Liposomal Doxorubicin (Caelyx) og Bevacizumab (Avastin), behandling med

Til patienter med kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde, der er kommet igen, behandler vi i dag med kemoterapi. Undersøgelser viser, at op mod en fjerdedel af patienter med behandling med Caelyx kan opnå mindskning af synlig sygdom, og en del flere kan opnå stabilisering af sygdommen. 

Forskning har for nylig vist, at vi ved at tilføje stoffet Bevacizumab til kemoterapien, kan forlænge tiden til fornyet tilbagefald, og at flere patienter opnår mindskning af svulsterne. Derfor vil vi tlbyde dig denne behandling.

Om Caelyx

Caelyx er et celledræbende middel (kemoterapi), der fortrinsvis påvirker celler i vækst. 

Om Bevacizumab

Bevacizumab er et biologisk lægemiddel. Bevacizumab er godkendt til behandling af fremskreden kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde.

En betingelse, for at en kræftsvulst kan vokse og sprede sig til andre dele af kroppen, er, at den får tilført næring. Det kræver dannelse af blodkar til svulsten. Derfor afgiver kræftsvulsten en vækstfaktor, som sætter gang i knudens egen blodtilførsel.

Bevacizumab blokerer for dannelsen af nye blodkar, samtidig med at de blodkar, som allerede er i svulsten, ændres, så kemoterapien bedre kan virke. 

Behandlingen

Du får behandlingen i et drop i en blodåre. Vi giver behandlingen hver 4. uge. Det kalder vi en serie. Den første dag får du begge stoffer. To uger efter får du Bevacizumab alene. Som regel giver vi 6 gange 4 ugers behandling med Caelyx og Bevacizumab, og herefter fortsætter vi med Bevacizumab alene, hver 3. uge, og så længe det synes at gavne.

Før hver serie (hver 4. uge) bliver du undersøgt af en læge og/eller sygeplejerske. Før du begynder på behandlingen og efter hver tredje behandlingsserie, får du foretaget en CT-scanning eller ultralydsscanning, og du får målt CA125 (Cancerantigen 125). Disse undersøgelser bruger vi til at afgøre, om kemoterapien har effekt på sygdommen. Hvis behandlingen ikke har effekt, vil lægen stoppe behandlingen. Behandlingen bliver også stoppet, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen. 

Samtale med læge/sygeplejerske

Før hver behandling får du en samtale med en læge og/eller sygeplejerske og får taget blodprøver. Du får her mulighed for at tale om eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling.

Mulige bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at få behandlingen. 

I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen. Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger.

Forbigående påvirkning af knoglemarven
Du kan få forbigående påvirkning af knoglemarven og det kan resulterer i

  • et fald i antallet af hvide blodlegemer
  • et fald i antallet af blodplader
  • blodmangel (fald i røde blodlegemer).

Et fald i de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og betændelse. For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkød og i huden. Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød. 

Vigtigt!

Du skal kontakte afdelingen

  • Ved feber over 38,5 grader
  • ved blødning der ikke stopper hurtigt af sig selv
  • ved små røde prikker i huden (petekkier) på arme og ben.

Kvalme og opkastning  Du kan få kvalme og opkastning i forbindelse med behandlingen og i de efterfølgende dage. Du får udleveret medicin til at forebygge det. 

Hud  Du kan få røde, hævede og ømme håndflader/fodsåler, og det er vigtigt, at du smører dig ind dagligt i en god, fed creme på disse områder. Der kan også opstå udslæt på kroppen. F.eks. på brystet, ryggen, under armhulerne eller andre varme steder på kroppen. Udslættet kommer ofte ca 10-14 dage efter behandlingen.

Slimhinder  Dine slimhinder i øjne, næse, mund, svælg, skede og tarm kan blive irriterede med gener som svamp, mundbetændelse, blister, mavesmerter, diarre og forstoppelse. Hvis disse gener opstår, kan de behandles med medicin. Der kan opstå ændret smagssans, så maden kan smage anderledes. 

Overfølsomhed  I sjældne tilfælde opstår der en allergisk reaktion i forbindelse med behandlingen med Caelyx. Hvis der opstår en overfølsomhedsreaktion vil den være forbigående og kan behandles. 

Hårtab  Du kan få hårtab i let grad, som ikke kræver paryk. 

Træthed  Det er almindeligt at blive træt, og det kan være udtalt. Giv din krop tid og ro til at sænke tempoet, men sørg stadig for at holde dig i gang. Mærk på dig selv, hvad du kan klare, og lyt til din krops signaler. 

Hjertet  Der kan i sjældne tilfælde forekomme påvirkning af hjertet. Din hjertefunktion bliver undersøgt ved starten på behandlingen, så vi ved, at du kan tåle den.

Specielt ved Bevacizumab  I sjældne tilfælde kan Bevacizumab give problemer med sårheling, blødninger, blodpropper eller forhøjet blodtryk. Ved enhver form for blødning skal du straks kontakte afdelingen. 

På grund af Bevacizumabs mulige bivirkning er følgende forholdsregler nødvendige: 

  • Der skal være et interval mellem Bevacizumab og små kirurgiske indgreb (tandudtrækning, katetre m.m.) på mindst 7 dage, evt. forhøjet blodtryk skal være velbehandlet, og du må ikke have sår, der ikke er helet. 
  • Hvis større operationer kommer på tale, skal der gå 4 uger før og efter, hvor du ikke får Bevacizumab. 
  • Hvis akut operation kommer på tale, vil man naturligvis altid operere, selvom du har fået Bevacizumab. 

Det lyder altid overvældende, når de mulige bivirkninger remses op, men det er vigtigt at huske, at én patient ikke får alle bivirkningerne. 

Opfølgning

Efter behandlingen vil den fortsatte opfølgning foregå i vores klinik. Vi tilbyder dig en samtale hver 3. - 4. måned, en CA125 måling og en CT-scanning.

Forholdsregler

Du må gerne foretage dig alt, hvad du har lyst til, hvis du synes, du kan overkomme det. Du må også gerne nyde øl eller vin til maden, og spise hvad du kan lide. Der er ingen begrænsninger i din omgang med andre mennesker. 

Redaktør