Molagraviditet

Information om molagraviditet.

Hvad er en molagraviditet?

Mola er en graviditet, hvor moderkagens forgreninger er udspilede af væske, så de ligner blærer. 

Ved en komplet mola er hele moderkagen forandret. Ved en partiel mola ses en delvis omdannelse af moderkagen. Det betyder, at der både er blærer og normale områder.

Hvordan opstår en molagraviditet?

Mola opstår ved befrugtningen, og forandringen er forbundet med fejl i arvemassen (kromosomerne).

Der findes to typer mola:
Ved diploid mola indgår æggets kromosomer ikke i graviditeten. Cellerne har det normale antal kromosomer, 46, men kun fra manden.

Ved triploid mola deler et æg med normalt kromosomtal sig efter samtidig befrugtning med to sædceller, og ikke som normalt kun med én sædcelle. Cellerne får således alt for mange kromosomer, 69.

Det er altså ikke fejl i din eller din partners arveanlæg, der medfører at graviditeten har udviklet sig til mola.

Hvor ofte sker det?

En molagraviditet opstår i ca. 1 af 1000 graviditeter. Det svarer til 80-100 kvinder årligt i Danmark.

Hvad er symptomerne ved en molagraviditet?

Ved en molagraviditet vil du oftest have almindelige graviditetssymptomer:

 • Udebleven menstruation
 • Kvalme
 • Brystspænding
 • Livmoderen vokser
 • Positiv graviditetstest
 • Blødning
 • Smerter

På en ultralydsskanning ses en moderkage med væskefyldte blærer og evt. et foster, der er gået til grunde.

Hvad er behandlingen?

Du får lavet en udskrabning i fuld bedøvelse. 

Vævet fra udskrabningen bliver sendt til undersøgelse, der kan vise, om der er tale om en molagraviditet. Samtidig foretages en kromosomundersøgelse af vævet. Resultatet er bestemmende for, hvilket kontrolprogram du skal følge.

Hvordan foregår kontrolprogrammet?

Kontrolprogrammet består af en række blodprøvekontroller. Prøven kaldes HCG og angiver værdien af graviditetshormon i dit blod. Ved at følge blodprøvernes værdi kontrollerer man, at molavævet ikke gendannes. Værdierne af blodprøverne skal falde.

I kontrolperioden skal du undgå at blive gravid, da man i blodprøverne ikke kan skelne en ny graviditet fra molagraviditeten. Indtil kontrollerne er afsluttet, skal du anvende et sikkert præventionf. eks. P-piller.

Der er to kontrolprogrammer. Fælles for kontrolprogrammerne er, at: 

 • du i starten skal have taget blodprøve én gang om ugen på den ugedag, der passer dig bedst. 
 • vi ringer til dig dagen efter, når svaret foreligger
 • du skal oplyse et telefonnummer, hvor vi kan træffe dig i dagtiden
 • vi aftaler datoerne for de første 3 blodprøver
 • du får et brev efter den sidste blodprøvekontrol

Mola med 46 kromosomer/Diploid 

Du skal have taget blodprøver indtil HCG er under 3, i to på hinanden følgende blodprøver. 

 • Herefter skal du have taget blodprøve én gang om måneden de næste 4-6 måneder, afhængigt af hvor hurtigt HCG falder.

Mola med 69 kromosomer/Triploid

 • Du skal have taget blodprøver indtil HCG er under 3, i to på hinanden følgende blodprøver.
 • Derefter kan kontrollen afsluttes.

Hvad sker der, hvis hormonværdien stiger?

Ca. 10 % af kvinder med molagraviditet har behandlingskrævende komplikationer indenfor det første år efter udskrabningen.

Der kan være tale om rester af molavæv i livmoderhulen. Hvis det er tilfældet, vil en fjernelse af vævet medføre et normalt hormonfald. Det kan gøres ved en udskrabning eller en hysteroskopi (en kikkertundersøgelse af livmoderhulen).

Ved mistanke om molavæv i livmodervæggen eller uden for livmoderen, bruges medicin der griber ind i cellernes vækst. Ved medicinsk behandling kan der være forbigående bivirkninger. Oftest kvalme, træthed, mavesmerter eller hovedpine. Den medicinske behandling øger ikke risikoen for senere barnløshed, ufrivillig abort eller fostermisdannelser.

Er mola kræft?

Nej, mola er en godartet sygdom. Yderst sjældent udvikles en kræftsygdom fra molagraviditeten, men med rette behandling er helbredelsen tæt på 100%.

Hvornår må jeg blive gravid igen?

Det er vigtigt, at du har afsluttet kontrolprogrammet, inden du bliver gravid. Ved en stigning i HCG værdien, kan vi ikke skelne mellem en ny graviditet og molavæv.

Hvad er risikoen for en ny molagraviditet?

Der er 1- 2 % risiko for en ny molagraviditet. Vi tilbyder dig en tidlig ultralydskanning i din næste graviditet omkring 8. uge. Her kan man vurdere, om den nye graviditet udvikler sig normalt.

Redaktør