Nivolumab, behandling med (Kræftbehandling, klinik 4)

Til patienter med nyrekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. 

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser. 

Nivolumab

Nivolumab styrker immunsystemets evne til at bekæmpe nyrekræft. Nivolumab er et antistof, som kan blokere et protein (PD1) på overfladen af visse immunceller (T-celler). Dette styrker immuncellernes evne til at angribe kræftceller ved billedligt talt at ”blokere for bremsen” i disse immunceller. 

Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid. 

Behandlingsplan 

Nivolumab gives i en blodåre. Behandlingen gives hver 4. uge, så længe der er effekt af behandlingen, og så længe du kan tåle det.

Ca . 14 dage efter 1. behandling skal du have taget blodprøver, og du skal ses af en læge/sygeplejerske. 

Du får behandlingen i klinikken. Det vil sige, at du kan tage hjem, så snart behandlingen er afsluttet. Selve behandlingen varer 60 minutter. 

Behandlingen stoppes, hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen. 

CT scanning

Der skal foretages CT-scanning af kroppen og eventuelt hovedet forud for behandlingen. Efter den 3. behandling får du foretaget en ny CT-scanning, som vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom. Herefter bliver du scannet efter hver 3. behandling. Hvis din sygdom fortsat er i ro, og du tåler den godt, vil behandlingen fortsætte. 

Bivirkninger fra immunsystemet

Bivirkninger opstår ofte på grund af dit immunsystem, som påvirkes af Nivolumab. Nivolumab aktiverer dit immunsystem til at bekæmpe kræftcellerne. I nogle tilfælde kan immunsystemets celler også angribe dine normale celler og væv, ligesom de angriber kræftcellerne. Disse bivirkninger kaldes immunmedierede eller autoimmune bivirkninger. 

Det er vigtigt at kontakte afdelingen straks ved mistanke om immun-relaterede bivirkninger, da det har betydning at undersøge og behandle det så tidligt som muligt.

Bivirkninger kan opstå under hele behandlingsforløbet og i månederne efter og kan sædvanligvis alle behandles med en pause fra Nivolumab, eventuelt suppleret med immundæmpende medicin så som binyrebarkhormon. Hvis du får en autoimmun bivirkning, kan den være måneder om at forsvinde. 

Risikoen for at en alvorlig bivirkning kommer igen, hvis man har holdt pause med behandlingen på grund af en alvorlig bivirkning, kendes ikke med sikkerhed. Det er derfor vigtigt, at vi diskuterer den risiko, vi mener, der kan være i en sådan situation, inden vi eventuelt genoptager behandlingen. 

Mulige autoimmune bivirkninger

Mave-tarm  En af de hyppigere immunbivirkninger er diarré, som ses hos ca. 13,6% af patienterne. Alvorlig diarré og tarmbetændelse (colitis) ses sjældent (1,6%). 

Det er vigtigt, at du fortæller os, hvis du tidligere har haft tarmsygdomme. 

Der kan forekomme diarré enten alene eller i kombination med betændelse i tarmen og smerter. Diarré som følge af behandlingen kan variere fra let til alvorlig med blødning. Nogle tilfælde af diarré er startet som lette tilfælde og har udviklet sig til svære tilfælde. 

Normalt behandles diarré ved at holde en pause med Nivolumab og ved at behandle diarréen medicinsk (Imolope). En sjælden gang kan Nivolumab give forstoppelse. 

Vigtigt!

Du skal kontakte den behandlende afdeling, hvis du får 

 • diarré 
 • forstoppelse 
 • blod/slim i afføringen eller mavesmerter. 

Dette kan kræve supplerende undersøgelser af din tarm og blodprøver, eventuelt under indlæggelse. 

De fleste af disse bivirkninger kan behandles.

Udslæt  Udslæt kan forekomme. De fleste tilfælde er milde, og kun enkelte alvorlige. Der kan opstå hudkløe alene eller sammen med udslættet. 

Syn  I sjældne tilfælde har Nivolumab forårsaget irritationstilstand i øjet. Dette kan give nedsat syn og blindhed, hvis det ikke behandles. Der kan i sjældne tilfælde forekomme dobbeltsyn på grund af muskelsvaghed. 

Vigtigt!

Du skal øjeblikkeligt kontakte afdelingen, hvis du mener, der er en 

 • ændring af dit syn, eller 
 • hvis du får ondt i øjnene. 

Hormonsystemet  Der kan opstå påvirkning af hormonkirtlerne, som er hypofyse, skjoldbruskkirtel eller binyrer. Alvorlige bivirkninger fra disse organer er set hos få % af patienterne. Påvirkning af hormonkirtlerne kan give symptomer i form af 

 • hovedpine
 • kvalme
 • svimmelhed
 • ændring i adfærd
 • dobbeltsyn/synsforstyrrelser
 • træthed
 • forvirring
 • vægtændring
 • lavt blodtryk 
 • impotens. 

De fleste af disse bivirkninger kan behandles med binyrebarkhormon eller andre hormontilskud. 

