Liposomal Doxorubicin (Caelyx), behandling med

Til patienter med kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Behandlingen

Vi tilbyder dig behandling med Caelyx, som er kemoterapi.

Vi giver behandling hver 4. uge. Dette kaldes en serie. Vi vurderer effekten af behandlingen efter hver 3. serie med scanning, blodprøver og eventuelt gynækologisk undersøgelse. Vi foretager disse undersøgelser for at afgøre, om kemoterapien har effekt på sygdommen.

Hvis behandlingen ikke har effekt, vil lægen stoppe behandlingen. Behandlingen bliver også stoppet, hvis du har uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Før hver serie skal du have taget blodprøver, så vi kan være sikre på, at din knoglemarv kan tåle behandlingen. Vi giver oftest 3 - 6 behandlinger.

Om Caelyx

Stoffet er et celledræbende middel, der fortrinsvis påvirker celler i vækst.

Behandlingen

Du får Caelyx i et drop i en blodåre. Behandlingen varer ca. 1½ time. Dosis er individuel, og vi tilpasser den efter virkningen på din sygdom og efter graden af bivirkninger.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her mulighed for at tale om eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling.

Mulige bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at få behandlingen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen. Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger.

Forbigående påvirkning af knoglemarven 
Du kan få forbigående påvirkning af knoglemarven, og det kan resultere i 

  • et fald i antallet af hvide blodlegemer
  • et fald i antallet af blodplader
  • blodmangel. 

Et fald i de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og betændelse. For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkødet og blødning i huden. Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød.

Vigtigt!

Du skal kontakte afdelingen

  • Ved feber (over 38,5)
  • ved blødning, der ikke stopper hurtigt af sig selv
  • ved små røde prikker i huden (petekkier) på arme og ben.

Kvalme og opkastning  Du kan få kvalme og opkastning i forbindelse med behandlingen og i de efterfølgende dage. Du får udleveret medicin til at forebygge dette.

Hud  Røde, hævede og ømme håndflader/fodsåler kan forekomme, og det er vigtigt, at du smører dig ind dagligt i en god, fed creme på disse områder. Der kan også komme udslæt på kroppen. F.eks. på brystet, ryggen, under armhulerne eller andre varme steder på kroppen. Udslættet kommer ofte ca 10-14 dage efter behandlingen.

Slimhinder  Dine slimhinder i øjne, næse, mund, svælg, og tarm kan blive irriterede med gener som svamp, mundbetændelse, blister, mavesmerter og diarre. Hvis du får disse gener, kan de behandles med medicin. Du kan også få ændret smagssans, så maden smager anderledes.

Overfølsomhed  I sjældne tilfælde opstår der en allergisk reaktion i forbindelse med behandlingen med Caelyx. Symptomerne kan være varmefornemmelse, trykken for brystet, lændesmerter og påvirkning af blodtrykket. Hvis du skulle få en overfølsomhedsreaktion, er symptomerne forbigående, og vi vil kunne behandle dem.

Hårtab  Du kan få hårtab i let grad, men der er sjældent behov for paryk.

Træthed  Det er almindeligt at blive træt, og det kan være udtalt. Giv din krop tid og ro til at sænke tempoet, men sørg dog stadig for at holde dig i gang. Mærk på dig selv, hvad du kan klare, og lyt til din krops signaler.

Vandladning  Din urin kan ændre udseende, så den bliver rødfarvet det første døgn efter behandlingen med Caelyx.

Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde ses påvirkning af hjertet. Dinhjertefunktion bliver undersøgt ved starten på behandlingen, så vi ved, at du kan tåle behandlingen.

Du bliver informeret af lægen eller sygeplejersken, om behandlingen af de bivirkninger du har fået og om mulighederne for at forebygge dem.

Det lyder altid overvældende, når de mulige bivirkninger remses op, men det er vigtigt at huske på, at en patient ikke får alle bivirkningerne.

Forholdsregler

Du må foretage dig, hvad du har lyst til, hvis du synes, du kan overkomme det. Du må også nyde øl eller vin til maden, og spise hvad du kan lide. Der er ingen begrænsninger i din omgang med andre mennesker.

Redaktør