Når en knude i brystet skal fjernes (lumpektomi)

Denne patientinformation er en orientering til dig og dine pårørende om dit forløbi forbindelse med operation på Afdeling for Brystkirurgi.

Formål

Du har fået konstateret en knude i brystet, og det er aftalt, at knuden skal fjernes. Dette kan foregå i fuld bedøvelse eller i lokal bedøvelse.

Indlæggelse

Operationen foretages på Afdeling for Brystkirurgi eller Bedøvelse og Operation 2. Hvor og hvordan aftales med dig ved forundersøgelsen i klinikken.

Faste ved indlæggelse på Afdeling for Brystkirurgi

Ved fuld bedøvelse

Vi henviser til faste- og tørstereglerne i patientinformationen ”Når du skal bedøves”.

Ved lokalbedøvelse

Du må spise og drikke normalt dagen før operationen. Du må spise et let morgenmåltid samt evt. let frokost på operationsdagen.

Faste ved indlæggelse på Bedøvelse og Operation 2

Vi henviser til faste- og tørstereglerne i patientinformationen ”Velkommen til Bedøvelse og Operation 2”.

På operationsdagen

Du modtages på Afdeling for Brystkirurgi eller Bedøvelse og Operation 2. Efter operationen på operationsafsnittet foregår opvågningen enten på Afdeling for Brystkirurg, eller Opvågning opgang 4, 4. etage.

Ved operation på Bedøvelse og Operation 2, skal du blive der.

Operationen

Gennem et snit i huden fjernes knuden, hvorefter såret sys sammen. Normalt anvendes en tråd, der opløses af kroppen, således at der ikke er tråde, som skal fjernes efter operationen.

Udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, vil du få at vide, om du skal tage specielle hensyn til dit helbred. Ved udskrivelsen sørger vi for, at du ved, hvor du kan henvende dig med spørgsmål efter behandlingen.

Smerter og komplikationer

Det er forskelligt, hvor længe smerterne varer ved. Vi anbefaler, at du tager 2x500 mg Paracetamol (Pamol/Pinex/Panodil) 3 - 4 gange i døgnet i de første dage. Herefter kan du tage smertestillende ved behov. Hvis du indenfor det første døgn får en voldsom hævelse ved såret, det bløder, eller du oplever stærke smerter, skal du ringe til sygeplejerskerne på Afdeling for Brystkirurgi på:

Telefon 38 68 42 82
Hverdage kl. 08.00-22.00

Sygeplejerskerne vil vurdere, om du skal ses af en læge.

Ved akut opståede problemer på fredage efter kl. 22.00, i weekend og helligdage skal du ringe til akuttelefonen på 1813.

Du skal kontakte Afdeling for Brystkirurgi, hvis:

  • Du har feber over 38°
  • Såret er rødt, varmt eller hævet
  • Smerterne tiltager
Redaktør