Leverpåvirkning  Omkring 7 % af patienter i behandling med Nivolumab udvikler en påvirkning af leverens funktion. En sådan påvirkning kan være af let grad eller svær grad. I de fleste tilfælde er påvirkningen af leveren behandlet effektivt med binyrebarkhormon.
Symptomer, som kan være forbundet med leversygdom, er

 • træthed
 • svaghed
 • kvalme og opkastning
 • gullig misfarvning af hud og øjne eller mavesmerter
 • lys afføring og mørk (porter-farvet urin).

Hvis du udvikler disse symptomer, eller blodprøverne tyder på en leverpåvirkning, kan det blive nødvendigt at foretage videre undersøgelser i form af hyppigere blodprøver og vævsprøve fra leveren. 

Nyrebetændelse  Der kan forekomme nyrebetændelse hos enkelte patienter. Nyrebetændelse kan medføre pludselig eller gradvis nedsat nyrefunktion, hvilket oftest ses i de blodprøver, du får taget. Du skal kontakte afdelingen, hvis du tisser mindre end du plejer.

Lunger  Nivolumab kan give en immunmedieret lungebetændelse. Påvirkning af lungevævet kan vise sig ved 

 • åndenød/vejrtrækningsbesvær
 • hoste og/eller feber.

Andre organer  I sjældne tilfælde kan der opstå problemer i mere end et organ på samme tid (lever, nyrer, hjerte, lunger og kredsløb). 
Herudover kan der også forekomme immunrelaterede reaktioner fra andre organer såsom led og muskler. Dette kan give smerter og hævelser. 

Meget almindelige bivirkninger ved Nivolumab:

Træthed, udslæt, kløe, diarre, kvalme og appetitløshed. Oftest er disse bivirkninger milde eller moderate.

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling. 

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du i sjældne tilfælde blive utilpas, få kvalme og kaste op. Disse gener kan behandles med kvalmestillende medicin. Vær opmærksom på, at du ikke taber dig. 
Spørg os gerne om kostråd. Vi henviser desuden til kostpjecen ”Mad under kræftsygdom og behandling”. 

Blodmangel, infektion og blødning  Da Nivolumab kan nedsætte knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden. Ved feber over 38.5 eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne. 

Allergisk reaktion  Nivolumab kan i sjældne tilfælde udløse en overfølsomhedsreaktion. Den kan opstå, umiddelbart efter at behandlingen er startet. Ofte er reaktionen mild i form af rødme og varmefornemmelse. 

Almindelige bivirkninger ved behandlingen:

Hoste, åndenød ved hvile eller fysisk aktivitet, hovedpine, muskelsmerter eller kramper, hævelse af benene, feber, nattesved, opkastning, forstoppelse, mavesmerter, ændringer i syn eller øjenfunktion, unormale levertal. Derudover forekom fald i stofskiftehormon, som viste sig som træthed, vægtøgning, kulderystelse og mindre hyppig afføring end sædvanligt. Desuden forekom en stigning i stofskiftehormon, der viste sig som angst, irritabilitet, søvnproblemer, svaghed, rysten, svedtendens, hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, træthedsfølelse, vægttab og hyppig afføring. 

Influenzalignende symptomer  (feber, kulderystelser, smerter i kroppen og følelse af træthed). 

Alvorlige behandlingskrævende bivirkninger:

I nogle tilfælde er bivirkningerne meget udtalte og behandlingskrævende.

Alvorlige bivirkninger kan i nogle tilfælde kræve indlæggelse, være livsfarlige, give dig varige mén eller kræve operation eller anden medicinsk behandling. 

Risici for kvinder i den fødedygtige alder 
– og risici for mænd 

Hvis du er gravid eller ammer, kan du ikke modtage behandlingen. Der kan være ukendte risici for dig eller fostret, hvis du bliver gravid under behandlingen. 

Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, skal du bruge en sikker præventionsmetode (p-piller, sterilisering, spiral eller depot- gestagen) op til 12 uger efter sidste dosis af Nivolumab. Forud for behandlingsstart får du taget graviditetsprøver via blod- eller urinprøve. Hvis du bliver, eller mener du er blevet gravid, skal du meddele det til den afdeling, du modtager behandling.

Hvis du er mand og modtager denne behandling, anbefales du at anvende kondom, og din kvindelige partner skal derudover anvende en sikker præventionsmetode (p-piller, sterilisering, spiral eller depot- gestagen) op til 12 uger efter den sidste dosis af Nivolumab. Du skal informere lægen på den afdeling, hvor du modtager behandlingen, hvis din partner bliver gravid. 

Vigtigt!

Kontakt os omgående, hvis du har mistanke om immun-medierede bivirkninger.
Vær desuden opmærksom på tegn på infektion som for eksempel: 
•     kulderystelser
•     feber
•     svie ved vandladning
•     hoste
•     synkesmerter. 

Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Du bør undlade at tage ny medicin, uden først at have drøftet det med os. 

Kontaktpersoner ved spørgsmål 

Vi vil gerne have, at du stiller spørgsmål om behandlingen, både før, under og efter. Vi opfordrer til, at du beder om forklaring, hvis der er noget, du ikke forstår. 

Hvis du søger akut lægehjælp, kontakter en anden læge eller indlægges på hospital, er det vigtigt, at du informerer om, at du modtager denne behandling, så de kan kontakte den behandlende afdeling. 

Redaktør