Leverbiopsi

Information om hvad en leverbiopsi er, forberedelse til undersøgelsen og forholdsregler efter.

Forberedelse til undersøgelsen

Du bedes møde til en blodprøve senest fem dage før undersøgelsen. Denne prøve skal tages i Prøvetagning 1. Borgmester Ib Juuls Vej 73, opgang 7, 4. etage, M1.

Det er vigtigt, at du har nogle pårørende omkring dig den første nat efter undersøgelsen.

Hvis du har mere end 45 minutters transporttid til Herlev Hospital, skal du forblive indlagt til dagen efter undersøgelsen.

Mødetid på undersøgelsesdagen

Du skal møde fastende på Mave-, Tarm- og Leversygdomme, sengeafsnit 2. Borgmester Ib Juuls Vej 1, opgang 1, 12. etage.

Formålet med undersøgelsen

Ved hjælp af en vævsprøve fra din lever, vil vi forsøge at finde en forklaring på dine symptomer og eventuelle forandringer i leveren.

Medicin

Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du ringe til os og aftale nærmere omkring, hvordan du skal tage din medicin, eller om du evt. skal holde pause.

Du må ikke tage acetylsalicylsyreholdige præparater (f.eks. Magnyl eller Clopidogrel) i fem dage op til biopsien.

Får du anden medicin, må du gerne tage den om morgenen med lidt vand.

På undersøgelsesdagen

Du skal møde fastende hvilket betyder, du skal stoppe med at:

  • spise 6 timer før mødetidspunktet
  • drikke 2 timer før mødetidspunktet

Du får målt puls og blodtryk og anlagt en tynd plastikkanyle i hånden eller armen inden undersøgelsen.

Herefter kører en portør dig i en seng til ultralydsundersøgelsen.

Undersøgelsen

En leverbiopsi er en undersøgelse, hvor lægen tager en lille vævsprøve af leveren til nærmere undersøgelse. Undersøgelsen udføres af en læge, der assisteres af en sygeplejerske.

Du bliver lokalbedøvet, hvorefter vævsprøven i leveren bliver taget ud med en særlig kanyle. Selve indgrebet tager kort tid.

Efter undersøgelsen

Efter undersøgelsen bliver du kørt tilbage til sengeafsnittet. Her skal du observeres i fire timer, hvor du skal ligge i sengen.

De første to timer skal du ligge fladt i sengen og de næste to timer med hævet hovedgærde. En sygeplejerske kontrollerer puls og blodtryk. Efter to timer må du få noget at drikke.

Efter fire timer

Lægen vil tilse dig senere på dagen og vurderer, om du må stå op, og om du må få almindelig kost. Hvis tilstanden er tilfredsstillende, og du føler dig tryg, kan du formentlig udskrives samme dag.

Komplikationer

Komplikationer optræder yderst sjældent, men der kan komme blødning efter indstikket. Det er derfor, at du skal være sengeliggende i minimum 4 timer.

Større fysisk aktivitet frarådes de første døgn efter undersøgelsen.

Efter udskrivelsen

Der kan være ømhed (oftest stråling op til højre skulderparti) efter, at der er taget en vævsprøve, men de fleste får ingen gener. Ved tiltagende smerte, feber eller svimmelhed indenfor det første døgn skal du kontakte Mave-, Tarm- og Leversygdomme, sengeafsnit 2.

Undersøgelsens resultater

Der vil være svar på vævsprøven efter cirka 10 dage.

Har du spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte afdelingens personale.

Redaktør