Methotrexat + Actinomycin D, behandling med

Til patienter med Mola.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved behandling af Mola.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Vi håber, du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, som vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Behandling

Mola behandles hovedsageligt med et stof, der hedder Methotrexat. I visse situationer er der imidlertid behov for mere intensiv behandling, og i den situation anvendes både Methotrexat og Actinomycin D. Vi forventer, at behandlingen vil få sygdommen til at svinde helt.

Atinomycin D gives i en blodåre i armen, og Methotrexat er behandling med tabletter.

Behandlingen får kræftsvulsten til at trække sig sammen. Dette giver en let øget risiko for blødning fra underlivet, specielt i begyndelsen af behandlingen med kemoterapi.

Methotrexat skal du tage på følgende måde: 
Dag 1-5 skal du tage 1 tablet hver 6. time. 

Methotrexat er en behandling med tabletter, der tages hver 6. time over en periode på 5 dage. Tabletterne skal synkes hele sammen med en rigelig mængde vand (1½ dl) 1 time før eller 1½-2 timer efter et måltid. Tabletterne må ikke tygges eller suttes.

Hvis du ved en fejltagelse tygger eller sutter på tabletten, skal du skylle din mund med vand eller allerhelst med saltvand (1 spiseskefuld almindeligt salt opløst i 1 liter vand). Tabletterne skal opbevares ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn.

Hvis du glemmer at tage en dosis eller kaster op, efter du har taget tabletterne, skal du ikke tage en ny dosis eller en dobbeltdosis næste gang. Det kan forstærke eventuelle bivirkninger. Kontakt afdelingen, hvis du er i tvivl. Kommer du til at tage en dobbeltdosis, skal du straks kontakte afdelingen.

Hvis du ønsker det, kan du få udleveret en dagbog, hvor du kan notere, når du har taget tabletterne. Her kan du også skrive eventuelle bivirkninger ned.

Varighed af behandlingen

Under behandlingen får du taget en blodprøve, der viser, om behandlingen har effekt. Du skal have taget blodprøver to gange om ugen. Når blodprøven viser, at der ikke er mere sygdom, skal du have yderligere en behandling.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du starter på en ny serie (hver 3. uge), taler du med en læge og en sygeplejerske. Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med sygdom og behandling.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver ved starten af hver serie og derudover med jævne mellemrum.Blodprøverne kan du eventuelt få taget på dit lokale hospital eller ved egen læge.

Efter afsluttet behandling

I et år efter behandlingen skal du have taget blodprøver enten på det lokale hospital eller hos din egen læge. Det er vigtigt, at du anvender et sikkert svangerskabsforebyggende middel i denne periode, da vi ellers ikke kan vurdere, om en stigning i dine blodprøver skyldes tilbagefald af din sygdom eller en graviditet.

Bivirkninger

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, og kan heller ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end dem, der er nævnt her. 

Specielt ved Methotrexat  Slimhinderne i din mund kan blive irriterede. De dage du får behandling med Methotrexat, skal du derfor skylle munden med Calciumfolinat, umiddelbart efter at du har taget tabletterne. 

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, miste appetitten, få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og eventuelt behandles med kvalmestillende medicin.

Blodmangel, infektion og blødning  Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig ved for eksempel blødning fra underlivet, næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Hovedpine, døsig og svimmelhed kan forekomme.

Hud og slimhinder  Du kan få udslæt. Derudover kan slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, småsår, mundsvamp, mavesmerter og diarre. Disse gener kan behandles med medicin.

Hårtab  Behandlingen vil ofte medføre, at du vil blive tyndhåret.

Samliv og seksualitet  Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. Så længe der er risiko for blødning, må du ikke have samleje. Lægen vil tale med dig om det, når du kommer til udlevering af medicin.

Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal anvende et svangerskabsforebyggende middel i et år efter afsluttet behandling.

Fortæl os om bivirkningerne - så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får uacceptable bivirkninger, kan du komme ud for, at din behandling udsættes eller bliver afbrudt. 

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion som f.eks. kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste eller synkesmerter. 

  • Hvis du får feber over 38,5 grader skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigft at behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse. Ved vedvarende blødning af mere end menstruationsstyrke fra underlivet skal du kontakte Afdeling for Kræftbehandling.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Din hud kan blive særligt følsom over for lys. Du skal derfor undgå sol og solarium.

Da du kan blive svimmel og døsig, skal du være forsigtig med at køre bil i de dage, du får behandlingen.

Redaktør