Methotrexat - højdosis

Methotrexat er en form for kemoterapi, og bruges til at behandle lymfeknudekræft og akut lymfatisk leukæmi. Behandlingen gives som infusion. Behandlingen kan have bivirkninger.

Behandling af lymfeknudekræft og akut lymfatisk leukæmi (ALL).

Sådan får du behandling

Den dag du skal have Methotrexat og indtil Methotrexat er ude af din krop, får du behandling med væske hele døgnet for at beskytte dine nyrer.

Du får også behandling med tablet Natriumbicarbonat for at gøre din urin basisk. Du skal tage 6 tabletter 2 gange den dag du får Methotrexat.

Du får Methotrexat som infusion over 3 eller 24 timer afhængig af din behandlingsplan. Infusion betyder, at Methotrexat er blandet med væske og løber ind i dine blodårer via en medicinpumpe.

30 timer efter du er begyndt behandling med Methotrexat, får du Calciumfolinat som infusion. Calciumfolinat er en modgift, du får for at stoppe virkningen af Methotrexat. Du får Calciumfolinat indtil niveauet af Methotrexat i dit blod er under 200.

Undlad at drikke juice og spise eddikesyltede grøntsager

Du må ikke drikke juice og spise eddikesyltede grøntsager i den periode du får Methotrexat.

Undersøgelser i behandlingsforløbet

Du får jævnligt taget blodprøver, så din læge kan følge antallet af dine blodceller, og hvordan du udskiller Methotrexat.

Vær opmærksom på

Cirka 7 dage efter behandlingen begynder funktionen af din knoglemarv at blive påvirket. Det betyder, at din knoglemarvs evne til at danne røde og hvide blodlegemer samt blodplader, midlertidigt er nedsat.

Kvalme og opkastning

Kemoterapien kan give kvalme. Du får derfor medicin, der forebygger kvalme og opkastning. Hvis du alligevel får kvalme, er det vigtigt, at du siger det til personalet, så du kan få yderligere behandling for den.

Infektion

Du kan have øget risiko for at få infektioner, efter du har fået Methotrexat. Det kan være nødvendigt at give dig behandling med antibiotika.

Hvilke gener skal du især være opmærksom på?

 • Almen utilpashed og kulderystelser
 • Temperatur over 38,5 °C.

Hvad kan du selv gøre for at undgå infektioner?

 • Vaske hænder efter toiletbesøg og før du spiser
 • Undgå kontakt med personer, der hoster, er forkølede eller har feber.

Blødning

Du kan have øget risiko for at få blødninger, efter du har fået Methotrexat. Det kan være nødvendigt at give dig transfusion med blodplader.

Hvilke gener skal du især være opmærksom på?

 • Blødning fra næse, mund eller skede
 • Mange blå mærker eller små røde prikker i huden, specielt på benene
 • Blod i afføring eller urin.

Hvad kan du selv gøre for at undgå blødning?

 • Brug en blød tandbørste
 • Brug elektrisk barbermaskine i stedet for barberblad
 • Tag ikke gigtpiller (Ibuprofen) eller medicin, der indeholder acetylsalisylsyre (Kodimagnyl, Treo), da de øger risikoen for blødninger og i øvrigt belaster nyrerne
 • Undgå fysisk anstrengelse
 • Du bør ikke drikke alkohol, hvis dit blodpladetal er lavt, da alkohol kan nedsætte funktionen af blodpladerne
 • Undgå forstoppelse.

Lav blodprocent

Du kan have øget risiko for at få lav blodprocent, efter du har fået Methotrexat. Det kan være nødvendigt at give dig transfusion med blod.

Hvilke gener skal du især være opmærksom på?

 • Åndenød
 • Hjertebanken.

Hvad kan du selv gøre for at nedsætte generne ved lav blodprocent?

 • Rejs dig forsigtigt, så du ikke falder
 • Undgå større fysisk anstrengelse.

Nyrerne

Methotrexat bliver udskilt via dine nyrer, derfor skal du have en stor mængde væske for at skylle dine nyrer igennem. For at holde øje med at væsken bliver udskilt igen, skal du veje dig 3 gange i døgnet. Din urin skal være basisk, hvilket bliver undersøgt ved en urinprøve med urinstix.

Andre bivirkninger

Du kan opleve andre bivirkninger end de nævnte. Det er normalt, at du kan føle dig træt og uoplagt i tiden under og efter behandlingen.

Andet

Det kan være en god ide at læse, sove, høre musik eller have en pårørende med til behandlingen.

Mere information

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os eller du kan hente oplysninger om bivirkninger og senfølger på www.medicin.dk eller www.indlaegsseddel.dk

Du kan læse mere generel information om din kræftsygdom, og hvordan den påvirker dit liv i patientinformationen ”Medicinsk kræftbehandling”.

Spørg, hvis du er i tvivl

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte afdelingen.

Kontakt altid afdeling ved:

 • Temperatur over 38,5 °C
 • Andre tegn på infektion fx almen utilpashed og kulderystelser
 • Blødning
Redaktør