Neoimplantation af urinleder (kikkertoperation)

Information om hvordan en neoimplantation af urinleder foregår, forberedelser før operation, forholdsregler efter operation og mulige komplikationer.

Formålet med operationen

Ved neoimplantation flyttes urinlederen til et andet sted på blæren. Dette foretages, hvis der er forsnævring eller tumor i den nederste del af
urinlederen.

Indlæggelse

Du skal forvente at være indlagt i 2 døgn efter operationen.

Forberedelse inden operationen

Undersøgelse og samtaler

For at gøre dig klar til operationen skal du

 • Have taget blodprøver og evt. hjertediagram (EKG)
 • aflevere en urinprøve
 • undersøges af en læge
 • tale med narkoselæge om bedøvelsen
 • have taget mål til støttestrømper
 • indlæggelsessamtale med sygeplejerske.

Medicin

Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du muligvis holde pause før din operation. Det aftaler vi med dig. Inden operationen skal du tage den medicin, som du har aftalt med narkoselægen.

Alkohol og rygning

Vi anbefaler, at du hverken ryger eller drikker op til operationen, da det øger risikoen for komplikationer.

Det er vigtigt, at din krop er i god form, når du skal opereres.

Udrensning før operationen

For at bedre pladsforholdene under operationen, skal du tage et afføringsmiddel.

Du skal tage afføringsmidlet om morgenen, inden du møder til operation. Afføringsmidlet får du udleveret, når du kommer til klargøring før din operation.

Faste

 • Dagen før operationen må du spise og drikke som vanligt frem til kl. 02.00
 • efter kl. 02.00 må du ikke længere spise, men du må gerne indtage drikkevarer (undtagen juice og mælkeprodukter
 • du må få 250 ml klar væske umiddelbart inden kl. 06.00
 • fra kl. 06.00 på selve operationsdagen må du hverken spise eller drikke.

Personlig hygiejne

Det er vigtigt, at du er omhyggelig med hygiejnen for at undgå betændelse.

Det betyder, at du hjemmefra skal:

 • Fjerne evt. hårvækst i operationsområdet med en trimmer. Har du ikke en trimmer, skal du selv fjerne hårene med en skraber 1 uge før operationen. Al hårvækst fra navlen og ned til skambenet skal barberes af
 • tage et bad
 • tage smykker og ur af
 • fjerne eventuel neglelag og makeup.

Selve operationen

Fuld bedøvelse

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Når du skal bedøves, får du anlagt et plastikrør (et drop) i hånden. I droppet får du medicin, som får dig til at sove, og som gør, at du ikke mærker smerter.

Operationen

Når bedøvelsen virker, laver kirurgen 4-5 små snit på 1-2 cm i huden, hvorigennem kikkertinstrumenterne føres ind i bughulen. Når operationen er overstået, lukkes sårene med klips. Operationen tager 2-3 timer.

Efter operationen

Opvågning

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du observeres, indtil bedøvelsen har fortaget sig.

Du bliver kørt til sengeafdelingen, hvor personalet tager imod dig og observerer din tilstand.

Du får tilbudt noget at drikke og spise.

I sengeafdelingen er dine nærmeste pårørende velkommen til at besøge dig.

Komplikationer

I forbindelse med operationen kan der opstå blødning, som kræver, at du skal have blod. Der kan forekomme skader på omkringliggende væv og organer, blødning i underhuden, sårinfektion og lungebetændelse. Hvis der opstår komplikationer under indgrebet, kan det blive nødvendigt at foretage en åben operation, hvilket betyder, at der laves et længere snit i huden i operationsområdet.

Smertebehandling

Du kan forvente (lette) smerter fra sårene og evt. i skuldrene i nogle dage efter indgrebet. Smerterne i skuldrene skyldes, at den gas, der er anvendt under operationen, kan irritere og udløse smerter i netop skuldrene. Efter operationen får du smertestillende medicin, så du er i stand til at trække vejret godt igennem og kan bevæge dig uden særlige gener. Har du ondt, skal du informere plejepersonalet således, at din smertebehandling kan reguleres.

Kateter

Under bedøvelsen har du fået lagt et kateter i blæren. Kateteret skal ligge i 5-7 dage og skal fjernes ved din egen læge.

Der vil også blive lagt et indvendigt kateter fra nyren til blæren, et JJ-kateter, som skal ligge i 3-4 uger. Dette skal sikre en korrekt sammenvoksning mellem urinlederen og blæren.

Måltider

Det kan være svært at få ordentlig gang i mavetarmfunktionen igen efter længerevarende bedøvelse. Derfor er det vigtigt, at du spiser og drikker til alle måltider. Sig til hvis du får kvalme.

