Nivolumab, supplerende behandling med

Til patienter opereret for kræft i blære eller urinveje

Denne skriftlige information er et tillæg til vores mundtlige information om din sygdom og den supplerende medicinske behandling, vi vil drøfte med dig.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Informationerne er tænkt som en hjælp til, at du som patient får skabt et overblik og et grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt du ønsker at modtage dette tilbud om supplerende medicinsk behandling.

Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Du er for nylig blevet opereret for kræft i blæren eller urinvejene, og selve kræften er blevet fjernet.

Ved at undersøge kræften, du har fået fjernet i et mikroskop, kan vi se, at kræften voksede ned i muskulaturen i blæren eller urinvejene og/eller havde spredt sig til nærtliggende lymfeknuder. Det betyder, at der er en høj risiko for, at der er efterladt kræftceller, der på et senere tidspunkt kan give et tilbagefald af din kræftsygdom. Hvor stor denne risiko er, kan det være meget svært at sætte tal på, fordi der er flere faktorer, som påvirker denne risiko.

Det er i denne sammenhæng meget vigtigt, at understrege, at en risiko for tilbagefald på f.eks. 60 % også betyder en chance for, at sygdommen aldring dukker op igen på 40%. Vi kan desværre ikke på forhånd sige med sikkerhed, om du tilhører den ene eller den anden af disse to grupper.

Med en supplerende medicinsk behandling i form af immunterapi har vi mulighed for at slå de sidste kræftceller ihjel. Selvom denne behandling i de fleste tilfælde er uproblematisk at modtage, så vil 12-15 % af de, der modtager behandling, kunne få ubehagelige bivirkninger. Enkelte af disse bivirkninger kan være permanent af karakter og i værste fald være livstruende. Detaljer om disse bivirkninger er beskrevet et andet sted i denne information.

Af disse grunde er det meget vigtigt, at du drøfter fordele og ulemper i detaljer med din læge, og at du først herefter beslutter, om du ønsker at modtage behandlingen. Vi vil i det følgende beskrive, hvordan behandlingen foregår, og de mulige bivirkninger, der kan opstå på grund af behandlingen. 

Immunterapi med Nivolumab

Nivolumab styrker immunsystemets evne til at bekæmpe kræft i blære og urinveje. Nivolumab er et antistof, som blokerer et protein (PD1) på overfladen af visse immunceller (T-celler). Dette styrker immuncellernes til at angribe kræftcellerne ved billedligt talt at ”blokere for bremsen” i disse immunceller.

Behandlingen

Nivolumab gives i en blodåre. Behandlingen gives hver 4. uge, og det er planlagt, at du skal behandles i op til et år. Behandlingen foregår i klinikken og varer ca. 60 minutter. Du kan tage hjem, så snart behandlingen er afsluttet. 

Samtaler og undersøgelser

Før hver behandling skal du have taget blodprøver og tale med en læge. Du får her mulighed for at stille spørgsmål eller drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling. Resultatet af blodprøverne skal ses, inden du kan modtage behandlingen og skal derfor tages 2-4 dage før behandlingen. Du skal have foretaget en CT- scanning af kroppen forud for behandlingen. Efter den 3. behandling får du foretaget en ny CT-scanning, som vil vise om behandlingen har effekt på din sygdom. Herefter vil du blive scannet efter hver 3. behandling gennem behandlingsforløbet.

Behandlingen stoppes

 • hvis scanningen viser, at behandlingen ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen
 • hvis du får udtalte bivirkninger
 • hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Forholdsregler

Hvis du tager naturmedicin, kosttilskud eller anden medicin end den, der er ordineret hos Afdeling for Kræftbehandling, er det vigtigt, at du fortæller det. Det kan have betydning for effekten af den behandling, du får på Afdeling for Kræftbehandling. 

Hvis du kommer i kontakt med sundhedsvæsenet af anden årsag, er det også vigtigt, at du fortæller, hvilken behandling du er i gang med på Afdeling for Kræftbehandling. 

