Nexavar, behandling med (Kræftbehandling, klinik 4)

Til patienter med kræft i nyrerne

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om stoffet Nexavar, og om hvordan behandlingen vil foregå. I øvrigt henviser vi til afdelingens øvrige skriftlige informationsmateriale.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Fremskreden kræft i nyrerne behandles med Nexavar. Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde delvist i kortere eller længere tid. 

Hvad er Nexavar

Nexavar tilhører en ny type målrettede lægemidler i kræftbehandlingen. Nexavar virker ved at bremse væksten og mindske blodforsyningen til kræftsvulsten – hvilket er to vigtige mål for at forhindre kræftcellerne i at sprede sig og vokse. 

Behandlingen 

Behandlingen gives som 2 tabletter 2 gange dagligt, morgen og aften uden behandlingspauser. En 4 ugers behandlingsperiode kaldes en behandlingsserie. 

Hvis du glemmer at tage en Nexavar dosis, skal du ikke tage den senere. Tag den næste dosis, som du plejer. 

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen.

Hvis du får svære bivirkninger eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for, at din behandling udsættes eller det kan blive nødvendigt at reducere dosis af Nexavar. 

Hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, bliver behandlingen afbrudt. 

Hvis du tager anden medicin 

Du bør oplyse din læge eller sygeplejerske, om hvilken anden medicin du eventuelt tager, da der kan være uforligelighed mellem Nexavar og anden medicin. 

Forholdsregler 

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Du skal blot have en almindelig god hygiejne. 

Der udskilles kun ubetydelige mængder af Nexavar via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. 

Nexavar kan skade et foster, så du eller din partner skal anvende svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter ophør. 

Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen. Behandlingen foregår i klinikken. Du får taget blodprøver og taler med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får udleveret Nexavar, og kan herefter tage hjem. 

Behandlingen ophører, hvis CT-scanningen viser, at Nexavar ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen. 

Undersøgelser 

Samtale med læge og sygeplejerske 

Hver gang du møder til behandling, taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. 

Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling. 

Elektrokardiogram 

Før start af behandlingen får du lavet et elektrokardiogram, fordi tidligere undersøgelser har vist, at Nexavar i sjældne tilfælde kan påvirke hjerterytmen.

Blodprøver 

Behandling med Nexavar kan i sjældne tilfælde hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, derfor skal du have taget blodprøver, hver gang du begynder en ny behandlingsserie.

Scanning 

Du bliver CT-scannet efter hver 3. behandingsserie. Undersøgelsen visere, om behandlingen har effekt på din sygdom.

Bivirkninger 

Nexavar påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan forekomme bivirkninger. 

Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig og vi kan ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. 

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan det blive nødvendigt, at du sygemelder dig helt eller delvist i den periode, du får behandling.

Blodmangel, infektion og blødning  Nexavar nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller. Du vil derfor risikere at få blodmangel, og i sjældne tilfælde infektion eller blødning. Blodmangel  kan vise sig som træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektion kan vise sig ved feber og influenzasymptomer.

Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker og røde prikker i huden. 

Vigtigt!

  • Hvis du får feber over 38,5 grader, eller tegn til blødning skal du kontakte afdelingen.
  • Det kan være nødvendigt at vi behandler infektionen eller blødningstendensen
  • eventuelt under indlæggelse 

Forhøjet blodtryk  Da Nexavar påvirker karvæggen (blodårerne), kan der forekomme forhøjet blodtryk. Du skal derfor regelmæssigt have målt dit blodtryk. Hovedpine og/eller sløret syn kan være symptomer på forhøjet blodtryk. Hvis disse symptomer opstår, skal du kontakte afdelingen. 

Diarre  Kan opstå på grund af påvirkning af slimhinden i tarmen. Diarre defineres som en øgning til 4-6 afføringer om dagen og/eller afføring om natten. Hvis du får diarre, skal den behandles. Det er vigtigt, at du følger afdelingens anbefaling for behandling af diarre.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og evt. opkastning. Disse gener kan forebygges og behandles med kvalmestillende medicin, som du vil få udleveret i afdelingen.

Hudreaktioner  Du kan få udslet i ansigtet eller på kroppen af vekslende karakter. Afdelingen vil være behjælpelig med gode råd om behandling af udslettet. 

Hår  Der kan forekomme øget hårtab.

Hånd-fod reaktion  Hånd-fod reaktion er en hudreaktion, der er karakteriseret ved prikken i håndflader og fodsåler og som eventuelt ledsages af rødme, hævelse, ømhed, smerter, revner i og udtørring af huden. Afdelingen vil være behjælpelig med gode råd vedrørende behandling. Det kan evt. blive nødvendigt at reducere dosis af Nexavar.

Mundbetændelse  Viser sig ved ømhed, smerter i munden og evt. blister- eller sårdannelse. Afdelingen vil instruere dig i at benytte mundplejemidler, hvis du får symptomer. Medicin og andre præparater, der kan blive nødvendige under behandlingen med Nexavar, bliver udleveret af personalet. Personalet vil vejlede om anvendelsen af det enkelte præparat. 

Samliv og seksualitet  Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær mindskes. Dette kan skyldes, at du er i en såvel fysisk som psykisk belastet situation.

Redaktør