Lymfekirtler i lysken, fjernelse af

Information om hvordan fjernelse af lymfekirtler i lysken foregår, og vigtige forholdsregler før og efter operationen.

Kort fortalt:

 • Formålet med indgrebet er at fjerne de lymfekirtler som måtte indeholde cancerceller fra penis.
 • Du er i fuld narkose under operationen, som forventes at vare ca. 2 timer.
 • Kirurgen lægger et snit i lysken og fjerner lymfekirtlerne.
 • Du kan gå hjem 5-7 døgn efter operationen.

Din forberedelse til operationen

Hvis du er i blodfortyndende behandling, skal du måske holde pause før din operation. Tal med din læge om det.

Det er vigtigt, at din krop er i god form, når du skal opereres. Du skal spise sundt og varieret og sørge for at være i god fysisk form. 

Du kan læse mere om kost før operation i patientinformationen ”Kost og operation”.

Du bør være forsigtig med alkohol, ligesom det er en god ide at stoppe med at ryge. Du kan læse mere om rygning, alkohol og operationer i de udleverede pjecer fra sundhedsstyrelsen.

Indlæggelsesdagen

På indlæggelsesdagen viser sygeplejepersonalet dig tilrette i afdelingen og informerer om indlæggelsesforløbet. 

Herudover skal du

 • Have taget blodprøver og evt hjertediagram (EKG).
 • Aflevere en urinprøve til undersøgelse for evt. bakterier.
 • Undersøges af en læge.
 • Tale med en narkoselæge om bedøvelsen.
 • Have fjernet evt. hårvækst i operationsområdet.

Faste

 • Dagen før operationen må du spise og drikke som vanligt frem til kl. 24.
 • Efter kl. 24 må du ikke længere spise, men gerne indtage drikkevarer (undtagen mælkeprodukter).
 • Fra kl. 6 på selve operationsdagen må du hverken spise eller drikke.
 • Der er ingen specielle regler omkring rygning.

Operationsdagen

Inden du bliver kørt til operation, skal du:

 • Tage et brusebad.
 • Tage rent tøj på, bestående af lange (elastiske) strømper, underbukser og en speciel operationsskjorte Tage ur og andre smykker af.
 • Have identifikationsarmbånd på.
 • Eventuelt have en beroligende tablet samt en blodfortyndende indsprøjtning.
 • Fjerne kontaktlinser.

Du må gerne beholde evt. briller, høreapparat og tandprotese på.

På operationsgangen

Du får lagt et lille plastikrør (et drop) i en blodåre. I droppet får du smertestillende medicin og sovemedicin samt væske under operationen. Du vil også få lagt et tyndt plastickateter i ryggen (epiduralkateter), som anvendes til smertestillende medicin

Efter operationen

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du overvåges, indtil narkosen har fortaget sig. På sengeafsnittet tager plejepersonalet tage imod dig og observere din tilstand.

Du vil få tilbudt drikkevarer og noget at spise.

Dagene efter operationen

Under operationen har du fået lagt et kateter op i blæren via urinrøret. Dagen efter operationen får du det fjernet og kan derefter selv lade vandet. Du vil have to sugedræn i operationsområdet.

Sugedrænene er tynde plastikrør, som leder overskydende vævsvæske og blod fra operationsområdet ud i en lille plastikbeholder.

Efter et par dage får du fjernet det ene dræn. Du skal have en speciel stram støttestrømpe på det opererede ben for at modvirke hævelse.

Det andet dræn bliver fjernet, når der er få ml. væske i plastikholderen per døgn. Efter drænfjernelsen lægges en speciel forbinding, som komprimerer det opererede område. Du er sengeliggende på selve dagen og dagen efter.

Når det sidste dræn fjernes, skal du igen ligge 2 dage i sengen for at forebygge sivning. Du skal fortsætte med at bruge støttestrømpen.

Smertebehandling

Efter operationen får du smertestillende medicin, så du er i stand til at trække vejret godt igennem og kan bevæge dig i sengen uden særlige gener. Har du ondt, skal du informere plejepersonalet, så din smertebehandling kan reguleres.

De første 3 dage efter operationen får du smertestillende medicin i epiduralkateteret. Herefter fjernes epiduralkateteret, og du får tilbudt anden smertestillende medicin efter behov.

Kost og væske

Du må spise og drikke som du plejer. Hvis du får kvalme, skal du informere plejepersonalet.

Respiration

Da du har ligget længe i samme stilling under operationen, og efterfølgende ikke er helt så aktiv som vanligt, er der øget risiko for komplikationer i lungerne i form af eksempelvis lungebetændelse.

For at mindske denne risiko instruerer plejepersonalet dig i vejrtrækningsøvelser, ligesom du selv kan forebygge ved at trække vejret godt igennem.

