Melfalan - behandling før stamcelletransplantation

Melfalan bruges til behandling af myelomatose inden in stamcelletransplantation. Behandlingen gives som væske gennem et kateter, og kan give en række bivirkninger.

Melfalan er til behandling af myelomatose (knoglemarvskræft) inden en stamcelletransplantation.

Behandling

Du får Melfalan som væske i blodbanen gennem dit Groshong kateter. Du skal drikke 4 liter væske, i det døgn du får behandling med Melfalan. Kan du ikke det, får du væske gennem dit Groshong kateter.

  • Tirsdag: Du får Melfalan, behandlingen varer 1 time.
  • Onsdag: ”Hviledag”
  • Torsdag: Stamcelletransplantation.
  • Tirsdag: Du skal eventuelt begynde med Neupogen som indsprøjtning.

Neupogen er medicin, der stimulerer din knoglemarv til en øget produktion af hvide blodlegemer.

Behandling med knust is

Behandlingen med Melfalan kan medføre, at du får f.eks. sår i slimhinden i din mund. For at undgå at du får gener, skal du sutte på knust is i 10 minutter før du får behandling, mens du får behandling og i 10 minutter efter din behandling er slut. Du skal helst undgå at tale, mens du får behandling med knust is.

Har du en tandprotese, skal du tage den ud inden du begynder behandling med knust is.

Bivirkninger

Kvalme og opkastning

Behandlingen kan medføre kvalme og opkastning. Du får derfor medicin, der forebygger kvalme og opkastning.

Hvis du får kvalme, er det vigtigt, at du siger det til personalet, så du kan få mere medicin for den.

Knoglemarven

Cirka 7 dage efter behandlingen begynder funktionen af din knoglemarv at blive påvirket. Det medfører, at din knoglemarvs evne til at danne røde og hvide blodlegemer samt blodplader, i en periode er nedsat.

Du får taget blodprøver for at kontrollere antallet af dine blodceller.

9 – 14 dage efter din stamcelletransplantation finder stamcellerne tilbage i knoglemarven, så den igen begynder at danne røde og hvide blodlegemer samt blodplader.

Mundgener

Du kan opleve at få sår og belægninger i munden. Du kan også få gener som f.eks. øget mængde af slim i munden. For at forebygge at du får gener, får du udleveret en væske, som du skal skylle din mund med.

Hvis du alligevel får gener i munden, skal du sige det til personalet.

Diarré

Behandlingen kan medføre, at du får diarré. Hvis du får diarré, skal du sige det til personalet.

Hårtab

Behandlingen medfører, at du helt eller delvist taber håret efter 3 – 4 uger. Du får tilbudt en paryk, som afdelingen betaler. Håret vokser ud igen efter din behandling er slut, det kan dog ændre farve og struktur.

Andre bivirkninger

Du kan opleve andre bivirkninger end de nævnte. Du kan bl.a. føle dig træt og uoplagt i tiden under og efter behandlingen.

Andet

Det kan være en god ide at læse, sove, høre musik eller have en pårørende med til behandlingen.

Mere information

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingen eller du kan hente oplysninger om bivirkninger og senfølger på www.medicin.dk eller www. indlaegsseddel.dk.

Du kan læse mere generel information om din kræftsygdom, og hvordan den påvirker dit liv i patientinformationen ”Medicinsk kræftbehandling”.

Spørg, hvis du er i tvivl

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte afdelingen.

Kontakt altid Afdeling for Blodsygdomme ved:

  • Temperatur over 38,5 °C
  • Andre tegn på infektion f.eks. almen utilpashed, hoste, kulderystelser
  • Blødning
Redaktør