Mobiliseringsplan for forløbet efter fjernelse af nyre, binyre eller urinleder

Forløb efter fjernelse af nyre, binyre eller urinleder.

Formål med mobiliseringsplan 

Formålet med mobiliseringsplanen er, at du hurtigst muligt opnår samme fysiske aktivitetsniveau, som du havde før operationen.

Formålet er også at forebygge og mindske risikoen for komplikationer efter operation, herunder bl.a.:

  • Lungebetændelse.
  • Dårlig sårheling.
  • Tarmslyng.
  • Blodpropper.
  • Tryksår.

Vi forventer, at du er med til at overholde disse anbefalinger og dermed tager medansvar for det bedst mulige forløb. 

Generelt skal du bestræbe dig på at være mindst muligt sengeliggende og kun være i sengen, når det er absolut nødvendigt. Husk dog gerne et middagshvil. Afkryds afkrydsningsboks ved udført på de følgende sider. 

Desuden skal du veje dig en gang om dagen, hvilket er vigtigt for at følge, om du får for meget eller for lidt væske (anvend samme badevægt).

Anfør i feltet Vægt i kg før operation. 

Du bedes aflevere mobiliseringsplanen til personalet, når den er færdigudfyldt/inden udskrivelsen.

Operationsdagen, når du kommer tilbage på sengeafsnittet

Du har været ude af sengen og stå ☐

Du har siddet i stol under 1 time ☐ over 1 time ☐

Du har gået rundt i afdelingen under 1 time ☐ over 1 time ☐

Du kan få hjælp af plejepersonalet de første par gange. Du skal gerne være ude af sengen i minimum 2 timer fordelt på aftenen.

1. dag efter operationen

Dag 
Vægt i kg _____ 

Mobilisering ud af sengen til siddende under alle måltider ☐

Du har siddet i stol
0-1 time ☐ 1-2 timer ☐ 2-3 timer ☐ 3-4 timer ☐ 4 timer og derover ☐

Du har gået rundt i afdelingen
0-1 time ☐ 1-2 timer ☐ 2-3 timer ☐ 3-4 timer ☐ 4 timer og derover ☐

Aften 

Mobilisering ud af sengen til siddende under alle måltider ☐

Du har siddet i stol
0-1 time ☐ 1-2 timer ☐ 2-3 timer ☐ 3-4 timer ☐ 4 timer og derover ☐

Du har gået rundt i afdelingen
0-1 time ☐ 1-2 timer ☐ 2-3 timer ☐ 3-4 timer ☐ 4 timer og derover ☐

Du kan få hjælp af plejepersonalet de første par gange. Herefter kan du selv gå til buffetvognen og hente mad og drikke. Du kan få støtte af plejepersonalet til personligpleje, men det forventes, at du selv deltager aktivt.

Du skal være ude af sengen i minimum 8 timer fordelt på dag og aften.

2. dag efter operationen

Dag 
Vægt i kg _______

Mobilisering ud af sengen til siddende under alle måltider ☐

Du har siddet i stol
0-1 time ☐ 1-2 timer ☐ 2-3 timer ☐ 3-4 timer ☐ 4 timer og derover ☐

Du har gået rundt i afdelingen
0-1 time ☐ 1-2 timer ☐ 2-3 timer ☐ 3-4 timer ☐ 4 timer og derover ☐

Aften 

Mobilisering ud af sengen til siddende under alle måltider ☐

Du har siddet i stol
0-1 time ☐ 1-2 timer ☐ 2-3 timer ☐ 3-4 timer ☐ 4 timer og derover ☐

Du har gået rundt i afdelingen
0-1 time ☐ 1-2 timer ☐ 2-3 timer ☐ 3-4 timer ☐ 4 timer og derover ☐

Det forventes, at du selv går til buffetvognen og henter mad og drikke. Det forventes, at du deltager aktivt og selvstændigt klarer din personligpleje.

Du skal være ude af sengen i minimum 8 timer fordelt på dag og aften.

3. dag efter operationen

Dag 
Vægt i kg _____

Mobilisering ud af sengen til siddende under alle måltider ☐

Du har siddet i stol
0-1 time ☐ 1-2 timer ☐ 2-3 timer ☐ 3-4 timer ☐ 4 timer og derover ☐

Du har gået rundt i afdelingen
0-1 time ☐ 1-2 timer ☐ 2-3 timer ☐ 3-4 timer ☐ 4 timer og derover ☐

Aften 

Mobilisering ud af sengen til siddende under alle måltider ☐

Du har siddet i stol
0-1 time ☐ 1-2 timer ☐ 2-3 timer ☐ 3-4 timer ☐ 4 timer og derover ☐

Du har gået rundt i afdelingen
0-1 time ☐ 1-2 timer ☐ 2-3 timer ☐ 3-4 timer ☐ 4 timer og derover ☐

Det forventes, at du selv går til buffetvognen og henter mad og drikke. Det forventes, at du deltager aktivt og selvstændigt klarer din personligepleje.

Du skal være ude af sengen i minimum 8 timer fordelt på dag og aften.

Redaktør