Vi giver dig et mildt afføringsmiddel i form af tabletter for at få gang i mave-tarmfunktionen igen. Du skal selv medbringe tyggegummi, som er med til at fremme tarmfunktionen.

Fysisk aktivitet

Da du har ligget længe i sengen og ikke været lige så aktiv, som du plejer, har du en øget risiko for at få komplikationer som f.eks. lungebetændelse. Det er derfor vigtigt, at du trækker vejret dybt, og at du kommer ud af sengen og bevæger dig samme dag, selvom du føler dig træt. 

Vi anbefaler, at du går små ture i afdelingen flere gange om dagen. Vi hjælper dig i det omfang, som du har brug for.

Hvile

Det er almindeligt at være træt efter en operation, og derfor er det vigtigt, at du får sovet godt om natten og hvilet i løbet af dagen. Vi anbefaler, at du og dine pårørende tager højde for dette, når I aftaler besøg.

Humørsvingninger

Du vil oftest føle dig godt tilpas de første dage efter operationen. Herefter kan selv små ændringer i din tilstand opfattes som et tilbageskridt og udløse usikkerhed og tristhed.

Humørsvingninger er helt almindelige og går oftest over igen.

Efter udskrivelsen

Smertestillende medicin

Det er en god ide, at du har smertestillende medicin til rådighed, når du kommer hjem efter operationen. Du kan købe det i håndkøb på apoteket eller i supermarkedet.

Sårpleje

Du må fjerne forbindingen og tage brusebad efter det første døgn, med mindre andet er aftalt med plejepersonalet. Dup sårene tørre efter brusebad. Du må ikke gå i karbad, før klipsene er fjernet. Trådene/clipsene skal fjernes hos egen læge efter 10 dage.

Arrene bliver pænest, hvis du beskytter dem mod solen. Vi anbefaler, at du dækker arrene med tøj det første år efter operationen og derefter er omhyggelig med at bruge solcreme med høj faktor.

Daglige aktiviteter

Det er normalt at være træt de første uger efter operationen, og derfor bør du genoptage dine daglige aktiviteter i det omfang, du magter det.

Det indvendige kateter kan i nogle tilfælde give gener. Der kan forekomme hyppigere vandladning og smerter, når du lader vandet. Der kan også ses blod i din urin. Dette er helt normalt og forsvinder, når kateteret bliver fjernet.

Undgå tunge løft og hård sport de første 4 uger efter operationen. Du bør ikke løfte over 5 kg og lyt altid til din krop. Aktiviteter og løft, som ikke generer eller gør ondt, er tilladelige. Det er individuelt, hvornår du må begynde at arbejde igen, men du skal regne med 2-4 ugers sygemelding.

Indlæggelsesbesvis

Afdelingen vil gerne udlevere et indlæggelsesbevis, men har du brug for en sygemelding, skal denne udstedes af din praktiserende læge.

Rejser

Du er normalt ikke dækket af en almindelig rejseforsikring ved udlandsrejser efter indlæggelse/operation.

Du skal derfor kontakte dit rejseforsikringsselskab og høre nærmere.

Henvendelse ved komplikationer

Kontakt os hvis du oplever komplikationer, det kan f.eks. være:

 • Feber over 38,5 C
 • kvalme og opkastninger
 • tiltagende udspilet maveomfang
 • tiltagende smerter i maven/operationssårene
 • rødme, varme og hævelse omkring sårene
 • sivning med tykt, gulligt pus fra sårene
 • smerter eller hævelse i det ene ben
 • brystsmerter eller åndenød
 • manglende afføring 5 dage efter operationen
 • meget blodig urin.

Det første døgn efter udskrivelsen skal du ringe til sygeplejersken i det sengeafsnit, du er udskrevet fra, hvis du oplever komplikationer.

Efter det første døgn skal du om dagen henvende dig til Urinvejssygdomme, klinik 1 eller til din egen læge.

Efter klokken 15.00 skal du henvende dig hos egen læge eller på akuttelefon 1813.

Kontrol og efterbehandling

Du skal hos din praktiserende læge have fjernet klipsene i operationssårene efter 10 dage.

Du skal til kontrol i Afdeling for Urinvejssygdomme klinik 1 3-4 uger efter operationen, hvor du vil få fjernet det indvendige JJ-kateter. Dette foregår i lokal bedøvelse med en blød bøjelig kikkert, og det tager normalt 5 minutter og er uden større ubehag.

Her vil dit videre kontrolforløb blive planlagt.

Redaktør