Meckels divertikel - undersøgelse

Ved en skanning, hvor der bruges radioaktivt sporstof, undersøges der for Meckels divertikel, som er en medfødt udposning på tyndtarmen.

Kort om undersøgelsen

Du skal undersøges for Meckels divertikel, som er en medfødt udposning i tyndtarmen. Undersøgelsen er en skintigrafi, som er en skanning, hvor vi bruger radioaktivt sporstof.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer 1 time.

Hvis du melder afbud

Du skal være opmærksom på, at hvis du aflyser undersøgelsen, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde selve behandlingen af dig inden for de maksimale ventetider.

Billede af en tom SPECT-skanner.

Vigtig forberedelse

Tag medicin mod mavesyre

Du skal tage medicin mod mavesyre aftenen før og om morgenen på dagen for undersøgelsen. Du får udskrevet medicinen af den læge eller afdeling, der har henvist dig.

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

Undersøgelsen

Undersøgelsen

Du ligger ned, mens vi skanner dig. Du får sporstof i en blodåre i armen imens.
Skanningen varer 40 minutter.

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om undersøgelsen på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’Skintigrafi ved mavetarmblødning, Meckels divertikel’ og ’Nuklearmedicinske undersøgelser og risiko’.

Redaktør