Lunger - undersøgelse (lungeskintigrafi med krypton)

Lungerne skannes med et radioaktivt sporstof og en radioaktiv luftart for at se fordelingen af luft i lungerne, og om der er tegn på blodpropper.

Kort om undersøgelsen

Du skal have undersøgt dine lunger ved en skintigrafi. En skintigrafi er en skanning, hvor vi bruger radioaktivt sporstof og en radioaktiv luftart. Sporstoffet gør lungerne synlige på skanningsbillederne, så vi kan se fordelingen af luft i lungerne og blodforsyningen til lungerne, og om der er tegn på blodpropper.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer cirka 30 minutter.

Hvis du melder afbud

Du skal være opmærksom på, at hvis du aflyser undersøgelsen, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde selve behandlingen af dig inden for de maksimale ventetider.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Tag din medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din medicin, som du plejer.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

Undersøgelsen

Undersøgelsen

Vi giver dig sporstof i en blodåre i din arm. Du ligger ned, mens vi skanner dig. Under skanningen skal du indånde en radioaktiv luftart gennem et mundstykke, mens du har en klemme på næsen.

Skanningen varer cirka 30 minutter.

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om undersøgelsen på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’Skintigrafi af lungerne’ og ’Nuklearmedicinske undersøgelser og risiko’.

Redaktør