes og dannes normalt i kroppen, hvor de udgør en del af dit immunsystem.

Antistoffet obinutuzumab er udviklet til at finde kræftceller og ødelægge dem. Det er muligt, fordi kræftcellerne har et særligt kendetegn på deres overflade, der adskiller dem fra raske celler i kroppen.

Når Obinutuzumab binder sig til kræftcellerne, går de til grunde.

Behandlingsforløb

Du får Obinutuzumab dag 1, 2, 8 og 15 i 1. behandlingsserie og hver 4. uge i 2. - 6. behandlingsserie.

Herefter kan behandlingen gentages hver 2. måned i op til 12 serier.

Sådan gives behandlingen

Behandling med Obinutuzumab bliver normalt givet klinisk. Det vil sige, at du kan gå hjem samme dag.

Obinutuzumab bliver givet som væske ind i en blodåre (infusion). Det tager cirka 4 timer at give dig behandlingen.

Du får en lille dosis første gang, da antistoffet kan udløse en allergisk reaktion. Hastigheden bliver øget gradvist, så din krop kan vænne sig til medicinen lidt efter lidt. Sygeplejersken måler bl.a. din temperatur, puls og blodtryk, for at se om du kan tåle behandlingen.

Ved de efterfølgende behandlinger vil du som regel kunne få behandlingen hurtigere.

Sådan forløber dagen

Når du ankommer til Afdeling for Blodsygdomme, får du udleveret tabletterne Paracetamol (Pinex®) og Clemastin (Cetirizin®) samt eventuelt Prednisolon, der forebygger en allergisk reaktion. Disse tabletter skal du tage ½ - 1 time inden behandlingen starter.

Du får lagt en tynd plastik slange (venflon) ind i en blodåre på armen. Medicinen får du via en medicinpumpe, der sikrer, at du får medicinen med den korrekte hastighed. Venflon, bliver fjernet igen af sygeplejersken, inden du går hjem.

Bivirkninger

Bivirkninger er ikke-tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige men ikke alvorlige. Andre er sjældne, men kan være alvorlige.

I dit behandlingsforløb kan du opleve komplikationer f.eks. lungebetændelse, som kan være alvorlig. Endvidere kan du opleve senfølger, som er bivirkninger, der viser sig, efter at behandlingen er afsluttet – eventuelt flere år efter.

Allergisk reaktion

Bivirkninger ved immunterapi udløses især af den overfølsomhedsreaktion, der kan opstå. Den medicin du får inden behandlingen, vil oftest forhindre en sådan reaktion.

Oplever du nogen af de nedenfor nævnte gener, mens du får behandlingen, skal du straks fortælle det til personalet. Du må ikke vente og tænke, at det nok går over af sig selv. Lægen og sygeplejersken kan behandle dig og forhindre, at reaktionen udvikler sig. Oftest vil generne forsvinde, hvis du får behandlingen langsommere.

Du kan få gener som:

 • Kløe
 • Snue
 • Irritation i øjne og hals
 • Udslæt
 • Kvalme

Hvis overfølsomheden bliver kraftigere, kan du f.eks. få:

 • Kulderystelser
 • Åndenød
 • Hjertebanken
 • Kvalme og opkastning
 • Smerter i muskler og led
 • Feber
 • Fald i blodtrykket

Får du mod forventning en kraftig overfølsomhedsreaktion, kan du måske have behov for at blive på afdelingen til næste dag.

Infektion

Undersøgelser har vist, at Obinutuzumab i sig selv ikke giver øget risiko for infektion, men da du får det i kombination med kemoterapi, kan du alligevel have øget risiko for at få infektioner.

Inden du får den 1. behandling bliver du undersøgt for leverbetændelse (hepatitis B og C) ved en blodprøve. Obinutuzumab kan få en eventuel hvilende infektion til at blusse op igen. Hvis du er klar over at du har eller har haft leverbetændelse, er det vigtigt, at du oplyser lægen om det, da det kan have betydning for din behandling.

Obinutuzumab kan påvirke din knoglemarv og give midlertidigt nedsat antal hvide blodlegemer og/eller nedsat antal blodplader. Det kan medføre svækkelse af dit immunforsvar og/eller let øget risiko for blødninger. Din læge fortæller dig, om du kan fortsætte behandlingen med Obinutuzumab.

Er dit immunforsvar nedsat, kan du få behandling med en vækstfaktor (Lonquex®), som indsprøjtning.

Hjernebetændelse

Behandling med Obinutuzumab kan meget sjældent medføre alvorlig hjernebetændelse. Hjernebetændelse kan være livstruende.

Du skal straks kontakte afdelingen, hvis du får

 • Svært ved at huske
 • Problemer med at tale
 • Besvær med at gå
 • Svært ved se

Tiden hjemme mellem behandlingerne

Hvis du kun får behandling med Obinutuzumab, vil du sandsynligvis kunne have en hverdag, som du plejer.

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke.
 • Sørg for at få frisk luft og motion hver dag.
 • Sørg for at få en god nattesøvn og tag gerne en middagslur.

Du kan læse mere i patientinformationen ”Medicinsk kræftbehandling”.

Redaktør