MS 2, symptomatiske behandlinger ved (Træthed, fatigue, blæreproblemer, hukommelse)

Denne patientinformation beskriver kort anvendelsen af symptomatiske behandlinger mod træthed, fatigue, blæreproblemer, hukommelsesproblemer samt sociale problemer.

Hvad er en symptomatisk behandling?

Multipel sklerose (MS) kan give mange forskellige blivende problemer eller symptomer der kommer og går. Mange af disse problemer kan lindres med forskellige symptomatiske behandlinger. Da MS kan ramme alle dele af hjernen og rygmarven, kan der komme mange forskellige symptomer med tiden. Det er derfor en god ide, at du fortæller os, hvis du har oplevet nye symptomer, siden du sidst var i klinikken. 

Træthed

En stor del af patienter med MS er plaget af træthed. Dette kan være let træthed eller udtrætningsfænomener, men kan også være svært invaliderende træthed med hvile- eller søvnbehov flere gange dagligt. Nogle har sklerosetræthed i så svær grad, at det alene kan føre til pensionering. I disse tilfælde er det umuligt at varetage et arbejde selv på nedsat tid og med betydelige skånebehov. Sklerosetræthed er svært at gøre noget ved. Lægen vil se på, om du får sløvende medicin og om det kan undværes. 

Behandling af træthed

Træning kan mindske trætheden hos nogle MS-patienter. Nogle har effekt af Modiodal 100 mg dagligt. Dette kan eventuelt øges til 200 mg x 1 eller 100 mg x 2 eller højere doser afhængig af effekt og bivirkninger. Modiodal bør ikke gives senere end ved middagstid, da behandling ellers kan give problemer med at falde i søvn. Bivirkningerne er hovedpine, kraftesløshed, kvalme, mundtørhed, diare, hjertebanken, høj puls, søvnløshed, depression og angst. 

Du må ikke få Modiodal, hvis du lider af moderat til svært forhøjet blodtryk, hjerterytmeforstyrrelser, forstørret hjerte eller problemer med hjerteklapperne. Forsigtighed ved tidligere psykoser, depression, mani eller misbrug.

Du bør få taget et EKG før behandlingen påbegyndes. Hvis du har effekt kan lægen søge om enkelttilskud ved Sundhedsstyrelsen. Hvis du for eksempel ikke længere har behov for at sove til middag efter du har fået Modiodal, er det vigtigt at skrive det på ansøgningen. 

Blæreproblemer

En del patienter med MS får vandladningssymptomer (op mod 70-90 %). Symptomerne kan variere fra meget lette til svære invaliderende gener. Afhængigt af hvor i centralnervesystemet MS-læsionerne sidder, kan du enten få en slap blære, eller en overaktiv blære. Patienter med en overaktiv blære vil opleve, at når de skal tisse, skal det være nu (urge), og de kan have uheld med inkontinens, hyppige vandladninger samt natlige vandladninger. Patienter med en slap blære oplever igangsætningsbesvær, ufuldstændig blæretømning og har tilbøjelighed til urinvejsinfektioner. Nogle MS-patienter har gavn af medicinsk behandling mod deres blæreproblemer. 

Behandling af blæreproblemer

Overaktiv blære kan behandles med Betmiga eller Botox-behandling i blæren. Patienter der er plaget af natlige vandladninger kan behandles med Desmopressin. Patienter med igangsætningsbesvær og ufuldstændig blæretømning kan forsøges behandlet med Carduran, men virkningen er ofte begrænset. Blæretømning med kateter (RIK, SIK, KAD eller kateter ført gennem huden ind til blæren) er nødvendig hos nogle patienter. 

Virkningen af de forskellige behandlinger kan kontrolleres med UL-skanning af blæren, hvor man kan se, hvordan du tømmer blæren. Nogle blæreproblemer kan lindres ved forskellige øvelse eller måder at tisse på. De fleste patienter med blæreproblemer vil blive henvist til urologisk afdeling for at blive undersøgt grundigt og få de bedste råd og vejledninger og den mest effektive behandling mod deres vandladningsgener. 

Hukommelsesproblemer

En del patienter med MS oplever forskellige grader af hukommelsesproblemer.

De almindeligste klager er manglende overblik (svært at have ”flere bolde i luften”), koncentrationsbesvær, ordmobiliseringsbesvær og problemer med korttidshukommelsen. Nogle patienter oplever at generne bliver væsentligt mere udtalte, når de er trætte (kognitiv fatigue). 

Der er ingen behandlinger, der kan gives mod disse klager, men man regner med at de forebyggende behandlinger mod MS til at mindske forekomsten og sværhedsgraden af attakker også vil mindske risikoen for udvikling af kognitive problemer. Oplever du hukommelsesproblemer, kan vi henvise dig til vurdering hos neuropsykolog, der kan teste omfanget af dine vanskeligheder og give råd og vejledning om kompenserende strategier. Dette er specielt vigtigt, hvis du har svært ved at klare dit arbejde eller ikke møder forståelse fra omverdenen. Erkendelse og forståelse af disse aspekter af sygdommen kan have stor betydning for din livskvalitet. 

Psykologiske og sociale problemer 

Mange MS-patienter vil i løbet af livet med sklerose få behov for støtte og behandlinger af eksistentielle kriser, problemer med arbejdet eller deres partnere. MS kan have stor indvirkning på funktionsniveau, arbejdet, familien og parforholdet. Du kan også have stort behov for at få støtte, råd og vejledning om sygdommen. Internettet er et sted, hvor de fleste ofte bliver overvældet af de mange informationer og mange af de negative eller forældede opfattelser af sygdommen de støder på der.

Behandlingsmuligheder

Der er i dag en lang række behandlingsmuligheder, der kan holde sygdommen i ro i langt højere grad end de fleste er klar over, og du kan derfor blive mødt af mange fordomme og forældede opfattelser af sygdommen. Scleroseforeningen er en patientforening, der er meget aktiv med information, støtte af patienterne og de pårørende og indsamler og uddeler midler til forskning. 

På foreningens hjemmeside kan du finde meget nyttig og opdateret information og viden om sygdommen. Man kan også få hjælp fra psykologer, socialrådgivere og andre specialister, og på den måde leve bedre med sygdommen.

Du skal også altid være velkommen til at spørge lægerne eller sygeplejerskerne i skleroseklinikken, og vi vil altid gøre vores bedste for at hjælpe og rådgive dig.

Redaktør