Aktivitet

Selvom du føler dig træt, er det meget vigtigt for det videre forløb, at du kommer ud af sengen anden dag efter operationen. Herefter bør du gå omkring i afdelingen flere gange, både om dagen og om aftenen. På den måde stimuleres kredsløbet, og risikoen for komplikationer mindskes.

Plejepersonalet hjælper dig med at flytte og ”holde styr på” de forskellige dræn og katetre. Når dræn nr. 2 fjernes, skal du dog igen være sengeliggende i 2 dage.

Hvile

Det er almindeligt at være træt efter en operation.

Det er vigtigt at du får sovet om natten og hviler i løbet af dagen.

En del af dagen går med aktiviteter som personlig pleje og stuegang hos dig og dine medpatienter. Du og dine pårørende bør afpasse antallet af og tidspunkt for besøgende, så du også får mulighed for at hvile dig.

Mave-tarmfunktion

Efter længerevarende bedøvelser kan det være svært at få ordentlig gang i mave-tarmfunktionen igen.

Her er det af stor betydning, at du spiser og drikker til samtlige måltider, og bevæger dig omkring. Du får desuden udleveret et mildt afføringsmiddel.

Psykisk

Du vil ofte føle dig godt tilpas de første dage efter operationen. Herefter kan selv små ændringer i din tilstand eller dit velbefindende opfattes som tilbageskridt og udløse usikkerhed og tristhed. Humørsvingninger er imidlertid almindelige og oftest forbigående.

Sårpleje

Forbindingen kan fjernes, når det ikke siver fra såret. Du må gerne tage brusebad efter de første 24 timer og duppe såret tørt.

Du skal undgå karbad indtil trådene/klipsene er fjernet. Trådene/klipsene skal fjernes hos din praktiserende læge efter 10 dage.

Det første år efter operationen skal du beskytte arret mod direkte sollys for at undgå misfarvning. Du kan evt. bruge solcreme med en høj faktor.

Efter udskrivelsen

Undgå hævelse af benet

Støttestrømpen skal du have på i tre måneder efter operationen for at modvirke hævelse af benet. Du må gerne tage strømpen af om natten.

Det er normalt at være træt de første uger efter operationen, men du må genoptage dine daglige aktiviteter i det omfang, du magter det. Det er bedre at gå end at stå. Vi anbefaler, at du hviler dig med det opererede ben højt hævet. Du kan for eksempel sidde med benet oppe på en stol eller skammel.

Efter din udskrivelse skal du tage den med ro. Du må gerne gå små ture, lave mad og gå i brusebad. To uger efter kan du genoptage de fleste daglige aktiviteter. Motion bør du først genoptage en måned efter operationen.

Eventuelle senkomplikationer

Hudlapperne, som lukker hen over hulrummet efter de fjernede lymfeknuder, er skrøbelige og helingen af operationssåret kan derfor være langvarig. Risikoen for langsom sårheling er kraftig forøget ved bl.a. rygning og sukkersyge.

Der kan samle sig noget lymfevæske i hulrummet efter drænet er fjernet. En lille væskeansamling vil forsvinde af sig selv, men hos ca. hver 3. patient er det nødvendigt at suge lymfevæsken ud ved hjælp af en kanyle. Denne behandling foregår i klinikken eller hos din praktiserende læge, nogle gange flere gange om ugen.

Efter operationen vil nogle patienter opleve at følesansen i det opererede bens lår er nedsat eller ophævet, da der ved operationen medtages de små følenerver på lårets for og inderside.

Hos ca. hver tiende, der opereres, opstår livslang hævelse af det opererede ben, som følge af lymfevæskeophobning. Dette kan betyde, at det er nødvendigt at fortsætte med at bruge støttestrømper.

Henvendelse ved komplikationer

Hvis du oplever komplikationer, for eksempel:

 • Smerter.
 • Feber.
 • Hævelse eller rødme i operationsområdet.
 • Mere væske fra operationsområdet end da du blev udskrevet.

Det første døgn efter udskrivelsen skal du ringe til sygeplejersken i det sengeafsnit, du er udskrevet fra, hvis du oplever komplikationer.

Efter det første døgn skal du om dagen henvende dig til Urinvejssygdomme, klinik 1 eller til din egen læge.

Efter klinikkens telefontid skal du henvende dig hos egen læge eller på akuttelefon 1813.

Indlæggelsesbevis og sygemelding

Afdelingen vil gerne udlevere et indlæggelsesbevis, men har du brug for en sygemelding, skal denne udstedes af din praktiserende læge.

Du er normalt ikke dækket af en almindelig rejseforsikring ved udlandsrejse i de første 2 måneder efter indlæggelsen.

Klinisk kontrol og efterbehandling

I forbindelse med din udskrivelse orienterer vi dig om evt. videre kontrol og behandlingsforløb. Du vil få tilsendt en tid til kontrol, hvis det er nødvendigt.

Redaktør