Nab-Paclitaxel, behandling med

Forebyggende behandling til patienter opereret for brystkræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om forebyggende kemoterapi efter operation for brystkræft. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformation om medicinsk kræftbehandling.

Hvad er Nab-Paclitaxel?

Der findes flere former for kemoterapi, der alle har evnen til at slå kræftceller ihjel. Nab-Paclitaxel er kemoterapi, som hæmmer kræftcellernes deling og dermed deres vækst. 

Behandlingen 

Vi planlægger at give dig Nab-Paclitaxel 1 gang om ugen, hvor 3 ugers behandling svarer til det, vi kalder 1 serie. 

Du får din behandling med Nab-Paclitaxel via et drop i armen. Behandlingen foregår i vores klinik og tager ca. 30 minutter. Herefter kan du tage hjem. 

Forud for hver serie møder du op til blodprøvetagning og samtale med en læge eller en sygeplejerske. Her kan du stille spørgsmål til behandlingen.

1 uge efter den sidste behandling taler du også med en læge eller en sygeplejerske. Du vil her kunne stille spørgsmål til behandlingens virkning på sygdommen og behandlingens eventuelle bivirkninger. 

Bivirkninger

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger.

Vi forventer ikke at se alle de nævnte bivirkninger hos dig og kan ikke på forhånd udelukke andre end de nævnte. 

Mulige bivirkninger

Træthed: 
Du vil kunne opleve en betydelig træthed og et behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist, i de måneder du får behandling.

Kvalme og opkastning: 
I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og behandles med kvalmestillende medicin.

Nedsat appetit: 
Din behandling kan medføre, at din appetit nedsættes. Du kan få råd og vejledning af lægen og sygeplejersken og eventuelt en diætist.

Ændret smagssans: 
Nogle patienter oplever, at deres smagssans forringes eller ændres under behandlingen. 

Irriterede slimhinder: 
Der kan forekomme påvirkning af slimhinderne i øjne, mund, mave og tarm. Det kan give svie, ømhed og svamp i munden, ondt i maven med forstoppelse eller diarre. 

Influenzalignende symptomer: 
Symptomer som feber, kulderystelser og muskelømhed kan forekomme i lettere grad. De varer sjældent mere end 2 dage og kan lindres med Paracetamol som f.eks. Panodil eller Pinex.

Blodmangel, infektion og blødning: 
Kemoterapi kan nedsætte knoglemarvens produktion af blodceller. Det kan give blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber højere end 38 grader og influenzalignende symptomer. Tendens til blødning kan vise sig ved f.eks. næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Diarre: 
Diarre kan opstå mellem behandlingerne, men er som regel kortvarig og kan behandles med Imodium. 

Føleforstyrrelser: 
Du kan opleve følelsesforstyrrelser i hænder eller fødder kan føles som stikken, prikken eller som at gå på vat. Disse bivirkninger bliver ofte bedre inden for det første år efter behandlingens ophør, men de kan være kroniske.

Hårtab: 
Du taber ikke alt håret af behandlingen, men du fælder muligvis mere end normalt.

Samliv og seksualitet: 
Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Det kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. 

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster. Du eller din partner skal derfor bruge et sikkert svangerskabsforebyggende middel som f.eks. kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Vi fraråder, at du ammer, mens du er i behandling. Hvis du har spørgsmål om din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

De fleste bivirkninger aftager gradvist og forsvinder, når behandlingen er afsluttet. Enkelte kan dog, selv efter lang tid, have gener efter behandlingen. 

Fortæl om bivirkningerne

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du oplever i forbindelse med din behandling. Hvis du får uacceptable bivirkninger, kan du komme ud for, at din behandling udsættes eller bliver afbrudt. 

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer, dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens generelle vejledning om Medicinsk Kræftbehandling).

Vigtigt!

Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du får

  • Feber over 38,5 grader
  • Blødninger
  • Diarre som ikke stoppes af Imodium inden 24 timer.

Hvilke symptomer skal du være særligt opmærksom på?

Hvis du under eller efter behandlingen får nye symptomer, som du tror kan have med brystkræftsygdommen at gøre, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan tale med dig om det og eventuelt foreslå yderligere undersøgelser. 

Hvor kan du læse mere? 

Patientinformationen ”Medicinsk kræftbehandling” giver generel information om medicinsk behandling af kræft og en mere indgående beskrivelse af de enkelte bivirkninger, og hvordan de kan lindres og behandles. Du får hæftet udleveret af sygeplejersken. 
På www.cancer.dk kan du læse mere om Nab-Paclitaxel. 

Redaktør