Bivirkninger fra immunsystemet

Bivirkninger opstår ofte på grund af immunsystemet, som påvirkes af Nivolumab. Nivolumab aktiverer dit immunsystem til at bekæmpe kræftcellerne. I nogle tilfælde kan immunsystemets celler også angribe dine normale celler og dit normale væv, ligesom de angriber kræftcellerne. Disse symptomer kaldes immunmedierede bivirkninger eller autoimmune bivirkninger.

Bivirkningerne kan opstå under hele behandlingsforløbet og i månederne efter. Bivirkninger kan som regel behandles med en pause fra Nivolumab, eventuelt suppleret med immundæmpende medicin så som binyrebarkhormon. I nogle tilfælde kan bivirkningerne være måneder om at forsvinde og i nogle tilfælde blive permanente. I sjældne tilfælde kan bivirkningerne blive meget alvorlige og i værste fald være livstruende.  

Vi forventer ikke at se alle bivirkningerne hos dig, men kan dog heller ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end dem, der er nævnt her. 

Det er vigtigt at kontakte afdelingen straks ved mistanke om immunmedierede bivirkninger, da det har betydning af undersøge og behandle det så tidligt som muligt. 

Hvis du holder pause med Nivolumab på grund af en alvorlig bivirkning, så kender vi ikke risikoen for, at bivirkningen kommer igen. Det er derfor vigtigt, at vi diskuterer den risiko, vi mener, der kan være i en sådan situation, inden vi eventuelt genoptager behandlingen.

Mulige bivirkninger

Mave-tarm En af de hyppigere immunbivirkninger er diarre, som ses hos ca. 10 % af patienterne. Alvorlig diarre og tarmbetændelse (colitis) ses sjældent (ca. 1%).

Det er vigtigt, at du fortæller os, hvis du tidligere har haft tarmsygdomme.

Der kan forekomme diarre enten alene eller i kombination med betændelse i tarmen og smerter. Diarre som følge af behandlingen kan variere fra let til alvorlig med blødning. Nogle tilfælde af diarre kan starte som lette tilfælde og udvikle sig til svære tilfælde.

Normalt behandles diarre ved at holde en pause med Nivolumab og ved at behandle diarreen medicinsk (imolope). Sjældent kan Nivlumab give forstoppelse.

Huden Du kan få forskellige problemer med huden under behandlingen. Det kan for eksempel være udslæt, kløe, rødme, tør hud og øget følsomhed overfor sollys. Vitiligo kan forekomme, selvom det er sjældent. Vitiligo er en tilstand, hvor huden taber pigment og bliver hvid. Tilstanden er harmløs, men vil formentlig være permanent.

Synet I sjældne tilfælde kan Nivolumab forårsage irritationstilstand i øjet. Det kan medføre nedsat syn og blindhed, hvis det ikke behandles. Der kan i sjældne tilfælde forekomme dobbeltsyn på grund af muskelsvaghed. 

Hormonsystemet Der kan opstå påvirkning af de hormonproducerende organer i kroppen. Det drejer sig om hypofysen, skjoldbruskkirtlen, binyrerne og bugspytkirtlen, som enten producerer for meget eller for lidt hormon. Dette kan medføre symptomer i form af 

 • hovedpine
 • kvalme
 • svimmelhed
 • ændring i adfærd, forvirring
 • dobbeltsyn/synsforstyrrelser
 • træthed
 • vægtændring
 • lavt blodtryk, hurtig puls
 • øget svedtendens
 • dybere stemme
 • muskelsmerter
 • impotens.

Vi holder øje med dine kirtelfunktioner ved hjælp af blodprøver, men du skal fortælle os, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer. De fleste af disse bivirkninger kan behandles med binyrebarkhormon eller andre hormontilskud.

