Mistanke om veneblodprop i ben eller arm

Ved mistanke om veneblodprop i ben eller arm, udføres der en ultralydsundersøgelse.

Forløb

Du har været i vores Akutmodtagelse, og der er mistanke om, at du har en blodprop i en vene i dit ben eller din arm. 

Du vil blive tilknyttet Medicinske Sygdomme, klinik 1 i Afdeling for Medicinske Sygdomme, hvorfra den videre undersøgelse og behandling foregår. 

Ultralydsundersøgelse

Ved mistanke om en veneblodprop foretages en ultralydsundersøgelse.

Næste hverdag skal du møde til ultralydsundersøgelse, som foregår ved Røntgen og Skanning, Borgmester Ib Juuls Vej 17, Opgang 4, 4. etage, E2.

Du skal henvende dig i receptionen:

_______ d. ________ kl.8.00
(undtagen onsdage kl. 09.00).

Lægesamtale

Du skal efter ultralydsundersøgelsen gå til Medicinske Sygdomme, klinik 1, Borgmester Ib Juuls Vej 25A, 3. etage (se oversigtskortet).

Det tager ca. 10 minutter at gå denne tur. Hvis du er gangbesværet, kan vi bestille en portør, som kan følge dig.

I Medicinske Sygdomme, klinik 1 skal du til samtale med en læge, som vil give dig svar på undersøgelsen.

Hvis der påvises en blodprop i en vene i din arm eller i dit ben, vil du blive tilknyttet Medicinske Sygdomme, klinik 1, eller du vil overgå til din egen læge. 

Sygeplejersken vil nøje instruere og vejlede dig angående din behandling af blodproppen, og du vil få udleveret pjecer, der gennemgås sammen med sygeplejersken.

Hvis der ikke påvises en blodprop eller anden behandlingskrævende tilstand, vil du blive afsluttet ved lægesamtalen i Medicinske Sygdomme, klinik 1.

Hvor lang tid skal du forvente at bruge på 1. besøg?

Der kan opstå ventetid ved ultralydundersøgelsen og samtalen med læge og sygeplejerske, hvis der er mange patienter, som er henvist med en blodprop. 

Vi anbefaler derfor, at du afsætter 3 - 4 timer til undersøgelse og samtale. Medbring gerne læsestof og evt. en lille madpakke.

Transport

Hvis du har ret til kørsel, vil hospitalet bestille din kørsel. I dette tilfælde vil mødetidspunktet være mellem kl. 8.00 - 10.00, og du skal derfor være klar til afhentning fra kl. 06.00. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. 

Forløb for patienter der kommer med liggende transport, vil blive koordineret af Akutmodtagelsen.

Redaktør