Lapatinib (Tyverb) og Capecitabin (Xeloda), behandling med

Til patienter med brystkræft, der har spredt sig.

Denne skriftlige information er et supplement til den mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved brystkræft, som har spredt sig. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformation om medicinsk kræftbehandling.

Vi håber, du kan bruge informationen til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Du har netop afsluttet en række undersøgelser, hvor der er blevet påvist en udvikling i brystkræftsygdommen. Vi vil derfor anbefale en behandling med lægemidlet Lapatinib (Tyverb) givet i kombination med kemoterapi i tabletform, Capecitabin (Xeloda).

Lapatinib er et nyt lægemiddel til behandling af brystkræft. Lapatinib hæmmer ERBb1 og HER-2-receptoren. Undersøgelser af kræftsvulsten har i dit tilfælde vist, at HER-2-receptoren er overaktiv (HER-2-positiv).

Patienter med HER-2-positiv brystkræft, som tidligere har fået kemoterapi og Trastuzumab (Herceptin) kan have gavn af kombinationsbehandling med Lapatinib og Capecitabin.

Behandlingen

Behandlingen gives i håbet om at nedsætte eller helt bremse udbredelsen af sygdommen. 

Lapatinib

Du får udleveret Lapatinibtabletter sammen med en vejledning i, hvordan du skal indtage dem. Det er vigtigt at tage Lapatinib på cirka samme tidspunkt hver dag og at opbevare medicinen mørkt og ved stuetemperatur.

Tabletterne findes i en styrke på 250 mg. Normaldosis er 1250 mg., dvs. 5 tabletter, 1 gang dagligt.

  • Tabletterne skal indtages hver dag på et fast tidspunkt. Der er ingen pause i behandlingen.
  • Tabletterne skal indtages mindst 1 time før eller 1 time efter et måltid.
  • Tabletterne skal synkes med vand.

Capecitabin

Du får også udleveret Capecitabintabletter sammen med en vejledning. Capeticabintabletterne skal opbevares ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn. Capecitabintabletter indtages 2 gange dagligt, det vil sige, morgen og aften med ca. 12 timers mellemrum i 14 dage efterfulgt af en pause på 7 dage. Tabletterne findes i 2 styrker, 150 mg. og 500 mg. Den nøjagtige dosering til dig afhænger af din højde og vægt. Tabletterne skal synkes hele med vand senest 30 min. efter et måltid.

For både Lapatinib og Capecitabin gælder, at hvis en dosis glemmes eller kastes op, skal du ikke tages dobbelt dosis næste gang, da det kan forstærke bivirkningerne.

Antallet af behandlinger afhænger af effekten, men behandlingsperioden vil sjældent vare længere end 1 år. Behandlingen vil blive afbrudt, hvis den ikke virker mod sygdommen, hvis der optræder bivirkninger, som du ikke kan tåle, eller hvis du selv ønsker atophøre med behandlingen.

Anden medicin

Du skal oplyse, hvilken anden medicin du eventuelt tager udover Lapatinib og Capecitabin, da Lapatinib og Capecitabin sommetider kan reagere med anden medicin. Det gælder især blodfortyndende midler såsom Warfarin (Marevan) eller Phenprocoumon (Marcoumar).

Visse typer medicin påvirker omsætningen af Lapatinib og særlige fødemidler såsom grapefrugt og grapefrugtjuice må ikke indtages, så længe du får Lapatinib. Kontakt afdelingen, hvis der sker ændringer i din medicin.

Opfølgningsundersøgelse

Under behandlingen vil vi med regelmæssige mellemrum følge op med nogle undersøgelser, som for eksempel blodprøver, røntgenundersøgelse eller scanning, undersøgelse af hjertets pumpefunktion (MUGA og EKG) for at vurdere behandlingens virkning på sygdommen og eventuelle bivirkninger ved behandlingen.

Bivirkninger

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan forekomme bivirkninger.

Mulige bivirkninger ved Lapatinib:
Diarre, appetitmangel, kvalme, opkastning, udslæt, træthed, betændelseslignende negleforandringer, gulsot - forhøjet bilirubin (sjældent), uregelmæssig hjerterytme (sjældent) og påvirket hjertefunktion (sjældent).

Mulige bivirkninger ved Capecitabin:
Påvirkning af knoglemarven, som kan vise sig ved nedsat immunforsvar, lav blodprocent, lavt antal blodplader, diarre, mundbetændelse, prikken, rødme, afskalning og evt. revner og blødning i huden på hænder og fødder, træthed og risiko for hjertekramper.

De fleste bivirkninger kan lettes med medicin. Det kan også blive aktuelt at holde en pause eller at give mindre dosis af medicinen, hvis bivirkningerne bliver for udtalte.

Vigtigt!

Hvis du får feber over 38,5, grader, hvis du får feber over 38,0 grader, hvis du får blødning, diarre, gulsot, opkastninger i mere end 24 timer eller kraftig rødme eller smerter i håndflader eller fodsåler er det vigtigt at kontakte afdelingen.

Fortæl om bivirkningerne - så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Fortæl os også, hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer, dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens generelle vejledning om medicinsk kræftbehandling).

Du må ikke være i behandling med Lapatinib og Capecitabin, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. Du skal anvende sikre præventionsmidler under behandlingen, og indtil 6 måneder efter afsluttet behandling, da der ellers kan være risiko for fosterskader. 

Redaktør