Methotrexat - kemoterapi, behandling med

Til patienter med vedvarende trophoblastsygdom (mola).

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Informationen giver oplysninger om kemoterapi til behandling af vedvarende trophoblastsygdom (mola).

Vi håber, du kan bruge informationen som hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Vedvarende trophoblastsygdom behandles med kemoterapi med et stof, der hedder Methotrexat, når udskrabning ikke er tilstrækkelig. Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil fjerne sygdommen helt.

Behandlingen

Behandlingen består af flere serier med Methotrexat, hvor én serie strækker sig over 5 dage. Behandlingen gentages hver 3. uge.

Behandlingen medfører, at trophoblastcellerne dør, og det kan give en øget risiko for blødning fra underlivet, specielt i begyndelsen af behandlingen. Du kan derfor blive indlagt, når du starter behandling. Ved efterfølgende behandlinger kommer du i klinikken, hvor du får udleveret tabletter til den næste serie. Du skal regne med, at hvert besøg i Afdeling for Kræftbehandling kan tage et par timer.

Der er også ved efterfølgende behandlinger en risiko for, at du kan få blødning fra underlivet. Sker dette, skal du kontakte afdelingen med det samme.

Tabletterne skal synkes hele

Medicinen skal du tage på følgende måde: 

 • Dag 1-5 skal du tage 1 tablet hver 6. time. 
 • Tabletterne skal synkes hele sammen med rigeligt vand (1½ dl) 1 time før eller 1½-2 timer efter et måltid. Tabletterne må ikke tygges eller suttes. 
 • Hvis du ved en fejltagelse tygger eller sutter på tabletten, skal munden skylles med vand eller allerhelst med saltvand (1 spiseskefuld almindeligt salt opløst i 1 liter vand).
 • Tabletterne skal opbevares ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn.
 • Glemmer du at tage en dosis, eller kaster du op, efter du har taget tabletterne, skal du ikke tage en ny dosis eller en dobbeltdosis næste gang. Det kan forstærke eventuelle bivirkninger.
 • Kommer du til at tage en dobbeltdosis, skal du straks kontakte afdelingen.

Hvis du ønsker det, kan du få udleveret en dagbog, hvor du kan notere, når du har taget tabletterne. Her kan du også skrive eventuelle bivirkninger ned.

Methotrexat kan give irritation af slimhinderne i din mund. De dage, du får behandling med Methotrexat, skal du derfor skylle munden med Calciumfolinat, umiddelbart efter at du har taget tabletterne. Væsken skylles grundigt rundt i hele mundhulen. Væsken må ikke synkes, men skal spyttes ud igen. Du får udleveret Calciumfolinat i Onkologisk Afdeling. 

Varighed af behandlingen

Under behandlingen får du taget en blodprøve, der viser, om behandlingen har effekt. Du skal have taget blodprøver to gange om ugen. Når blodprøven viser, at der ikke er mere sygdom, skal der oftest gives yderligere en behandling.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang, du starter på en ny serie (hver 3. uge), taler du med en læge eller en sygeplejerske. Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver ved start på hver serie og derudover med jævne mellemrum. Blodprøverne kan du eventuelt få taget på dit lokale hospital eller ved egen læge.

Efter afsluttet behandling

I et år efter behandlingen skal du have taget blodprøver enten på det lokale hospital eller hos din egen læge. 

Bivirkninger

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, ligesom vi ikke på forhånd kan udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. 

Følgende bivirkninger vil kunne forekomme

Blodmangel, infektion og blødning  Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig ved for eksempel blødning fra underlivet, næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Hud og slimhinder  Du kan få udslæt. Derudover kan slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, småsår, mundsvamp, mavesmerter og diarre. Disse gener kan behandles med medicin.

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, miste appetitten, få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og eventuelt behandles med kvalmestillende medicin.

Øvrige bivirkninger  Du kan desuden få hovedpine, blive svimmel og døsig. 

Samliv og seksualitet  Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. Så længe der er risiko for blødning, bør du ikke have samleje. Lægen vil tale med dig om det, når du kommer til udlevering af medicin.

Vigtigt!

Hvis du får

 • feber over 38,5 grader og/eller
 • vedvarende blødning af mere end menstruationsstyrke fra underlivet skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne. 

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen.

Forholdsregler

 • Det er vigtigt, at du bruger et sikkert svangerskabsforebyggende middel i hele forløbet, da vi ellers ikke kan vurdere, om en stigning i dine blodprøver skyldes tilbagefald af din sygdom eller en graviditet.
 • Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.
 • Din hud kan blive særligt følsom over for lys. Du skal derfor undgå sol og solarium.
 • Da du kan blive svimmel og døsig, skal du være forsigtig med at køre bil i de dage, du får behandlingen. 
Redaktør