Modermælk, når du har "for lidt"

”At have for lidt mælk” betyder, at man producerer mindre mælk, end barnet har behov for.

De fleste kvinder oplever på et eller andet tidspunkt i deres ammeforløb ikke at kunne mætte deres barn eller at have for lidt mælk. Dette kan der være mange årsager til, men det er sjældent, at det er fordi mælkekirtlerne og brystet ikke fungerer som det skal.

”At have for lidt mælk”

Når barnet har brug for indlæggelse på et afsnit for nyfødte, kan det især være vanskeligt at følge med barnets behov for mælk. ”At have for lidt mælk” betyder, at man producerer mindre mælk, end barnet har behov for. Et for tidligt født barn har kun brug for lidt mælk i begyndelsen, men efterhånden stiger behovet.
Du skal derfor stile mod at have ca. 500 ml mælk i døgnet, da det er den mængde, som dit barn har behov for, når det kan spise al sin mad selv og vejer ca. 3 kg.


Nedenfor har vi beskrevet nogle metoder, som du kan bruge til at stimulere mælkeproduktionen og derved få mere mælk.

Hvis du malker ud på Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1

Det hjælper på mælkeproduktionen at:

 • Malke ud flere gange i døgnet 
 • Malke ud om natten 
 • Malke ud på begge bryster samtidigt, såkaldt dobbeltudmalkning
 • Skifte mellem brysterne flere gange mens du malker ud 
 • Massere brystet før og mens du malker ud
 • Få tilstrækkelig med hvile
 • Spise en god og varieret kost og drikke væske svarende til din tørst
 • Sidde med barnet hud-mod-hud
 • Fokusere på det positive!

Malke ud flere gange i døgnet

Du skal malke ud, indtil mælken kun drypper, og brystet føles blødt. Din mælkemængde er mere afhængig af, hvor ofte du malker ud, end hvor længe du gør det ad gangen. Det er normalt at have mere mælk først på dagen og mindre mælk sidst på dagen. Du kan malke ud hver 3. time eller oftere - det hjælper på produktionen. Du kan også nogle dage malke ud med helt ned til 1½ times mellemrum, men ikke oftere. 

Malke ud om natten 

Du danner mest mælk, når du sover. Det er derfor en god idé at malke ud en ekstra gang om natten, når du skal lave mere mælk. Under alle omstændigheder bør der i tidsrummet fra kl. 23 til kl. 07 aldrig gå mere end 6 timer mellem hver udmalkning. 

Malke ud på begge bryster samtidigt: Dobbeltudmalkning 

Når du malker ud på begge bryster samtidig, tror din krop, at du har flere børn, som du skal producere mælk til. Derved øges mælkeproduktionen, og du sparer tid i forhold til at skifte mellem brysterne. 

Skifte mellem brysterne flere gange, mens du malker ud

Du kan holde mere gang i mælkeproduktionen, hvis du under udmalkningen skifter til det andet bryst, når mælken ikke længere sprøjter ud eller løber stærkt.

Hvis din mælk aldrig løber stærkt, kan du skifte efter 3-4 minutter. Skift, så du får malket hvert bryst 3 gange, eller til der ikke er mere. Du skal dog ikke malke ud mere end sammenlagt 15 minutter på hvert bryst.

Massere brystet før og mens du malker ud 

Du kan malke mere ud, hvis brystet er klart til at frigive mælken. Masser blidt fra kanten af brystet og ind mod brystvorten, både lige før du malker ud, og mens du malker ud. Hvis du malker dobbelt ud, kan du massere begge bryster nogle minutter før udmalkningen og midt i udmalkningen, mens du kortvarigt slukker for malkemaskinen.

Få tilstrækkelig med hvile

Du får mindre mælk, hvis du er træt og uoplagt i løbet af dagen. Sørg for at få hvilet dig i løbet af dagen og få en god søvn. Du må balancere mellem at få nok hvile og malke ud ofte nok.

Sidde med barnet hud-mod-hud

Sid med dit barn hud-mod-hud så ofte og så længe som muligt, også når du hviler dig. Nærheden mellem jer stimulerer de hormoner, der får mælken til at løbe til.

Fokusere på det positive!

Mælkemængden kan afhænge af, hvordan du har det følelsesmæssigt. Nedløbsrefleksen er meget påvirkelig over for stress, angst, bekymringer og nervøsitet, så søg svar på de spørgsmål, der bekymrer dig, og søg støtte og opmuntring. Malk ud et sted, hvor du kan se dit barn eller hav et billede af barnet hos dig, og fokusér på den mælk, du har i stedet for på den mælk, der mangler!

Tal med personalet

Virker det hele håbløst, eller føler du, at alt er forsøgt, så tag endnu en snak med personalet om din situation og muligheder.

For lidt mælk under fuld amning hjemme

Problemer med mælkeproduktionen opstår ofte, fordi barnet har såkaldte madspring. Barnet vokser og har derfor behov for mere mælk.

Din produktion kan også falde for en periode, hvis dit barn reagerer på en ændring i smagen af din modermælk og derfor spiser mindre. Dette kan skyldes indtagelse af særlige madvarer eller menstruation. Når mælken atter smager som den plejer, vil dit barn spise  samme mængde mad som tidligere. 

Barnet kan virke utilfreds og sulten. Måske bliver du usikker og begynder at overveje at give tilskud til amningen. Hvis du ikke synes, at det er den bedste løsning for jer, er der forskellige ting, du kan gøre for at få mere mælk - du kan:

 • Tilbyde brystet oftere og længere, også om natten.
 • Sørge for at barnet får godt fat hver gang og sutter effektivt.
 • Prøve at slappe af, og lade dit barn blive ved det første bryst, indtil det afviser at tage det igen.
 • Malke ud efter amningen, indtil produktionen er tilstrækkelig igen.
 • Bruge et ammesugerør eller give mælk på kop, hvis barnet har brug for andet udover mælk, direkte fra brystet.
 • Begrænse brugen af narresut og tilskud af modermælkserstatning.
 • Være omærksom på, hvorvidt dit barn faktisk er sultent. Ikke al gråd skyldes sult. Få evt. barnet vejet for at vurdere dets trivsel.
 • Have realistiske forventninger til amningen og til livet med et spædbarn i øvrigt.
 • Gå i seng og am! Riv 1-2 dage ud af kalenderen, som kun bruges til amningen.
 • Evt. bede om hjælp til den daglige husholdning.
 • Evt. kontakte egen læge eller sundhedsplejerske.
Redaktør