Nyrebiopsi (Nyresygdomme, sengeafsnit 1)

Ved nyrebiopsi udtages en vævsprøve af din nyre med henblik på udredning af din nyresygdom.

Hvordan foregår nyrebiopsi?

En nyrebiopsi er en vævsprøve fra en nyre. Vi lokaliserer nyren ved hjælp af ultralyd, hvorefter du får anlagt lokalbedøvelse og vi udtager en vævsprøve med en lang kanyle tilkoblet et instrument. Du mærker lokalbedøvelsen blive givet, da det spænder i huden og musklerne. Selve vævsprøvetagningen mærker du enten slet ikke eller som et lille stød i nyren, når kanylen føres ind. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at gentage biopsien. 

På indlæggelsesdagen

En læge fra afdelingen vil på indlæggelsesdagen optage journal, og du får taget blodprøver. Er du i behandling med blodfortyndende medicin, vil du i indkaldelsesbrevet blive informeret om, hvordan du skal forholde dig til dette. Hvis dine blodprøvesvar og dit blodtryk ikke er tilfredsstillende, kan det være nødvendigt at udskyde biopsien til en anden dag.

På undersøgelsesdagen

Biopsien foretages dagen efter, at du indlægges på afdelingen og varer ca. ½ time på ultralydsafdelingen. Du vil inden biopsien blive tilbudt beroligende medicin.

Er du indkaldt til en fredag, vil biopsien dog først finde sted mandag, og du kan sandsynligvis komme hjem på orlov i weekenden.

Efter nyrebiopsien

Efter biopsien køres du retur til Nyresygdomme, sengeafsnit 1, hvor du skal være sengeliggende i min. 6 timer (2 timer ved biopsi fra transplanteret nyre) efter lægens anvisning . Hovedgærdet skal ligge fladt 1 time efter biopsien og løftet 45 grader de efterfølgende 3 timer for at undgå komplikationer. I de første 4 timer efter biopsien (2 timer ved biopsi fra transplanteret nyre) måler vi din puls og dit blodtryk hyppigt.

Om eftermiddagen får du taget en blodprøve med henblik på kontrol af din blodprocent, og om du kan udskrives, når lægen har godkendt denne.

Det endelige svar på undersøgelsen modtager du ca. 2 uger efter biopsien, hvor du får resultatet ved stuegang eller i vores klinik.

Komplikationer i forbindelse med biopsien

Efter en biopsi er der risiko for blødning. Det viser sig enten ved blod i urinen eller smerter ved nyren. Dette behøver ikke at betyde noget og oftest forsvinder symptomerne i løbet af få dage, men vi holder øje med det.

Du skal undgå

I de første 14 dage efter biopsien skal du undgå større fysiske udfoldelser, som f.eks. hårdt fysisk arbejde eller kontaktsport, pga. risiko for blødning fra biopsistedet.

Har du spørgsmål og/eller komplikationer i form af blødning, smerter eller feber, så kontakt venligst personalet.

Redaktør