Nivolumab, supplerende immunterapi med Nivolumab

Til patienter, der er opereret for modermærkekræft.

Denne skriftlige information er et tillæg til vores mundtlige information om den supplerende medicinske behandling, vi vil drøfte med dig.
 
I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om din sygdom og den supplerende behandling, vi vil drøfte med dig. Informationerne er tænkt som en hjælp til, at du som patient får skabt et overblik og et grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt du vil modtage dette tilbud om supplerende medicinsk behandling. Husk, at dine pårørende også kan have gavn af at læse informationerne for bedre at kunne støtte dig i forløbet. 

Du er for nylig blevet opereret, og selve modermærkekræften blev fjernet i en sikker afstand fra det ondartede væv. Derudover fik du undersøgt den såkaldte skildvagtslymfeknude (sentinel lymfeknude), og det viste sig, at der var kræftceller i lymfeknuden. Det betyder, at der en risiko for, at der er efterladt kræftceller, der på et senere tidspunkt kan give et tilbagefald af din kræftsygdom. Hvor stor denne risiko er, kan det være meget svært at sætte tal på, fordi der er flere faktorer, som påvirker denne risiko. 

Det er i denne sammenhæng meget vigtigt, at du forstår, at en risiko for tilbagefald på f.eks. 25 % også betyder en chance for, at sygdommen aldrig dukker op igen på 75 %. Vi kan desværre ikke på forhånd sige med sikkerhed, om du tilhører den ene eller den anden af disse to grupper.

Ved at undersøge modermærket, du har fået fjernet i et mikroskop, kan vi få oplyst, om der er sårdannelse i modermærket. Har modermærket sårdannelse, medfører det en højere risiko for tilbagefald. Vi kan også vurdere, om modermærket indeholder en mutation (ændring i generne i kræftknuden) i det såkaldte BRAF-gen. Dette har ingen betydning for din risiko for tilbagefald, men det er en oplysning, vi kan få brug for, hvis du senere skal behandles medicinsk for din kræftsygdom.

Lymfeknuden, du har fået fjernet, kan give os oplysninger om risikoen for tilbagefald.

Her vurderer vi først og fremmest, hvor stor den kræftknude/metastase, der er fundet i lymfeknuden, er, og hvorvidt kræftcellerne har bredt sig uden for lymfeknuden. Hvis der er fjernet mere end én lymfeknude, vil det også være af betydning, hvorvidt der er kræftceller i flere af lymfeknuderne.

Med en supplerende medicinsk behandling i form af immunterapi har man mulighed for at slå de sidste kræftceller ihjel. Selvom denne behandling i de fleste tilfælde er uproblematisk at modtage, så vil 12-15 % af de, der modtager behandling, kunne få ubehagelige bivirkninger. Enkelte af disse bivirkninger kan være af permanent karakter. Detaljer om disse bivirkninger er beskrevet et andet sted i denne information. 

Af disse grunde er det meget vigtigt, at du drøfter fordele og ulemper igennem i detaljer med din læge, og at du først herefter træffer beslutning om, hvorvidt du ønsker at modtage behandlingen. Vi vil i det følgende beskrive, hvordan behandlingen vil foregå, og de mulige bivirkninger, der kan opstå på grund af behandlingen.

Immunterapi med Nivolumab 

Nivolumab styrker immunsystemets evne til at bekæmpe modermærkekræft. Nivolumab er et antistof, som kan blokere et protein (PD1) på overfladen af visse immunceller (T-celler). Dette styrker immuncellernes evne til at angribe kræftceller ved billedligt talt at ”blokere for bremsen” i disse immunceller. 

Behandlingen

Behandlingen gives med 4 ugers mellemrum, og det er planlagt, at du skal behandles i et år. Behandlingen vil ophøre, hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt, hvis du får udtalte bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen. Behandlingen med Nivolumab gives via drop i en blodåre i armen over 60 minutter. Det foregår i klinikken, så du kan tage hjem, samme dag, som du har fået behandlingen. 

Undersøgelser

Før og under behandlingen vil vi med regelmæssige mellemrum gennemføre samtaler og tage blodprøver for at kontrollere eventuelle bivirkninger, der opstår under behandlingen, og for at sikre at behandlingen fortsat er effektiv. Herunder kan du se en oversigt, der viser, hvilke undersøgelser du skal have lavet.

Inden opstart

Blodprøve
Samtale med læge/sygeplejerske
Registrering af bivirkninger
Scanning
EKG

Serie 1 (4 uger) Dag 1

Behandling med Nivolumab
Samtale med læge/sygeplejerske 
Registrering af bivirkninger

Serie 2 (4 uger) Dag 1

Behandling med Nivolumab
Blodprøve
Samtale med læge/sygeplejerske 
Registrering af bivirkninger
Serie 3 (4 uger) Dag 1
Behandling med Nivolumab
Blodprøve
Samtale med læge/sygeplejerske 
Registrering af bivirkninger

Efter serie 3

Scanning

Forholdsregler

 • Hvis der er mulighed for, at du eller din partner kan blive gravid, skal I anvende et sikkert svangerskabsforebyggende middel såsom spiral, p-piller, p-stav, p-plaster, p-ring eller p-sprøjte.
 • Hvis du ammer, skal du ophøre med at amme for at beskytte barnet. 
 • Hvis du tager naturmedicin, kosttilskud eller anden medicin end den, der er ordineret på Afdeling for Kræftbehandling, er det vigtigt, at du fortæller det. Det skyldes, at det kan have betydning for effekten af den behandling, du får på Afdeling for Kræftbehandling.
 • Hvis du kommer i kontakt med Sundhedsvæsenet af anden årsag, er det ligeledes vigtigt, at du fortæller, hvilken behandling du er i gang med på Afdeling for Kræftbehandling.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Behandlingen påvirker ikke alene kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan forekomme bivirkninger. 

