Lymfedøm - konsultation (PDE)

Lymfødem er en kronisk tilstand med unaturlig ophobning af væske i vævet. Ved en konsultation vurderes det, om skal behandles kirurgisk, med fysioterapi eller med bandagebehandling.

Hvad er lymfødem?

Lymfødem er en kronisk tilstand med unaturlig ophobning af væske i vævet. Ophobningen sker overvejende i underhudslaget og underhudsfedtet, og er betinget af mangelfuldt afløb af vævsvæske via lymfebanerne.

Lymfødem opstår ofte i arme og/eller ben, men kan også opstå andre steder på kroppen.

Med tiden kan det væskefyldte, hævede væv blive fibrøst (hårdt) og fedtomdannet.

Hvem får lymfødem?

Tilstanden opdeles i primært og sekundært lymfødem:

  • Ved primært lymfødem skyldes tilstanden som regel en medfødt misdannelse af lymfebanerne, men symptomerne (det vil sige hævelsen) bliver ofte først synlig, når man er 15-20 år gammel.
  • Ved sekundært lymfødem opstår tilstanden efter kirurgi (fjernelse af lymfeknuder eller anden overskæring af lymfebanerne), strålebehandling, infektioner eller traumer. Lymfesystemet ødelægges delvist eller helt, og afløbet af lymfevæske forstyrres.

Forebyggelse og behandling af lymfødem

Hvis man ikke bliver behandlet for lymfødem, kan tilstanden blive kronisk og medføre, at fedtvævet i underhudslaget bliver uelastisk og fortykket af den ophobede lymfevæske.

Har man lymfødem i arme eller ben, vil man om som regel opleve, at disse bliver tunge og vokser i omfang. Til tider kan funktioner også blive hæmmet. Tilstanden udvikler sig langsomt og kan forværres, hvis man fx får en infektion.

Undertiden kan man forhale/undgå denne proces ved at give intensiv og tilbagevendende fysioterapeutisk behandling med massage/ drænage samt kompressionsbandage eller strømpe.

Denne behandling er imidlertid ikke altid tilstrækkelig, og kirurgisk behandling kan da komme på tale.

De kirurgiske behandlingstilbud er i øjeblikket mikrokirurgisk sammensyning af lymfekar og små blodårer, eller kirurgisk fedtsugning af det fortykkede væv.

Konsultation på Plastikkirurgi, klinik 1

Når du kommer til forundersøgelse på Plastikkirurgi, klinik 1, vil vi vurdere, om du er egnet til en af de kirurgiske behandlingstilbud, eller om fysioterapi eller bandagebehandling vil være det rigtige.

Konsultationerne på klinikken kan indeholde:

  • Journaloptagelse: Samtale og journaloptagelse i forhold til din sygehistorie.
  • Undersøgelse/kontrol: Undersøgelse, hvor der tages mål af arme/ben.
  • Eventuelt PDE-skanning: Skanning af begge arme/ben for at belyse lymfebanernes forløb og udseende. Du skal forvente at blive stukket mellem fingre/tæer (og kan med fordel et par timer inden undersøgelsen anvende EMLA creme som virker delvist smertedækkende).

På dagen for konsultationen bedes du undlade at bruge creme på arme/ben.

OBS: Undlad venligst brug af kompressionsstrømpe/-forbindning på dagen for konsultationen.

Venlig hilsen
Plastikkirurgi, klinik 1
Borgmester Ib Juuls Vej 5
Opgang 3, 4 etage, E7

Telefon 38 68 54 44
Hverdage kl. 9.00-14.00.

Redaktør