Nyrerne - undersøgelse (nyreskintigrafi)

Ved en nyreskintigrafi skannes nyrerne for at undersøge deres funktion, form og eventuel sygdom. Der bruges radioaktivt sporstof ved skanningen.

Kort om undersøgelsen

Du skal have undersøgt dine nyrer ved en skintigrafi. En skintigrafi er en skanning, hvor vi bruger radioaktivt sporstof. Sporstoffet gør nyrernes funktion, form og eventuel sygdom synlig på skanningsbillederne.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer 2-4 timer.

Hvis du melder afbud

Du skal være opmærksom på, at hvis du aflyser undersøgelsen, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde selve behandlingen af dig inden for de maksimale ventetider.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Tag din medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din medicin, som du plejer.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Vi giver dig sporstof i en blodåre i din arm. Du skal vente i 2-4 timer, mens sporstoffet fordeler sig. Du skal gå på toilettet og tømme blæren lige inden skanningen. Du ligger eller sidder ned, mens vi skanner dig.

Skanningen varer 15 minutter.

Hjemme igen

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om undersøgelse af nyrerne på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’Nyreskintigrafi’ og ’Nuklearmedicinske undersøgelser og risiko’.

Redaktør