Leverpåvirkning Omkring 10 % af patienter i denne behandling udvikler en påvirkning af leverens funktion. En sådan påvirkning kan være af let grad eller svær grad. Leversvigt med dødelig udgang ses hos mindre end 1 %. I de fleste tilfælde er påvirkningen af leveret behandlet effektivt med binyrebarkhormon.

Symptomer, som kan være forbundet med leversygdom er

 • træthed
 • svaghed
 • kvalme og opkastning
 • gullig misfarvning af hud og øjne eller mavesmerter
 • lys afføring og mørk urin (porter-farvet)

Hvis du udvikler disse symptomer, eller hvis blodprøverne tyder på en leverpåvirkning, kan det blive nødvendigt at foretage videre undersøgelser i form af hyppigere blodprøver og vævsprøve fra leveren.

Nyrebetændelse Sjældent forekommer nyrebetændelse. Nyrebetændelse kan medføre pludselig eller gradvist nedsat nyrefunktion, hvilket oftest ses i de blodprøver, du får taget. Du skal kontakte afdelingen, hvis du tisser mindre end du plejer.

Påvirkning af lungerne Nivolumab kan give en immunmedieret lungebetændelse. Påvirkning af lungevævet kan vise sig ved

 • åndenød/vejrtrækningsbesvær
 • hoste og/eller feber

Allergisk reaktion Nivolumab kan i sjældne tilfælde udløse en overfølsomhedsreaktion. Overfølsomhedsreaktionen kan opstå, mens du får behandlingen. Ofte viser reaktionen sig i form af rødme og varmefornemmelse, kulderystelser og feber. Allergisk reaktion kan behandles med antihistamin og med binyrebarkhormon. Herudover kan der også ses immunrelaterede reaktioner fra andre organer som for eksempel led og muskler. Dette kan give smerter og hævelser.

Andre organer Herudover kan der også forekomme immunrelaterede reaktioner fra andre organer såsom led og muskler. Dette kan give smerter og hævelse. I sjældne tilfælde kan der opstå problemer i mere end et organ på samme tid (lever, nyrer, hjerte, lunger og kredsløb).

Vigtigt! - du skal kontakte os omgående

Nivolumab kan, som beskrevet, give en række sjældne men meget alvorlige bivirkninger, der kræver hurtig behandling.

Du skal derfor kontakte os omgående, hvis du får

 • nyopstået eller øget åndenød eventuelt ledsaget af forværring af hoste med slim og/eller feber
 • ændret syn, for eksempel dobbeltsyn eller hvis du får ondt i øjnene
 • kraftig hovedpine
 • kraftig diarré (afføring mere end 4-6 gange dagligt)
 • sort, tjæreagtig, klistret afføring, eventuelt med blod eller slim
 • kraftige mavesmerter
 • ændret farve (te farvet) eller ændret mængde af urin
 • feber med temperatur over 38,5
 • øget tendens til næseblod, eller hvis du lettere får blå mærker.

Samliv og seksualitet

Der udskilles kun små mængder Nivolumab via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. Behandlingen kan dog risikere at skade et foster. Både kvinder og mænd, der er seksuelt aktive, og i stand til at blive eller gøre nogen gravid, skal bruge en sikker præventionsmetode, i behandlingsforløbet og i mindst 4 uger efter ophør med behandlingen. 

Hvis du er mand og modtager denne behandling, anbefaler vi

 • at du bruger kondom
 • at din kvindelige partner skal derudover bruger en sikker præventionsmetode (p-piller, sterilisering, spiral eller depot- gestagen) op til 12 uger efter den sidste dosis af Nivolumab.

Kontaktpersoner ved spørgsmål

Vi vil gerne have, at du stiller spørgsmål om behandlingen, både før, under og efter. Vi opfordrer til, at du beder om forklaring, hvis der er noget, du ikke forstår.

Hvis du søger akut lægehjælp, kontakter en anden læge eller indlægges på hospital, er det vigtigt, at du informerer om, at du modtager denne behandling, så de kan kontakte os.

Redaktør