Lymfeknuder i hoved eller hals - undersøgelse (Sentinel node)

Ved en skintigrafi bruges radioaktivt sporstof, som på skanningsbillederne synliggør, hvilken lymfeknude lymfevæsken løber til først.

Kort om undersøgelsen

Du skal have undersøgt dine lymfeknuder ved en skintigrafi. En skintigrafi er en skanning, hvor vi bruger radioaktivt sporstof. Sporstoffet gør det synligt på skanningsbillederne hvilken lymfeknude i lymfesystemet, lymfevæsken løber til først.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer 2 timer.

Hvis du melder afbud

Du skal være opmærksom på, at hvis du aflyser undersøgelsen, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde selve behandlingen af dig inden for de maksimale ventetider.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Tag din medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din medicin, som du plejer.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Du kan blive lokalbedøvet

I nogle tilfælde vælger vi at lokalbedøve dig inden undersøgelsen. Du er vågen, mens vi undersøger dig, men området, vi undersøger, er bedøvet.

Undersøgelsen

Vi sprøjter sporstof ind under huden ved arret, inden vi skanner dig. Du ligger ned, mens skanneren drejer rundt om dig. På skanningen kan vi se hvilken lymfeknude, lymfevæsken med sporstoffet løber til først.

Skanningen varer 2 timer.

Hjemme igen

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Redaktør