Bivirkningerne opstår ofte på grund af dit immunsystem, som påvirkes af Nivolumab. Nivolumab aktiverer dit immunsystem til at bekæmpe kræftcellerne. I nogle tilfælde kan immunsystemets celler også angribe dine normale celler og væv, ligesom de angriber kræftcellerne. Disse bivirkninger kaldes immunmedierede eller autoimmune bivirkninger. 

Vi forventer ikke at se alle bivirkningerne hos dig, men kan dog heller ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end dem, der er nævnt her. 

Bivirkninger kan opstå under hele behandlingsforløbet og i månederne efter og kan sædvanligvis alle behandles med en pause fra Nivolumab, eventuelt suppleret med immundæmpende medicin så som binyrebarkhormon. Hvis du får en autoimmun bivirkning, kan den være måneder om at forsvinde og i visse tilfælde være permanent.

Vigtigt!

Bivirkninger på grund af behandlingen kan i visse tilfælde blive meget alvorlige og i værste fald være livstruende. Derfor er det vigtigt, at du fortæller os om de bivirkninger, du har. 

 • Det skal du gøre, ved enten at ringe til os forinden ved mistanke om alvorlige bivirkninger, og ellers at fortælle om det næste gang du kommer til behandling.

Mulige bivirkninger til Nivolumab

Meget almindelige (mere end 10 ud af 100 patienter)

Kraftesløshed, Nedsat appetit.

Diarré, Kvalme, Leverpåvirkning.

Blodmangel, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.

Forstyrrelse i saltbalancen.

Hudkløe, Hududslæt.

Forhøjet kreatinin i blodet.

Almindelige (1-10 ud af 100 patienter)

Feber, Reaktioner og ubehag under selve behandlingen (infusionen).

Forstoppelse, Mavesmerter, Mundbetændelse, Mundtørhed, Opkastning, Påvirkning af bugspytkirtlen, Tyktarmsbetændelse.

Betændelseslignende reaktion i lungerne, Forhøjet blodtryk,
Hoste, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Åndenød.

Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.

Forhøjet blodsukker, Forhøjet stofskifte, Nedsat stofstifte.

Ledsmerter, Muskel- og ledsmerter.

Hovedpine, Nervebetændelse fx på arme og ben. 

Svimmelhed.

Hårtab, Rødme, Tør hud, Ændret farve i huden.

Luftvejsinfektion.

Sløret syn, Tørre øjne.

Ikke almindelige (1-10 ud af 1.000patienter)

Betændelse i bugspytkirtlen, Leverbetændelse.

Karbetændelse, Lungebetændelse, Pletter på røntgenbillede af lungerne, Væskesamling i lungehinderne.

Betændelse i lymfekirtler.

Dårligt fungerende binyrebark, For meget syre i blodet, Forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion. 

Nedsat udskillelse af hormoner fra hypofysen, Væskemangel.

Muskelsvækkelse, Nervebetændelse, Nerveforstyrrelser - fx føleforstyrrelser og lammelser i arme og ben, Ødelæggelse af hinde omkring nervetråde.

Alvorlig hudreaktion, Psoriasis.

Allergiske reaktioner, Anafylaktiskchok - en 
akut alvorlig allergisk tilstand.

Betændelsestilstand i nyren, Nyresvigt.

Årehindebetændelse i øjet.

Sjældne (1-10 ud af 10.000 patienter)

Mavesår, Ophobning af galde.

Hjerterytmeforstyrrelser.

Diabetes mellitus.

Alvorlig hudreaktion, hvor huden går til grunde.

Samliv og seksualitet

Der udskilles kun små mængder Nivolumab via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Behandlingen kan dog risikere at skade et foster, og både kvinder og mænd der er seksuelt aktive, og i stand til at blive eller gøre nogen gravid, skal bruge en lægeligt godkendt præventionsmetode, mens man får behandling og i mindst 4 uger efter ophør med behandling.

Godkendte præventionsmetoder for kvinder

 • P-piller
 • P-stav
 • P-sprøjte
 • P-ring 
 • P-plaster

Godkendte præventionsmetoder for mænd

 • Sterilisation
 • Kondom

Graviditet

Kvinder:  Kvinder i den fertile alder skal bruge sikker svangerskabsforebyggelse under behandlingen og i fire uger efter behandlingens ophør. Hvis du er gravid, bliver gravid eller ammer under behandlingen, kan du eller dit barn udsættes for en ukendt risiko. 

 • Hvis du bliver gravid under behandlingen, skal du kontakte afdelingen hurtigst muligt.

Mænd: 

 • Hvis din partner bliver gravid, mens du er i behandling, skal du kontakte afdelingen hurtigst muligt. Risikoen for barnet er ukendt.

Graviditet efter afsluttet behandling

Da immunterapi kan påvirke de endokrine kirtelorganer, der producerer vores hormoner, vil der være en risiko for, at du kan have vanskeligt ved at blive gravid (kvinder) eller at gøre din partner gravid (mænd), selv lang tid efter afsluttet behandling. Der foreligger i dag ikke sikre data, der kan sige noget om, hvor stor denne risiko er. 

Redaktør