Malign Hypertermi, Værd at vide om

Patientinformation.

Hvad er Malign Hypertermi?

Malign Hypertermi (MH) er en sjælden, men alvorlig tilstand, der kan udløses ved nogen typer narkose (når man er i fuld bedøvelse). Ved MH stiger stofskiftet i musklerne, og dette kan begynde at løbe løbsk. Det medfører, at kropstemperaturen på kort tid kan stige voldsomt, at pulsen bliver hurtig og uregelmæssig, og at den kemiske sammensætning af blodet ændrer sig. Tilstanden er derfor farlig. 

Hvis man mistænker selv lette symptomer for muligvis at være MH under udvikling under en bedøvelse, vil man afbryde bedøvelsen af  sikkerhedsmæssige grunde.

Hvem får MH?

MH er en arvelig tilstand, og det er dermed genetisk bestemt, om man har risiko for at udvikle MH under en bedøvelse. MH arves på en sådan måde, at forældre, søskende og børn til en patient med MH hver især har ca. 50% risiko for også at have tendens til MH. MH nedarves ”dominant”. Det betyder, at den ikke kan springe en generation over. Bliver du undersøgt for MH, og vi finder ud af, at du ikke er i risiko for at udvikle MH under bedøvelse, kan vi dermed også frikende dine børn – og måske også andre familiemedlemmer – for mistanken, uden at de skal undersøges.

Hvor hyppigt forekommer MH?

MH ses i alle aldersgrupper, men er hyppigst hos yngre voksne mennesker. MH er en meget sjælden tilstand. I Danmark forekommer der 3-4 tilfælde af MH om året. Desuden ses der ca. 20-30 tilfælde om året, hvor man har stoppet bedøvelse uden at være helt sikker på, om patienten havde MH. Nogen patienter udvikler MH under første bedøvelse, mens andre først udvikler MH ved den anden eller en endnu senere bedøvelse. Det betyder, at selvom man har været bedøvet uden at udvikle MH, kan der være risiko for, at man kan udvikle MH under en senere bedøvelse.

Hvad er årsagen til MH?

Patienter med MH har en skjult defekt i deres muskelceller som gør, at kalciumindholdet i muskelcellerne kan blive ukontrollabelt højt med visse bedøvelsesformer. Dermed aktiveres muskelcellens stofskifte, og det 
medfører symptomer på MH. Hvorfor dette sker ved nogle bedøvelser og 
ikke ved andre, har man ikke nogen viden om.

Kan man forudsige, hvem der har risiko for MH?

Ja, det kan man. Det kræver en række nærmere undersøgelser, som foretages på Herlev Hospital. Undersøgelserne kræver indlæggelse i 2½ dag og omfatter en række blodprøver samt udtagelse af et lille stykke muskelvæv fra låret 
(ca. 1 gr.). I laboratoriet holdes muskelvævet levende. Ud fra muskelvævets reaktion på bl.a. bedøvelsesmidler kan man vurdere, om du har risiko for at udvikle MH under bedøvelse. Undersøgelserne kan ikke udføres på børn 
under 10 år, da deres muskelvæv ikke er tilstrækkeligt udviklet. 

Hvorfor er det vigtigt, at du bliver undersøgt for MH?

Hvis der er sandsynlighed for, at du er en af de personer, der kan udvikle MH, er det vigtigt, at du bliver undersøgt. MH medfører alvorlige komplikationer og kan i værste fald have en dødelig udgang. 

Indtil du er blevet undersøgt, er det derfor meget vigtigt at oplyse, at du er under mistanke for at kunne udvikle MH, hvis du skal bedøves. Så vil man vælge ikke at bruge de bedøvelsesmidler, der kan udløse MH under bedøvelsen.

Hvorfor ikke blot leve med mistanken?

Hvis der er mistanke om, at du kan udvikle MH under en bedøvelse, har den læge, der skal bedøve dig, færre bedøvelsesmidler at vælge imellem, når du skal bedøves. Det betyder, at du i nogle situationer ikke kan få den bedøvelse, vi fortrinsvis ville vælge at give, men må vælge en anden under hensyn til MH.

Når man ikke er ophørt med brugen af de bedøvelsesmidler, der udløser MH, så skyldes det, at der ikke findes bedøvelsesmidler, der fuldt ud kan erstatte dem. I visse situationer er de bedøvelsesmidler, der udløser MH altså de bedste og sikreste, for det store flertal af mennesker, der ikke har risiko for at udvikle MH.

Kan man bedøves, hvis man er disponeret for MH?

Ja, det kan man, endda uden risiko for at få MH. En forudsætning herfor er, at anæstesilægerne på forhånd ved, at man er disponeret for MH. Lægerne kan så vælge en type bedøvelse, der ikke udløser MH. Derfor er det vigtigt, at den tilsendte advarselsskrivelse vises frem ved enhver indlæggelse på hospital. Tandlægen skal også have besked om risikoen for MH. Ved operation på et hospital kan der blive tale om enten fuld bedøvelse eller lokal bedøvelse, afhængig af indgrebets art. Hos tandlægen bør lokal bedøvelse anvendes.

Hvis du ikke kan komme til undersøgelsen

Er du forhindret i at komme på det anførte tidspunkt, eller ønsker du slet ikke at blive undersøgt så giv os besked snarest muligt. Der registreret mange i Dansk Malign Hypertermi Register, som venter på at blive undersøgt. 

Redaktør