Nakkefoldsskanning og doubletest

Nakkefoldsskanning og doubletest bruges til at vurdere risikoen for Downs syndrom hosfosteret.

En risikovurdering for Downs syndrom

Alle gravide i Danmark tilbydes nakkefoldsskanning og doubletest. Undersøgelserne skal hjælpe med at vurdere risikoen for at fosteret har Downs syndrom (tidligere kaldet mongolisme).

Før du får foretaget nakkefoldsskanning og doubletest, er det vigtigt, at du føler dig godt informeret. Det er vanskeligt at forholde sig til, hvad risiko for sygdom hos dit foster betyder, og vi anbefaler derfor, at du læser denne information, før du får foretaget undersøgelserne.

Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens hæfte Risikovurdering og fosterdiagnostik, som fås hos din praktiserende læge eller kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.

Doubletest og nakkefoldsskanning

Undersøgelserne består af en blodprøve fra den gravide (doubletest) og en skanning af fosteret (nakkefoldsskanning).

Tilsammen kan disse to undersøgelser, når de kombineres med kvindens alder, finde frem til 85 % af fostre med Downs syndrom.

Når du har fået foretaget doubletest og nakkefoldsskanning, vil du få et samlet svar på de to undersøgelser, et risikotal. Personalet vil forklare grundigt, hvad risikotallet betyder.

Hvad er Downs syndrom?

Downs syndrom skyldes en kromosomafvigelse. Det er den hyppigste medfødte årsag til psykisk udviklingshæmning.

Downs syndrom indebærer et karakteristisk udseende og hos en del desuden misdannelser, hyppigst af hjertet og mave-tarm kanalen samt andre problemer, eksempelvis med synet.

Du kan finde mere information om Downs syndrom på Landsforeningen Downs Syndroms hjemmeside www.downssyndrom.dk.

Risikoen for Downs syndrom hos fosteret stiger med den gravides alder, men også yngre kvinder har en risiko.

Hvornår foretages undersøgelserne

Doubletest

Blodprøven kan tages i perioden 8 uger og 1 dag og helst inden 10 uger og 0 dage.
Den kan dog tages frem til 14+0.

På blodprøven måles niveauet af to stoffer, der udskilles fra moderkagen. Niveauet af de to stoffer er oftest anderledes i graviditeter, hvor fosteret har Downs syndrom.

Nakkefoldsskanning

Nakkefolden kan måles ved ultralydsskanning i perioden 11 uger og 2 dage til 14 uger og 1 dag.

Alle fostre har i den tidlige graviditet en væskefyldt fortykkelse i nakkeregionen. Hos fostre med Downs syndrom er denne nakkefold oftest mere udtalt end hos raske fostre. Både blodprøve og ultralydsskanning er ufarlige for dig og fosteret.

Hvad er forskellen på risikovurdering og fosterdiagnostik

Det er vigtigt, at du er klar over forskellen på risikovurdering og fosterdiagnostik.

Risikovurdering

Risikovurdering er en beregning af, hvor stor risikoen er for at få et barn med Downs syndrom.

Undersøgelserne giver således ikke et endeligt ja/nej svar, men viser risikoens størrelse. På denne måde hjælper risikovurderingen til at belyse, om der er grund til yderligere undersøgelser.

Nakkefoldens tykkelse og resultatet fra doubletesten indgår sammen med din egen alder i den samlede risikovurdering.

Hvis risikoen bliver lavere end 1: 300 (det vil sige 1 ud af 300), for eksempel 1:350 eller 1:1.200, er der ingen grund til yderligere undersøgelser (udover den tilbudte rutinemæssige misdannelsesskanning i uge 18–20), og du får ikke tilbudt NIPT, moderkage- eller fostervandsprøve.

Hvis risikoen er højere end 1: 300, for eksempel 1: 200, får du tilbudt NIPT, moderkageeller fostervandsprøve efter en rådgivende samtale.

NIPT (non-invasiv prænatal test) er en blodprøve, som bliver taget på den gravide. Prøven kan med over 90 % sikkerhed vise, om fosteret har en af de kromosomafvigelser, som risikoberegningen sigter mod.

Prøven er ufarlig for fosteret, men giver ikke et sikkert, diagnostisk svar, som en moderkage - eller fostervandsprøve gør.

Fosterdiagnostik

Ved fosterdiagnostik tages en prøve fra moderkagen (moderkageprøve) eller fostervandet (fostervandsprøve). Man kan derved med sikkerhed afgøre, om fosteret har normale kromosomer, eller om det har en kromosomafvigelse.

Hvis nakkefoldsskanning og doubletest har vist en forhøjet risiko for Downs syndrom hos fosteret, kan moderkage- og fostervandsprøve altså afklare det endeligt.

Ved moderkage- og fostervandsprøve undersøges også for andre kromosomafvigelser end dem, som fører til Downs syndrom.

En risiko ved disse undersøgelser er, at 1 ud af hver 100 prøvetagninger medfører ufrivillig abort.

Hvis fosteret har en kromosomafvigelse?

Hvis moderkage- eller fostervandsprøven viser en kromosomafvigelse hos fosteret, får du og din partner - eller anden voksen ledsager - hurtigt tid til en samtale hos en læge. I vil blive grundigt informeret om, hvad kromosomafvigelsen betyder for fosteret og barnets senere udvikling.

Formålet med samtalen er at give jer grundlag for at kunne beslutte, om graviditeten skal fortsætte eller afbrydes ved en abort.

Hvor foregår undersøgelserne?

Doubletest på Herlev Hospital

Blodprøven får du taget på Prøvetagning 1, Borgmester Ib Juuls Vej 53,
opgang 7, 4. etage, M2.
Hverdage kl. 7:30-14:00.

Nakkefoldsskanning på Herlev Hospital

Nakkefoldsskanningen foregår i Ultralydsskanning af Gravide,
Borgmester Ib Juuls Vej nr. 9, 4. etage.

Du er velkommen til at tage din partner eller en anden voksen ledsager med.  (Vær opmærksom på eventuelle Corona-restriktioner)

Skanningen kræver ro og koncentration, så vi henstiller til, at du ikke tager børn med. Hvis skanningen, mod forventning, skulle vise noget unormalt, kan det være svært at rumme situationen og samtidig tage sig af et barn.

Det er ikke tilladt at tage billeder eller videooptagelser under skanningen, men du kan få 1-2 billeder af skanningen med hjem.

Bestil tid til nakkefoldsskanning

Herlev Hospital (HEH)

Book en tid på www.nakkefold-herlev.dk eller ring til os på telefon 38 68 38 78, mandag til fredag i tidsrummet kl. 9.00-12.00.

Rigshospitalet (RH) eller Hvidovre Hospital (AHH)

Book en tid på www.nakkefold-hs.dk

Hillerød Hospital (NOH)

Google: Hillerød nakkefold

Svar på doubletest og nakkefoldsskanning

Du får svar på den samlede undersøgelse, samt risikotallet, samme dag, som du får foretaget nakkefoldsskanningen.

Redaktør