Meningitis (hjernehindebetændelse)

Du kan her læse mere om, hvad meningitis er, samt hvordan meningitis behandles.

Hvad er meningitis?

Meningitis er en betændelse i de bløde hinder, der ligger rundt om hjernen.

Hvorfor får man meningitis?

Betændelsen skyldes enten virus eller bakterier. De mest almindelige bakterier, som kan give meningitis er pneumokokker, stafylokokker og meningokokker.

Den bakterielle meningitis er en farlig sygdom, som kræver omgående behandling med antibiotika direkte i blodårerne.

I ca. halvdelen af tilfældene skyldes hjernehindebetændelsen en virus, som sjældent er livstruende. Man ved ikke, hvorfor ellers raske personer pludselig får meningitis.

Hvilke symptomer er der?

Sygdommen begynder sædvanligvis akut med høj temperatur, ofte mere end 39,5 grader. Et af de vigtigste symptomer på meningitis er nakkestivhed, hvor det gør ondt i nakken, når man prøver at bøje den.

Desuden er der ofte hovedpine, feber, kvalme, opkastninger, bevidsthedspåvirkning og evt. små røde punktformede prikker på huden, også kaldet petekkier.

Petekkier er tegn på, at bakterier har spredt sig til blodet, og det er meget alvorligt. Her er det vigtigt, at man kommer i behandling med antibiotika med det samme. Petekkier kan kendes fra andre udslæt ved, at de fortsat kan ses, når man trykker på dem med en finger.

Hvordan undersøger man for meningitis?

Den vigtigste undersøgelse ved mistanke om meningitis er lumbalpunktur, hvor rygmarvsvæsken undersøges for virus eller bakterier. 

Ved lumbalpunktur udtages rygmarvsvæske ved et indstik mellem de nederste ryghvirvler. Rygmarvsvæsken sendes akut til Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, hvor den undersøges for bakterier og virus.

Derudover tages der blodprøver, og blodet undersøges for bakterier (bloddyrkning). Du vil som regel også få foretaget et røntgenbillede af dine lunger og undersøgt din urin.

Hvordan behandles meningitis?

Behandlingen afhænger af, hvilken type meningitis du er ramt af.

Behandlingen af bakteriel meningitis omfatter bekæmpelse af bakterier med antibiotika, opretholdelse af væske- og saltbalancen i blodet og eventuelt undersøgelse af kredsløbet og din vejrtrækning.

Den antibiotiske behandling indledes umiddelbart efter, at lumbalpunkturen er foretaget, og gives i drop sammen med væsketilskud i mindst 7 dage, men afhænger i øvrigt af den type bakterie, du er inficeret med. 

De første fire indlæggelsesdage suppleres i nogle tilfælde med binyrebarkhormon, ligeledes i drop. Det kan af og til være nødvendigt med behandling på Intensiv Behandling.

Meningitis forårsaget af virus kræver ikke antibiotisk behandling, men behandling af hovedpine og væskemangel. 

Afhængig af den udløsende årsag til infektionen kan det blive nødvendigt med supplerende undersøgelser. Hvis det er tilfældet, vil personalet i afdelingen orientere dig og dine pårørende.

Hygiejne og isolation

Da meningitis kan være smitsomt, er det nødvendigt at isolere dig på stuen. Personalet vil her anvende overtrækskittel, maske og handsker ved al fysisk kontakt som fx pleje, undersøgelse og behandlingsprocedurer på stuen.

Der er desuden særlige hygiejniske foranstaltninger omkring håndtering af sengetøj, affald og andre redskaber.

For at undgå smitte på hospitalet bedes dine pårørende forlade hospitalet straks efter endt besøg. Isolation kan som regel ophæves efter 24 timer – i nogle tilfælde før. Dette vurderes i samarbejde mellem læge, plejepersonale og Afdeling for Klinisk Mikrobiologi.

Udover denne informationsfolder har vi også en pjece om isolation. Den kan du få udleveret ved behov.

Hvordan er forløbet?

Hvis du har bakteriel meningitis, skal du være indlagt, så længe du får antibiotika i drop.

Du vil hyppigt få kontrolleret blodprøver, så vi kan følge infektionstallene i dit blod.

Det kan også være relevant at kontrollere andre blodprøver.

Efter udskrivelse vil du ofte være træt, have hovedpine, svært ved at koncentrere dig og evt. have svært ved at klare høje lyde og at være sammen mange mennesker. 

Det er vigtigt, at du tager hensyn til dette, og ikke går på arbejde, før du føler dig klar til dette. De infektionsmedicinske speciallæger kan vejlede dig nærmere om dette, såvel under indlæggelsen, som ved efterkontrol i klinik.

Gode råd

Det er naturligvis vigtigt, at du følger forskrifterne for behandlingen, og sørger for at tage antibiotikakuren fuldt ud. Desuden bør du være oppegående så meget som muligt og sørge for at få rigelig med væske.

Redaktør