Nivolumab, behandling med (Immunterapi)

Til patienter med fremskreden hoved-halskræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Nivolumab

Fremskreden Hoved-halskræft kan i nogle tilfælde behandles med et antistof, der hedder Nivolumab. Nivolumab styrker immunforsvarets evne til at genkende og bekæmpe blandt andet hoved-halskræft

Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlin gen få sygdommen til at svinde ind i kortere eller længere tid.

Behandlingen

Du vil blive behandlet med Nivolumab hver 2. uge eller 4. uge.

Behandlingen foregår i klinikken og gives via et drop over ca. 1 time. Det vil sige, at du kan tage hjem, så snart behandlingen er afsluttet

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du møder til behandling, kommer du til at tale med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her mulighed for at stille spørgsmål eller drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Behandlingen stoppes, hvis

 • undersøgelser viser, at behandlingen ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen
 • du får uacceptable bivirkninger
 • du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Blodprøver

Da Nivolumab midlertidigt kan påvirke en række funktioner i din krop, skal du have taget blodprøver, dagen før hver behandling. Hvis dine blodprøver ikke er i orden til behandling, vil behandlingen blive udskudt, indtil blodprøverne viser, at du kan få behandling igen.

Røntgenundersøgelse/scanning

Efter ca 8 ugers behandling får du foretaget en CT-scanning af hoved-halsområdet, lungerne og øverste del af bughulen. Undersøgelsen vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom. Herefter bliver du scannet efter cirka hver 8. uge. Hvis din sygdom fortsat er i ro, og du tåler behandlingen godt, vil behandlingen fortsætte.

Bivirkninger

Nivolumab påvirker ikke kun kræftcellerne, men kan også påvirke kroppens raske celler. Bivirkningerne opstår ofte på grund af immunsystemet, som påvirkes af Nivolumab. Nivolumab aktiverer dit immunsystem til at bekæmpe kræftcellerne. I nogle tilfælde kan immunsystemets celler også angribe dine normale celler og væv, ligesom de angriber kræftcellerne. Disse bivirkninger kaldes autoimmune bivirkninger.

Bivirkninger kan opstå under hele behandlingsforløbet - også efter endt behandling. De kan sædvanligvis alle behandles med en pause fra Nivolumab, eventuelt suppleret med prednisolon, som er et binyrebarkhormon.

Hvis du får en autoimmun bivirkning, kan den være måneder om at forsvinde. Det er derfor vigtigt, at du kender symptomerne på de autoimmune bivirkninger.

Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig og kan ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her.

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Enkelte har behov for at være sygemeldt helt eller delvist fra deres arbejde.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du i sjældne tilfælde blive utilpas, få kvalme og kaste op. Disse gener kan behandles med kvalmestillende medicin. 

Vær opmærksom på, at du ikke taber dig. 

Spørg os gerne om kostråd.

Allergisk reaktion  Nivolumab kan i sjældne tilfælde udløse en overfølsomhedsreaktion. En overfølsomhedsreaktion kan opstå, umiddelbart efter at behandlingen er begyndt. Oftest er reaktionen mild i form af rødme og varmefornemmelse. Vi behandler det med antihistamin og binyrebarkhormon.

Hud  Du kan under behandlingen opleve hudproblemer som for eksempel udslæt, kløe, rødme, tør hud og øget følsomhed overfor sollys.

Irritation af slimhinderne i mund og svælg og mavetarmkanal  Irritation af slimhinderne kan vise sig som for eksempel tørhed, små sår, blister, hvide belægninger, svie og ubehag ved indtagelse af især sure og stærke madvarer. Desuden kan der opstå både diarre og forstoppelse. Generne kan behandles med medicin.

Påvirkning af hormonkirtelproduktionen  Nivolumab kan i nogle tilfælde påvirke de hormonproducerende organer i kroppen, så de enten producerer for meget eller for lidt hormon. Det kan give en lang række symptomer såsom hurtig puls, øget svedtendens, vægttab eller vægtstigning, hårtab, kuldefornemmelse, forstoppelse, svimmelhed, dybere stemme eller muskelsmerter. Ved hjælp af blodprøver holder vi øje med din skjoldbruskkirtelfunktion, men du skal fortælle os, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer.

Vigtigt!

Nivolumab kan give en række sjældne, men meget alvorlige bivirkninger, der kræver hurtig behandling. Du skal derfor kontakte os omgående, hvis du får

 • nyopstået eller øget åndedrætsbesvær eventuelt ledsaget af forværring af hoste med slim og/eller feber
 • ændret syn, eventuelt dobbeltsyn
 • kraftig hovedpine
 • kraftig diarre (afføring mere end 4-6 gange dagligt)
 • sort, tjæreagtig, klistret afføring, eventuelt med blod eller slim
 • kraftige mavesmerter
 • ændret farve (tefarvet) eller mængde af urin
 • feber med temperatur over 38,5
 • øget tendens til næseblod, eller at du lettere får blå mærker.

Det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne, eventuelt under indlæggelse.

Samliv og seksualitet  Din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Det kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Der udskilles kun ubetydelige mængder Nivolumab via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Forholdsregler

Nivolumab kan dog skade et foster. Du eller din partner skal derfor anvende et sikkert svangerskabsforebyggende middel som for eksempel kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Redaktør